CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM


Đây là bản rút gọn của Hợp đồng mẫu. Để tham khảo chi tiết và đầy đủ các điều khoản, vui lòng xem Bản đầy đủ. Lưu ý: Cần có Luật sư tư vấn trước khi sử dụng mẫu này.

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KHUYẾN MẠI

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KHUYẾN MẠI này được ký ngày [ ], bởi và giữa các bên như sau:

BÊN A:  [Công ty]

 • Địa chỉ: [ ]
 • Tel:  [ ]  Fax:  [ ]
 • Đại diện bởi:    [ ]
 • Chức vụ: [ ]
 • Tài khoản số:  [ ]
 • Mã số thuế:  [ ]

BÊN B:  [Công ty]

 • Địa chỉ: [ ]
 • Tel:  [ ]  Fax:  [ ]
 • Đại diện bởi:    [ ]
 • Chức vụ: [ ]
 • Tài khoản số:  [ ]
 • Mã số thuế:  [ ]

XÉT VÌ

(A)  Bên A đang thực hiện một số chương trình quảng cáo và làm bao bì sản phẩm đặc biệt mừng dịp Tết Nguyên Đán;

(B)  Bên A đại diên cho chủ sở hữu hợp pháp và duy nhất của các nhãn hiệu hàng hóa và các tài sản sở hữu trí tuệ khác có liên quan tới nhãn hiệu và Sản Phẩm;

(C)  Bên B dự định thực hiện một số hoạt động khuyến mại cho việc tiêu thụ sản phẩm của mình tại các cửa hàng trong dịp Tết và mong muốn được sử dụng sản phẩm của Bên A và nhãn hiệu hàng hoá cho chương trình khuyến mại của mình;

DO ĐÓ, hai bên đồng ý ký kết Hợp đồng với các điều khoản và điều kiện như sau:

 • ĐIỀU 1. Nội Dung Hợp Tác

  Bên A đồng ý bán cho Bên B các sản phẩm nước giải khát [ ] có dấu hiệu đặc biệt “TẾT” (“Sản phẩm”) để thực hiện chương trình khuyến mại diễn ra tại các đại lý của Bên B (“Chương Trình Khuyến Mại Đặc Thù ”). 

 • ĐIỀU 2. Hình Thức Khuyến Mại

  Sản phẩm do Bên A bán theo Hợp đồng này sẽ được Bên B bán hoặc tặng trực tiếp cho khách hàng theo thể lệ như mô tả trong các tài liệu đã được Bên A phê duyệt để sử dụng riêng cho Chương Trình Khuyến Mại Đặc Thù. 

 • ĐIỀU 3. Tài Liệu, Vật Dụng Quảng Cáo Và Chi Phí Quảng Cáo

  3.1.  Tất cả các phương thức khuyến mại, bao gồm mà không giới hạn bởi vật dụng khuyến mại, vật dụng quảng cáo, bích chương và băng-rôn quảng cáo của Chương Trình Khuyến Mại Đặc Thù của Bên B phải được Bên A xem và phê duyệt trước khi thực hiện. Việc xin chấp thuận và quyết định chấp thuận của Bên A phải được thực hiện bằng văn bản và được Bên B tiến hành trước khi bắt đầu chương trình Khuyến Mại Đặc Thù.

 • ĐIỀU 4. Nhãn Hiệu Và Hình Ảnh Sản Phẩm

  4.1.  Thiết kế của tất cả các tác phẩm nghệ thuật, hình ảnh và các vật dụng khác có mang nhãn hiệu và hình ảnh sản phẩm của Bên A dùng trên bất kỳ một vật liệu khuyến mại nào do Bên B thực hiện đều phải được chuyển cho Bên A xem, góp ý và phê duyệt trước khi in ấn và phát hành.

 • ĐIỀU 5. Sản Phẩm, Giá Cả Và Số Lượng

  Bên A đồng ý bán các Sản phẩm cho Bên B và cho phép Bên B sử dụng nhãn hiệu của mình trong thời hạn Chương Trình Khuyến Mại Đặc Thù theo các điều kiện nêu tại Hợp đồng này. Bên B đồng ý mua một số lượng Sản phẩm tối thiểu của Bên A. 

 • ĐIỀU 6. Giao Hàng

  Bên A sẽ giao Sản phẩm cho các đại lý của Bên B tại [ ]. Địa chỉ cụ thể của các đại lý và số lượng hàng giao cho từng đại lý sẽ được xác nhận bằng văn bản bởi Bên B.

 • ĐIỀU 7. Phương Thức Thanh Toán

  Bên B sẽ thanh toán bằng hình thức chuyển khoản cho Bên A trong thời hạn [ ] ngày kể từ ngày phát hành hóa đơn.

 • ĐIỀU 8. Thực Hiện Khuyến Mại

  Bên A hoặc những người đại diện của Bên A có quyền kiểm tra các địa điểm kinh doanh và cửa hàng của Bên B, vào bất kỳ lúc nào trong thời gian diễn ra Chương Trình Khuyến Mại Đặc Thù đã thỏa thuận để kiểm tra việc thực hiện Chương Trình Khuyến Mại và việc Bên B thực hiên các cam kết về việc khuyến mại như nêu trong Hợp đồng này. 

 • ĐIỀU 9. Sửa Đổi, Bổ Sung Hợp Đồng

  Mọi sự sửa đổi đối với các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này đều phải được sự đồng ý bằng văn bản của cả hai bên trước khi có hiệu lực, trừ các thay đổi mà Bên A được phép thực hiện theo quy định tại các điều khoản khác của Hợp đồng này.

 • ĐIỀU 10. Bảo Mật

  10.1.  Bên B cam kết bảo mật tất cả các thông tin liên quan đến Hợp đồng này, kế hoạch khuyến mại của Bên A và Chương Trình Khuyến Mại Đặc Thù. Bên B sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào nói trên cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi được Bên A đồng ý trước hoặc thông tin đó đã được bên A công bố trước trong các chương trình khuyến mại của mình.

  10.2.  Nếu Bên B vi phạm nghĩa vụ bảo mật theo quy định tại điểm 10.1 ở trên mà gây thiệt hại cho Bên A thì Bên B có trách nhiệm bồi thường tất cả các khoản thiệt hại phát sinh này.

 • ĐIỀU 11. Luật Điều Chỉnh Và Giải Quyết Tranh Chấp

  Hợp đồng này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh sẽ được giải quyết bằng thương lượng giữa các bên với thiện chí. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào mà các bên không thể giải quyết được thông qua thương lượng thì sẽ được đưa ra giải quyết bởi Tòa án có thẩm quyền ở Việt Nam.

 • ĐIỀU 12. Điều Khoản Chung

  Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.