CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

61/2015/DS-PT: Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm Phúc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 729
  • 47

Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm

15-01-2015
TAND cấp tỉnh

Ông Trịnh Văn Côn (sau đây gọi tắt là ông Côn) có mua 02 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn với BĐ_Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ ABC Việt Nam (sau đây gọi tắt là BĐ_Công ty ABC Việt Nam), hợp đồng ngày 28/10/2011 có mệnh giá bảo hiểm là 200.000.000 đồng và hợp đồng ngày 29/12/2011 có mệnh giá bảo hiểm là 300.000.000 đồng. Theo hai hợp đồng này thì người mua bảo hiểm là ông Côn và người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm là bà NĐ_Trịnh Thúy Hằng. Ông Côn đã đóng phí bảo hiểm đầy đủ cụ thể như sau:  Đối với hợp đồng ngày 28/10/2011 mệnh giá bảo hiểm 200.000.000 đồng thì ông Côn đã đóng phí đầy đủ theo quy định kể từ ngày 19/9/2012 trở về trước, được 04 kỳ, mỗi kỳ 03 tháng là: 954.800 đồng, tổng cộng cả 04 kỳ là: 3.819.200 đồng.


Bản án/Quyết định số: 360/2014/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 1272
  • 166

Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm

04-08-2014
TAND cấp huyện

Ngày 22/3/2012, ông NĐ_Nguyễn Văn Quân có mua bảo hiểm xe máy của Công ty cổ phần Bảo hiểm PJICO cho xe máy mang biển số: 52U1 - 3102 tại Đại lý bảo hiểm của ông LQ_Phạm Văn Tuấn, phí bảo hiểm: 66.000 đồng. Sau khi mua, ông NĐ_Quân được cấp Giấy chứng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe mô tô, xe gắn máy mã số: 03/M - 12, số 20576518, thời hạn bảo hiểm từ ngày 22/3/2012 đến ngày 22/3/2013. Đến ngày 24/3/2012, con trai ông NĐ_Nguyễn Văn Quân là Nguyễn Văn Bình điều khiển xe máy trên gây tai nạn chết người cho ông Nguyễn Văn Mẹo. Sau khi tai nạn xảy ra, ông NĐ_Quân đã gọi điện thông báo tình hình sự việc cho phía Công ty Bảo hiểm PJICO Gia Định là Công ty thành viên đại diện. Ngày 29/8/2012, ông NĐ_Quân đã làm thủ tục khai báo và yêu cầu giải quyết bồi thường. Ngày 19/7/2G13, Công ty Bảo hiểm PJICO Gia Định phát hành công văn số: 201/2013/XCG - PJICO.GDI về việc từ chối bồi thường cho ông NĐ_Nguyễn Văn Quân.