CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

02/2016/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng mua bán khí Oxy, Acetylen và Ni tơ Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 224
  • 14

Tranh chấp hợp đồng mua bán khí Oxy, Acetylen và Ni tơ

08-01-2016
TAND cấp huyện

Theo đơn kiện đề ngày 25/62013 và các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ, thì nhận thấy ngày 02/01/2011, nguyên đơn và bị đơn đã ký hợp đồng mua bán hàng hoá: khí Oxy, Acetylen và Ni tơ. Theo hợp đồng này, nguyên đơn đã cho bị đơn mượn 200 vỏ chai chứa khí oxy (sau đây gọi tắt là vỏ chai) và bị đơn được lưu giữ vỏ chai trong thời hạn tối đa 10 ngày tính từ ngày nhận hàng (nguyên đơn xác định ngày giao nhận hàng cuối cùng là ngày 10/7/2012). Theo biên bản xác nhận vỏ chai ngày 01/7/2012, thì bị đơn còn lưu giữ 72 vỏ chai của nguyên đơn. Căn cứ hợp đồng thì khi quá thời hạn lưu giữ, 72 vỏ chai này sẽ được chuyển sang thuê với giá 2.000 đồng/ngày/vỏ chai. Như vậy, bị đơn phải có trách thanh toán tiền thuê vỏ chai từ ngày 21/7/2012 đến ngày nguyên đơn khởi kiện- 25/6/2013 (tổng cộng 332 ngày) với số tiền là 332 x 72 x 2.000đ = 47.808.000 đồng và thuế GTGT 10%, tổng cộng là 52.588.800 đồng. Ngoài ra, nguyên đơn còn yêu cầu bị đơn thanh toán tiền hàng còn nợ 21.673.850 đồng và hoàn trả 72 vỏ chai, nếu không còn vỏ chai thì trả bằng tiền là 180.000.000 đồng (72 x 2.500.000/vỏ chai). Như vậy bị đơn phải có trách nhiệm thanh toán cho nguyên đơn tổng số tiền 272.262.650 đồng.