CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

329/2015/DSST: Tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 443
  • 51

Tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá

26-10-2015
TAND cấp huyện

Theo đơn khởi kiện đề ngày 09/12/2013 NĐ_Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Quang do ông Nguyễn Mạnh Tiến là đại diện theo pháp luật trình bày: Ngày 28/5/2013 NĐ_Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Quang (từ đây gọi tắt là NĐ_Công ty Minh Quang) có tham dự và thắng đấu giá là Quyền sử dụng đất ở và nhà ở số 42/4 Trương Quốc Dung, Phường 10 quận PN – Thành phố HCM với giá là 4.247.000.000đ và ký hợp đồng mua bán với BĐ_Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản An Minh. Đúng hạn, ngày 28/6/2013 NĐ_Công ty Minh Quang thanh toán đầy đủ 100% số tiền trúng đấu giá và làm đúng cam kết tại hợp đồng mua bán.


Bản án/Quyết định số: 137/2015/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 591
  • 35

Tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá

13-05-2015
TAND cấp huyện

Theo đơn khởi kiện ngày 22/4/2013, đơn khởi kiện bổ sung ngày 11/12/2013 và tại toà, nguyên đơn có đại diện theo ủy quyền cùng Luật sư bảo vệ quyền lợi trình bày: Qua thông báo của LQ_Trung Tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản TP. HCM, NĐ_Công ty TNHH Cường Phát được biết BĐ_Ngân hàng NN VN - Chi nhánh AP bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng 1.555m2 đất, công trình xây dựng gắn liền với đất và máy móc thiết bị kinh doanh xăng dầu tại số 169 Quốc lộ 1A, phường BC, quận TĐ, nên tham gia đấu giá. Qua đấu giá NĐ_Công ty TNHH Cường Phát là người được mua tài sản nêu trên. Thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá số 55/HĐ-MB ngày 12/4/2012 NĐ_Công ty TNHH Cường Phát đã giao đủ số tiền 25.174.000.000 đồng cho BĐ_Ngân hàng NN VN Chi nhánh AP vào ngày 10/5/2012(thông qua LQ_Trung Tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản TP. HCM). Ngày 03/5/2012 BĐ_Ngân hàng NN VN Chi nhánh AP, doanh nghiệp tư nhân Sài Gòn Nhỏ đã bàn giao sơ bộ hiện trạng trạm xăng dầu Sài Gòn Nhỏ và các tài sản khác trên đất cho NĐ_Công ty TNHH Cường Phát. Riêng toàn bộ khuôn viên đất chưa bàn giao và cắm mốc có sự chứng kiến của LQ_Trung Tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản TP. HCM theo thỏa thuận của hợp đồng thì chưa tiến hành.