CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

Bản án/Quyết định số: 29/2010/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 550
  • 18

Tranh chấp hợp đồng mua bán xe gắn máy

30-09-2010
TAND cấp huyện

Ngày 08/6/2008, NĐ_Công ty cổ phần Hà Hải và ông NĐ_Nguyễn Văn Linh có ký hợp đồng mua bán xe gắn máy số 839889, hai bên thỏa thuận NĐ_Công ty cổ phần Hà Hải bán cho ông NĐ_Nguyễn Văn Linh một chiếc xe mô tô hai bánh hiệu MIKADO, loại xe 110, số máy VTTJL1P52FMN030261; số khung RRKWCHOUM7XP30261 vói giá 12.372.000đồng (mười hai triệu, ba trăm bảy mươi hai nghìn đồng). Ông NĐ_Linh thanh toán ngay sau ký hợp đồng !à 1.500.000 đồng, số tiền còn lại ông NĐ_Linh trả góp cho Công ty mỗi tháng là 453.000 đồng, trả trong thời hạn 24 tháng bắt đầu từ ngày 08/7/2008. Sau khi nhận xe ông NĐ_Linh trả góp cho Công ty được 04 tháng với tổng số tiền là 1.800.000 đồng, từ ngày 18/11/2008 cho đến nay ông NĐ_Linh không tiếp tục trả nữa mặc dù Công ty đã nhắc nhở nhiều lần. Nay Công ty yêu cầu ông NĐ_Linh trả ngay một lần số tiền còn nợ là 9.027.000 đồng (chín triệu không trăm hai mươi bảy nghìn đồng) và toàn bộ lãi xuất theo mức lãi xuất của Ngân hàng tính trung bình 1%/tháng từ ngày 18/11/2008 đến ngày xét xử là 1.171.548 đồng (một triệu, một trăm bảy mốt nghìn, năm trăm bốn tám đồng).