CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

537/2015/DS-PT: Tranh chấp hợp đồng mua bán ao cá Phúc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 171
  • 4

Tranh chấp hợp đồng mua bán ao cá

06-05-2015
TAND cấp tỉnh

NĐ_Công ty TNHH Thủy sản Thanh Minh và ông BĐ_Trịnh Hoàng Tú có ký hợp đồng nguyên liệu số 33/HĐNL/2011 ngày 22/4/2011 về việc mua ao cá tra nguyên liệu của ông BĐ_Tú khoảng 230 tấn, giá 28.100 đồng/kg. Sau đó, NĐ_Công ty TNHH Thủy sản Thanh Minh đã nhiều lần chuyển tiền cho ông BĐ_Tú, tổng cộng 2.593.400.000 đồng và tiến hành đánh bắt cá tổng số lượng 80.382 kg, thành tiền 2.258.734.000 đồng thì ngưng do cá bệnh. NĐ_Công ty TNHH Thủy sản Thanh Minh đã thông báo miệng trực tiếp cho ông BĐ_Tú và đơn phương ngừng bắt cá. Do đó, NĐ_Công ty TNHH Thủy sản Thanh Minh khởi kiện yêu cầu ông BĐ_Tú phải trả lại 334.665.800 đồng còn dư. Nay, NĐ_Công ty TNHH Thủy sản Thanh Minh chỉ yêu cầu ông BĐ_Tú phải trả 274.665.800 đồng.