CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

199/DS-GĐT: Đòi quyền sử dụng đất và bồi thường tài sản trên đất Giám đốc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 132
  • 3

Đòi quyền sử dụng đất và bồi thường tài sản trên đất

22-05-2014

Theo đơn khởi kiện ngày 28/01/2010, nguyên đơn là bà NĐ_Nguyễn Thị Thịnh trình bày: Bà xây dựng gia đình với ông Thọ là người cùng thôn, do ông Thọ là con trưởng nên ông Thọ, bà NĐ_Thịnh được vợ chồng cụ Ế, cụ Thơm (là chú thím của ông Thọ) cho mảnh đất có diện tích 820m2 thuộc mảnh bản đồ số 299 lập năm 1985; vợ chồng bà đã xây dựng nhà trên mảnh đất này và hàng năm nộp thuế sử dụng theo quy định. Năm 1983, bà đã cắt một phần mảnh đất (phía ven đê) cho anh BĐ_Nguyễn Văn Bình, chị LQ_Nguyễn Thị Thuận do anh Thành (là anh của anh BĐ_Bình) đã xin việc cho anh Anh (là con của bà NĐ_Thịnh), việc cắt đất này chỉ là thỏa thuận miệng, không có người làm chứng. Năm 1986 anh BĐ_Bình, chị LQ_Thuận đã xây dựng nhà trên mảnh đất bà NĐ_Thịnh nhượng cho (theo bản đồ 364 là thửa đất số 25 tờ bản đồ số 57 có diện tích 286m2); còn lại là của bà NĐ_Thịnh (thửa số 15 tờ bản đồ số 57 có diện tích 458m2).