CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM


207/2014/DS-ST: Tranh chấp về việc trổ cửa sổ

  • 38
  • 4

Tranh chấp về việc trổ cửa sổ

Sơ thẩm
16-07-2014

Nhà N37/4 Cư xá Phú Lâm A Phường 12 Quận X (gọi tắt là nhà N37/4) có nguồn gốc vợ chồng ông tạo lập từ năm 1967, đã được cấp chủ quyền vào năm 1998. Trong giấy chủ quyền này có phần đất phía sau giáp ranh với nhà N37/1D/2B Cư xá Phú Lâm A Phường 12 Quận X (gọi tắt là nhà N37/1D/2B) của bị đơn, cách nhau khoảng 1.7m chưa được nhà nước công nhận chủ quyền nhưng gia đình ông đã quản lý sử dụng từ đó đến nay. Năm 2011, ông bà xây dựng lại nhà.