CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

Bản án/Quyết định số: 47/2014/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 993
  • 115

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

26-03-2014
TAND cấp huyện

NĐ_Ngân hàng TMCP Thành An và BĐ_Công ty TNHH XDTM Thanh Quân (gọi tắt là BĐ_Công ty Thanh Quân) có ký các hợp đồng tín dụng như sau: - Hợp đồng tín dụng hạn mức số 2027/TDHM/TTT ngày 21/10/2010 nội dung: Ngân hàng cho BĐ_Công ty Thanh Quân vay 11.000.000.000đ thời hạn vay tối đa 04 tháng đối với mỗi khế ước nhận nợ. Mục đích vay là ...


Bản án/Quyết định số: 09/2015/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 1273
  • 146

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

05-02-2015
TAND cấp huyện

Bản án/Quyết định số: 933/2014/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 1211
  • 144

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

26-12-2014
TAND cấp huyện

82/2015/DS-ST: Tranh chấp hợp đồng tín dụng Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 11397
  • 632

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

02-04-2015
TAND cấp huyện

Bản án số 82/2015/DS-ST