CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

1090/2015/DS-PT: Tranh chấp hợp đồng cấp thẻ tín dụng Phúc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 486
  • 35

Tranh chấp hợp đồng cấp thẻ tín dụng

04-09-2015
TAND cấp tỉnh

Trong quá trình sử dụng thẻ, bà BĐ_Vy vi phạm nghĩa vụ trả nợ. Do đó, ngày 11/11/2012, NĐ_Ngân hàng Minh Quang đã chuyển toàn bộ số nợ vay còn thiếu sang nợ quá hạn và đã ra thông báo chấm dứt sử dụng thẻ trước hạn ngày 13/11/2012. Tính đến ngày 05/5/2015, bà BĐ_Vy còn nợ NĐ_Ngân hàng Minh Quang các khoản gồm: vốn gốc: 98.938.863đồng và lãi quá hạn: 102.174.872đồng. Tổng cộng: 201.113.735đồng.