CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

47/2013/DS-ST: Tranh chấp bồi thường mất xe Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 8796
  • 220

Tranh chấp bồi thường mất xe

09-09-2013
TAND cấp huyện

ông NĐ_Hải gửi xe tại Chung cư Quốc Thái của BĐ_Công ty TNHH Đầu tư Phát triển nhà Quốc Thái bị mất và yêu cầu Tòa án giải quyết buộc BĐ_Công ty TNHH Đầu tư Phát triển nhà Quốc Thái và LQ_Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Nguyễn Hải (có trách nhiệm liên đới) bồi thường giá trị còn lại của chiếc xe bị mất trộm của ông NĐ_Hải số tiền 130.000.000 đồng, một lần ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, theo kết quả định giá xe của Phòng Tài Chính Kế Hoạch - UBND Quận X ngày 09/7/2013.