CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

Bản án/Quyết định số: 08/2014/DS-GĐT Giám đốc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 181
  • 11

Tranh chấp tài sản

20-01-2014

Ngày 25/11/1995, cụ Cát đã lập di chúc cho bà toàn bộ khối tài sản trên. Sau khi cụ Cát chết, bà đã giao toàn bộ 02 khối tài sản trên cho anh BĐ_Chung trông nom quản lý giúp nhưng trong quá trình quản lý anh BĐ_Chung đã tự ý phá bỏ gốc vải mà không hỏi ý kiến của bà. Năm 1996, bà mới biết anh BĐ_Chung bán 05 thước đất gốc vải cho ông LQ_Lê Văn Định và sau đó nhờ ông LQ_Nhật bán lại cho chị LQ_Nguyễn Thị Kim Như. Cùng năm 1996, bà LQ_Sa (mẹ anh BĐ_Chung) bán 05 thước đất gốc vải khu bờ Ngòi cho anh LQ_Nguyễn Kim Hiên, bà cũng không biết. Do đó, bà yêu cầu anh BĐ_Chung phải trả lại toàn bộ 02 khối tài sản trên và không yêu cầu anh BĐ_Chung bồi thường số gốc vải anh BĐ_Chung đã phá bỏ. Việc anh BĐ_Chung tự ý xây dựng nhà kiên cố trên đất đang tranh chấp thì bà yêu cầu anh BĐ_Chung tháo dỡ toàn bộ và không đồng ý thanh toán phần đã xây dựng.