CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

2021/2010/KĐTM-ST: Tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh

  • 445
  • 29

Tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh

Sơ thẩm
30-12-2010
TAND cấp tỉnh

Theo đơn khởi kiện đề ngày 31/7/2010 của nguyên đơn ; ngày 05/3/2010 NĐ_Cty TNHH Phát Hành Băng Đĩa & Tổ Chức Biểu Diễn Tú Anh ( từ đây gọi là NĐ_Cty Tú Anh) cùng với BĐ_Cty TNHH Truyền Thông Hạ My ( từ đây gọi tắt là IMC) và ông LQ_Tạ Minh Tính đã ký kết hợp đồng hợp tác số 56/HĐHT để thực hiện Chương trình ca nhạc từ thiện với chủ đề “ Tình Ca Đỏ”, được tổ chức tại Hội trường Nhà Hát thành phố HCM vào ngày 24 và 25/4/2010, Theo điểm a Mục 1 hợp đồng số 56/HĐHT, IMC có nghĩa vụ tài trợ và vận động tài trợ số tiền 500.000,000đ và chuyển cho NĐ_Cty Tú Anh theo thỏa thuận như sau: - Đợt 1: 20% ( tương ứng 100.000.000d) vào ngày 20/3/2010; - Đợt 2: 25% ( đúng là 50%) (tương ứng 250.000.000đ)vào ngày 09/4/2010. - Đợt 3 : 30% còn lại (tương ứng 150.000.000đ) vào ngày 27/4/2010.

06/2010/KDTMPT: Tranh chấp hợp đồng tín dụng

  • 272
  • 17

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

Phúc thẩm
24-11-2010
TAND cấp tỉnh

Đại diện của nguyên đơn trình bày: Ngày 19/4/2007, Chi nhánh NĐ_Ngân hàng Đầu tư và phát triển An Uyên KH đã ký hợp đồng tín dụng ngắn hạn hạn mức số 01/2007/HĐ (hợp đồng khung) cho BĐ_Công ty TNHH Đinh Chi vay số tiền 1.700.000.000đ mục đích vay để sản xuất kinh doanh hàng song mây tre, lá; thời hạn vay theo từng hợp đồng tín dụng ngắn hạn cụ thể, hạn cuối là ngày 31/12/2008; lãi suất xác định trong từng hợp đồng tín dụng ngắn hạn cụ thể theo chế độ lãi suất của Ngân hàng và được điều chỉnh theo chế độ lãi suất của Ngân hàng

06/2010/ KDTM-PT: Tranh chấp hợp đồng mua bán gạo

  • 209
  • 14

Tranh chấp hợp đồng mua bán gạo

Phúc thẩm
24-11-2010
TAND cấp tỉnh

Nguyên đơn NĐ_Công ty Sinh An do ông Cao Minh Viễn làm đại diện trình bày: Vào ngày 8/10/2009 NĐ_Công ty Sinh An ký hợp đồng kinh tế số 127/HĐKT/2009 với BĐ_Công ty cổ phần kinh doanh nông sản KG- Theo nội dung hợp đồng thì NĐ_Công ty Sinh An bán cho BĐ_Công ty cổ phần kinh doanh nông sản KG 1.000 tấn gạo với giá 6.830.000 đồng/tấn, thành tiền là 6.830.000.000 đồng và tiền thuế VAT tổng cộng là 7.181.281.800 đồng. BĐ_Công ty cổ phần kinh doanh nông sản KG đã thanh toán cho NĐ_Công ty Sinh An số tiền 6.147.000.000 đồng và còn nợ lại 1.034.281.800 đồng. Nay NĐ_Công ty Sinh An yêu cầu Tòa án buộc BĐ_Công ty cổ phần kinh doanh nông sản KG. phải thanh toán số tiền 1.034.281.800 đồn và tiền lãi 1% kể từ tháng 11/2009 đến nay.

02/2010/KDTM-PT: Tranh chấp hợp đồng sửa chữa xà lan

  • 67
  • 3

Tranh chấp hợp đồng sửa chữa xà lan

Phúc thẩm
23-11-2010
TAND cấp tỉnh

Vào ngày 20/4/2009, NĐ_Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tùng Minh (gọi tắt là NĐ_Công ty Tùng Minh) có ký hợp đồng kinh tế: HĐKT-09 với BĐ_Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Vinh Hải (gọi tắt là BĐ_Công ty Vinh Hải) về việc sửa chữa boong xà lan biển số TV2187H với giá trị hợp đồng là 150.000.000đ. Sau khi ký hợp đồng BĐ_Công ty Vinh Hải có chuyển tiền thanh toán trước cho NĐ_Công ty Tùng Minh số tiền 90.000.000d, số tiền 60.000.000d còn lại hai bên thỏa thuận sẽ thanh toán sau khi hoàn thành công; việc có bản thanh lý hợp đồng. Nhung sau khi hoàn thành công việc sửa chữa xà lan BĐ_Công ty Vinh Hải lấy xà lan đi không làm biên bản thanh lý hợp đồng và cũng không trả khoản tiền còn lại, ông đã nhiều lần yêu cầu BĐ_Công ty Vinh Hải phải thanh toán nhưng BĐ_Công ty Vinh Hải vẫn không trả. Nay ông yêu cầu Tòa án giải quyết buộc BĐ_Công ty Vinh Hải phải hoàn trả cho ông;số tiền còn lại của hợp đồng là 60.000.000d như thỏa thuận.

08/2010/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng tín dụng

  • 158
  • 7

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

Sơ thẩm
15-11-2010
TAND cấp tỉnh

Vào ngày 22 tháng 01 năm 2009, giữa NĐ_Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển An My chi nhánh số 02 tỉnh TVthuộc NĐ_Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển An My Việt Nam và ông BĐ_Tăng Kim Chu có ký kết Hợp đồng tín dụng số 15/01, về việc Ngân hàng cho ông BĐ_Chu vay số tiền 950.000.000 đồng với thời hạn vay là 12 tháng, lãi suất 12,72% năm. Ông BĐ_Tăng Kim Chu vay khoản tiền này để dùng vào mục đích kinh doanh ăn uống, người thừa kế khoản nợ này là bà LQ_Trương Tòng Minh Dương.