CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

254/2015/DS-ST: Yêu cầu tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vô hiệu Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 499
  • 32

Yêu cầu tuyên bố Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vô hiệu

07-07-2015
TAND cấp huyện

Trong đơn khởi kiện ngày 13/10/2014; biên bản ghi lời khai ngày 05/6/2015 thì nguyên đơn – bà NĐ_Trần Bích Thịnh trình bày: Bà và ông LQ_Võ Văn Nên sống chung với nhau từ năm 2006, tuy nhiên đến đầu năm 2007 mới đăng ký kết hôn (Theo Giấy chứng nhận kết hôn do Ủy ban nhân dân xã Nhuận Đức, huyện CC, Thành phố HCM cấp ngày 07/02/2007; Số 20; Quyển số 01/2007). Hai vợ chồng có với nhau một người con chung tên là Võ Trần Thảo My (sinh ngày 13/6/2007). Hiện tại bà và ông LQ_Nên đang ly thân với nhau nhưng vẫn sống tại Tổ 9, ấp Phú Bình, xã AP, huyện CC, Thành phố HCM. Bà cùng con gái sống tại căn nhà do vợ chồng bà cùng nhau xây dựng trên phần đất thuộc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất do Ủy ban nhân dân huyện CC, Thành phố HCM cấp ngày 17/7/2012 (Số phát hành: BL 206220; Số vào sổ cấp GCN: CH01443), còn ông LQ_Nên sống tại nhà mẹ ruột gần ở đó.


254/2015/DS-ST: Tòa tuyên vô hiệu Hợp đồng công chứng chuyển nhượng tài sản chung được tạo lập trong thời kỳ hôn nhân Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 1230
  • 41

Yêu cầu tuyên bố Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vô hiệu

07-07-2015
TAND cấp huyện

Vào ngày 12/7/2013, ông LQ_Võ Văn Nam đã tự ý ký kết kết Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (không có tài sản gắn liền với đất) với ông LQ_Nguyễn Hùng tại BĐ_Văn phòng Công chứng Nhân Hậu đối với toàn bộ phần đất có diện tích 1.357m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (Số phát hành: BL 206220; Số vào sổ cấp GCN: CH01443) do Ủy ban nhân dân huyện CC cấp ngày 17/7/2012, trong đó có cả phần đất mà vợ chồng bà đã bán cho vợ chồng ông LQ_Thắng - bà LQ_Hồng, cũng như có cả phần căn nhà mà hiện bà và con gái đang ở.