CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

Bản án/Quyết định số: 215/2006/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 216
  • 16

Tranh chấp hợp đồng mua bán xi măng, sắt thép

17-10-2006
Tòa phúc thẩm TANDTC

Theo đơn khởi kiện của NĐ_Công ty Xăng dầu Hà Sơn thì ngày 12 tháng 3 năm 2002 NĐ_Công ty có ký Hợp đồng số 21/HĐMB với Công ty Xuất nhập khẩu Thanh Bình về mua bán xi măng sắt thép. Thực hiện hợp đồng này, NĐ_Công ty đã bán cho Công ty Xuất nhập khẩu Thanh Bình 20.234kg thép các loại với tổng số tiền là 94.088.704 đồng. Công ty Xuất nhập khẩu Thanh Bình mới thanh toán được 45 triệu đồng, còn nợ 49.088.704 đồng. Theo quy định trong hợp đồng, Bên B phải thanh toán cho Bên A chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày nhận hàng nếu quá thời hạn thì phải chịu lãi suất của số tiền chưa thanh toán.