CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM


61/2015/DS-PT: Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

  • 1126
  • 150

Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Phúc thẩm
15-01-2015

Ông Côn đã khai thông tin trong hồ sơ yêu cầu bảo hiểm nhân thọ không trung thực, nên căn cứ vào Điều 19, Điều 22 Luật Kinh doanh bảo hiểm; Điều 573 Bộ Luật dân sự năm 2005 thì công ty bảo hiểm không có cơ sở chi trả quyền lợi bảo hiểm cho bà NĐ_Hằng