CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

Bản án/Quyết định số: 264/2013/DS-GĐT Giám đốc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 305
  • 8

Tranh chấp quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

07-06-2013

Từ năm 2006 giữa bà NĐ_Như với vợ chồng anh BĐ_Chiến phát sinh mâu thuẫn. Ngày 20/9/2008 bà NĐ_Nguyễn Thị Như đã khởi kiện yêu cầu vợ chồng anh BĐ_Chiến phải tháo dỡ nhà tắm, tường rào và tiệm uốn tóc để trả lại nhà đất cho bà NĐ_Như. Anh BĐ_Nguyễn Trung Chiến không đồng ý trả lại nhà và đất cho bà NĐ_Như, anh BĐ_Chiến cho rằng anh sống với cụ Thảnh từ nhỏ, có chung hộ khẩu với cụ Thảnh, cụ Thảnh chết để lại nhà và đất cho anh.