CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

Bản án/Quyết định số: 102/2008/DSPT Phúc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 424
  • 3

Tranh chấp hợp đồng mua bán thịt heo

05-08-2008
TAND cấp tỉnh

Vợ, chồng ông NĐ_Sơn, bà NĐ_Linh là chủ lò mổ heo. Vợ, chồng ông BĐ_Quý, bà BĐ_Loan là khách hàng thường xuyên mua thịt heo của vợ, chồng ông NĐ_Sơn để bán. Năm 2005 và 2006, ông BĐ_Quý có lấy thịt heo của vợ, chồng ông NĐ_Sơn để bán, sau đó ông BĐ_Quý không lấy nữa. Từ ngày 16/12/2007, ông BĐ_Quý và bà BĐ_Loan lại lấy hàng thịt heo của ông NĐ_Sơn, bà NĐ_Linh để bán. Việc thanh toán giữa hai bên được thực hiện thông qua việc ghi sổ. Cụ thể, ông NĐ_Sơn mua 2 cuốn số, ông NĐ_Sơn giữ một cuốn, ông BĐ_Quý giữ một cuốn. Ông NĐ_Sơn là người ghi chép số lượng thịt đã giao và số tiền đã trả hàng ngày vào 2 cuốn sổ. Khi ông BĐ_Quý trả tiền thì ông BĐ_Quý đưa sô của mình cho ông NĐ_Sơn và ông NĐ_Sơn ghi số tiền đã trả vào sổ của ông NĐ_Sơn và sổ của ông BĐ_Quý. Việc ghi sổ không được hai bên ký nhận vì tin tưởng nhau.