CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

Bản án/Quyết định số: 496/2015/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 455
  • 17

Tranh chấp hợp đồng dịch vụ làm giấy tờ nhà đất

30-09-2015
TAND cấp huyện

Do quen biết với bà BĐ_Nguyễn Thị Mộng Thảo và qua trao đổi biết bà BĐ_Thảo làm giấy tờ nhà đất nên ông NĐ_Tường và bà NĐ_Kim Liên có thỏa thuận bà BĐ_Thảo làm dịch vụ làm giấy tờ nhà đất đối với căn nhà số 290/184 B NTL, Phường X, quận BT từ giấy tờ nhà màu trắng sang giấy tờ màu hồng theo yêu cầu hiện hành của nhà nước. Ông NĐ_Phan Việt Tường, bà NĐ_Võ Lương Kim Liên và bà BĐ_Nguyễn Thị Mộng Thảo thỏa thuận giá dịch vụ là 6.000.000 đồng. Vào ngày 16/7/2006, ông NĐ_Tường và bà NĐ_Kim Liên đã giao cho bà BĐ_Thảo số tiền ứng trước là 2.000.000 đồng và toàn bộ bản photo giấy tờ nhà đất của căn nhà số 290/184 B NTL, Phường X, quận BT. Đến tháng 11 năm 2007, bà BĐ_Thảo yêu cầu ông NĐ_Tường và bà NĐ_Kim Liên giao toàn bộ bản chính giấy tờ nhà đất.