CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

160/2014/DS-GĐT: Tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất Giám đốc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 547
  • 31

Tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất

18-04-2014

Năm 1973, cụ Thanh mua một mẫu đất tại khi Rạch Ruột Ngựa (nay thuộc phường 16 quận T) và sinh sống tại đó. Thời kỳ thành lập hợp tác xã, gia đình đã giao hết đất vào hợp tác xã. Cụ Năm đứng tên chủ hộ gia đình, là xã viên hợp tác xã phường 21 quận T (nay là phường 16 quận T - Hợp tác xã nông nghiệp Phủ Định) và được nhận đất do hợp tác xã giao có diện tích 6907m2 đất nông nghiệp. Sau khi hợp tác xã không còn, cụ Năm được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 6907m2 nông nghiệp. Cụ Năm đã bán đi một phần đất nên chỉ còn lại khoảng 2300m2 thuộc thửa đất 7 và số 8 tờ bản đồ số 02. Diện tích đất nêu trên hiện nay do người con thứ năm là ông BĐ_Nguyễn Văn Hà quản lý, sử dụng. Ông BĐ_Hà đi nghĩa vụ quân sự từ năm 1981 đến 1984, khi xuất ngũ thì làm công nhân Xí nghiệp nước mắm Việt Hương Hải. Khi còn sống, cụ Năm đã khởi kiện yêu cầu ông BĐ_Hà trả lại cho cụ quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, do cụ Năm chết trong quá trình giải quyết vụ án nên Tòa án đã đình chỉ giải quyết vụ án. Quá trình sử dụng đất, ông BĐ_Hà đã xây dựng nhà trọ trên đất để kinh doanh, hưởng hoa lợi từ việc kinh doanh này.


159/2014/DS-GĐT: Tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất Giám đốc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 378
  • 16

Tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất

18-04-2014

Theo đơn khởi kiện ngày 07/06/2007 nguyên đơn, bà NĐ_Nguyễn Thị Thủy trình bày: Năm 1984, mẹ bà là cụ Huỳnh Thị Nữ (chết 2001) được Nông trường Nhị Xuân cấp cho 2000m2 đất, trên đất có sẵn một căn nhà do Thanh niên xung phong cất. Cụ Nữ đã chia cho con trai là ông LQ_Nguyễn Mạnh Hữu 1000m2 đất, còn lại 1000m2 cụ Nữ cùng các con gái là bà, bà BĐ_Nguyễn Thị Bình, bà NĐ_Nguyễn Thị Thanh An sử dụng. Nay bà có yêu cầu chia thừa kế đối với di sản của mẹ bà là cụ Huỳnh Thị Nữ (chết 2001) để lại là diện tích 1000m2 đất tại số 43B ấp 5, xã XTS, huyện HM, thành phố HCM hiện do chị gái bà là bà BĐ_Nguyễn Thị Bình quản lý, sử dụng.


520/2014/DS-GĐT: Tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất Giám đốc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 167
  • 17

Tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất

17-12-2014

Tại đơn khởi kiện và quá trình tham gia tố tụng, các nguyên đơn bà NĐ_Phan Thị Hồng, bà NĐ_Phan Thị An và bà NĐ_Phan Thị Kiều trình bày: Vợ chồng cụ Phan Tấn Ngọc (chết ngày 04/12/2003 âm lịch), cụ Lâm Thị Bê (chết năm 2001) đều không để lại di chúc; hai cụ có 06 con là: bà LQ_Phan Thị Linh, bà LQ_Phan Thị Duyên, ông BĐ_Phan Thành Lâm, bà NĐ_Phan Thị Hồng, bà NĐ_Phan Thị An và bà NĐ_Phan Thị Kiều. Di sản của các cụ để lại gồm hai phần đất: Một phần đất diện tích 35.730m2 tọa lạc tại ấp Bùng Binh II, xã HT, thành phố CM, tỉnh CM và một phần đất diện tích khoảng 09 công tầm 03m tọa lạc tại ấp Tân Hóa A, xã HT, thành phố CM. Cả hai phần đất trên đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên cụ Phan Tấn Ngọc, hiện do ông BĐ_Lâm đang quản lý, sử dụng. Nay bà NĐ_Hồng, bà NĐ_An và bà NĐ_Kiều yêu cầu chia thừa kế, mỗi người 1/4 trong số đất mà cha mẹ để lại và trừ ra 10.000m2 đất của phần đất tại ấp Bùng Binh II, xã HT giao ông BĐ_Lâm quản lý để làm đất hương hỏa.


467/2014/DS-GĐT: Tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất Giám đốc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 109
  • 14

Tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất

24-11-2014

Trong đơn khởi kiện đề ngày 26/7/2010 và tài liệu có trong hồ sơ các nguyên đơn và người đại diện theo ủy quyền của các nguyên đơn là ông Nguyễn Khánh trình bày. Vợ chồng cụ Bài và cụ Mùi không có con. Cụ Bài có 3 anh em. Cụ Mùi có 6 anh chị em là cụ Mùi và các cụ NĐ_Nguyễn Thị Tú, NĐ_Nguyễn Thị Tâm, NĐ_Nguyễn Văn Hào, NĐ_Nguyễn Văn Sang và cụ Nguyễn Tiến (đã chết 2007). Năm 1990 cụ Bài chết không để lại di chúc, toàn bộ tài sản của cụ Bài do cụ Mùi quản lý. Cuối năm 2001, cụ Mùi chết, tài sản để lại là 674m2 đất thổ cư tại tổ dân phố Hoa Lư, thị trấn HS, LT, tỉnh VP có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên cụ Mùi cấp năm 1998, hiện nay UBND thị trấn HS đang quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này.


244/2014/DS-GĐT: Tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất Giám đốc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 237
  • 18

Tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất

11-06-2014

Nguyên đơn ông NĐ_Trần Văn Sanh trình bày: Cha ông là cụ Trần Văn Tần, chết ngày 14/02/1998 không để lại di chúc. Mẹ ông là cụ LQ_Nguyễn Thị My hiện đang sống chung với bị đơn ông BĐ_Trần Văn Bình. Cha mẹ có 4 người con là BĐ_Trần Văn Bình, NĐ_Trần Văn Sanh, LQ_Trần Thị Ba, LQ_Trần Thị Ninh và 1 con riêng của cụ Tần là LQ_Trần Văn Tính. Cụ Tần chết để lại quyền sử dụng đất thửa 131, loại đất ở nông thôn và trồng cây lâu năm, diện tích 4.268,2m2, tọa lạc ấp Thủy Thuận, xã AP, huyện MT, tỉnh VL do ông BĐ_Trần Văn Bình quản lý sử dụng. Ông BĐ_Bình đã chuyển nhượng cho bà LQ_Nguyễn Thị Kim Linh 149,1m2, chuyển nhượng cho ông LQ_Lê Văn Chan 1.176,8m2, cho anh LQ_Trần Hoàng Sinh 1.114m2, cho bà LQ_Trần Thị Ba 603,3m2, ông BĐ_Bình còn lại 1.224,5m2. Ông NĐ_Sanh cho rằng việc chuyển nhượng đối với bà LQ_Linh, bà LQ_Ba là hợp pháp.