CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

20/2014/GĐT-HC: Khiếu kiện quyết định hành chính về việc giải quyết tranh chấp đất đai Giám đốc thẩm Hành chính

  • 240
  • 21

Khiếu kiện quyết định hành chính về việc giải quyết tranh chấp đất đai

23-09-2014

Việc xảy ra tranh chấp và quá trình giải quyết khiếu kiện tranh chấp đất đai giữa ông NĐ_Phan Văn Minh với bà LQ_Trần Thị Duyên đối với phần đất có diện tích 3.100m2 thuộc thửa số 61, tờ bản đồ số 7 tại xã Tam An, huyện LT, tỉnh ĐN được thể hiện như sau: Ngày 23/11/1993, ông NĐ_Phan Văn Minh có đơn kê khai đăng ký xin cấp Giấy chứng nhận quyên sử dụng đât với diện tích 39.320m2 đất gồm các thửa số 973, 974, 975, 977 tờ bản đồ số 06 (cũ) và các thửa số 04, 07, 08, 12,13, 17, 18, 30, 31, 38, 61 tờ bản đồ số 07(cũ) thuộc xã Tam An huyện LT, tỉnh ĐN; trong đó ghi thửa số 61 có nguồn gốc là đất của ông, cha để lại vào năm 1970 và sử dụng cho đến nay. Ngày 21/10/1999, ủy ban nhân dân huyện LT, tỉnh ĐN cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 0.179739 cho ông NĐ_Phan Văn Minh đối với diện tích 39.320m2 đất trên, trong đó có 3.100m2 đất thuộc thửa số 61, tờ bản đồ số 7 tại xã Tam An, huyện LT, tỉnh ĐN.


14/2014/GĐT-HC: Khiếu kiện quyết định hành chính về việc giải quyết tranh chấp đất đai Giám đốc thẩm Hành chính

  • 258
  • 9

Khiếu kiện quyết định hành chính về việc giải quyết tranh chấp đất đai

25-08-2014

Ngày 19/6/1989, BĐ_Ủy ban nhân dân xã APT ra Quyết định 14/QĐ-UBX.89 về việc Kết luận cuộc hòa giải tranh chấp mương ranh đât của ông NĐ_Phạm Văn Sinh và ông Nguyễn Văn Hòa ở ấp An Trại, nội dung như sau: Cái mương ranh tranh chấp giữa ông NĐ_Sinh và ông Hòa được chia đôi dọc theo ranh đất và mỗi người sử dụng nửa mương về phía đất của mình; đông thời, ông NĐ_Phạm Văn Sinh (con ông Hòa) phải đăp liên lại lộ do ông NĐ_Phạm Văn Sinh đào đứt. Do phía gia đình ông Nguyễn Văn Hòa không đắp lại phần lộ bị đào đứt, nên ủy ban nhân dân huyện CK có Công văn số 57/CV-UBH ngày 31/8/1989, với nội dung yêu cầu hai bên thực hiện theo Quyết định số 14/QĐ-UBX.89 ngày 19/6/1989 của BĐ_Ủy ban nhân dân xã APT, ông Hòa phải đắp lại đường nước như cũ. Sau đó, các bên đã sử dụng đất ổn định, kê khai đăng ký và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không ai có tranh chấp hay khiếu nại gì cho đến năm 2005.


37/2015/HC- ST: Khiếu kiện quyết định hành chính về việc giải quyết tranh chấp đất đai Sơ thẩm Hành chính

  • 483
  • 30

Khiếu kiện quyết định hành chính về việc giải quyết tranh chấp đất đai

25-09-2015
TAND cấp huyện

Ngày 17/7/2013, ông NĐ_Thường nhận được quyết định số 3903/QĐ-UBND ngày 16/7/2013 (Viết tắt là quyết định số 3903/QĐ-UBND) của Ủy ban nhân dân quận TĐ về việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ trong dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn từ nút giao thông TĐ trạm 2) đến ranh tỉnh BD, tại Khoản 2 Điều 1 quyết định 3903/QĐ-UBND có nội dung: Theo nội dung quyết định số 16/QĐ-UB ngày 01/3/2005 (Viết tắt là quyết định số 16/QĐ-UB) của Ủy ban nhân dân quận TĐ về giải quyết tranh chấp đất giữa bà LQ_Thái Thị Bình và ông NĐ_Chiêm Văn Thường tại Điều 1 có nêu: Công nhận nội dung đơn tranh chấp sử dụng đất của bà LQ_Thái Thị Bình (người được ủy quyền) địa chỉ 9/135 ấp TN, phường TP, Quận X đối với phần diện tích 30.4m2 thuộc một phần thửa đất 160, tờ 6, xã TNP (theo tài liệu cũ) xác lập theo 299/TTg thuộc một phần thửa 43 tờ 1 xã TNP, huyện TĐ. Buộc ông NĐ_Chiêm Văn Thường phải giao trả lại phần đất 30.4m2 thuộc một phần thửa đất 160, tờ 6, xã TNP (theo tài liệu cũ) cho bà LQ_Thái Thị Bình.


Bản án/Quyết định số: 09/2012/HC-ST Sơ thẩm Hành chính

  • 378
  • 29

Khiếu kiện quyết định hành chính về việc giải quyết tranh chấp đất đai

25-09-2012
TAND cấp huyện

Theo đơn khởi kiện của ông NĐ_Trần Thành Tuấn đề ngày 07 tháng 05 năm 2012 có nội dung như sau: Vào ngày 16 tháng 05 năm 2011, BĐ_Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố CM ra Quyết định số 15/QĐ-UBND về việc giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất, quyết định có nội dung buộc ông tháo dở phần mái che đã xây dựng lấn sang phần đất bảo lưu ven sông của bà LQ_Lê Thị Bích Hằng diện tích 7,8m2 tọa lạc tại ấp 1, xã TV, thành phố CM, tỉnh CM. Ngày 27/02/2012 ông khiếu nại quyết định nêu trên đến Chủ tịch UBND TP CM, ngày 16/04/2012 UBND TP CM ra văn bản số 299/UBND-ĐT với nội dung trả lời khiếu nại của ông đã hết thời hiệu.


Bản án/Quyết định số: 07/2012/HC-ST Sơ thẩm Hành chính

  • 334
  • 14

Khiếu kiện quyết định hành chính về việc giải quyết tranh chấp đất đai

16-07-2012
TAND cấp huyện

Ông NĐ_Hồ Văn Thắng trình bày: Phần đất hiện ông và chị LQ_Nguyễn Kiều Trang đang quản lý sử dụng có nguồn gốc chung của bà Phạm Thị Ba khai phá, sử dụng trước năm 1983. Năm 1983, bà Ba cắt một phần khoản 500m2 (tính số tròn – thuộc thửa số 181, tờ bản đồ số 5/1998, Phường X, thành phố CM) chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Mai, ông Mai quản lý, sử dụng đến năm 1998 giao lại cho con là Nguyễn Văn Do. Năm 1998, ông Do chuyển nhượng lại cho chị LQ_Nguyễn Kiều Trang. Ngoài phần chuyển nhượng cho ông Mai, phần còn lại năm 1986 bà Ba chuyển nhượng cho ông Trần Văn Bê. Năm 1989, ông Bê chuyển nhượng lại cho ông Tăng Tùng Bàng, đến năm 1992 ông bàng chuyển nhượng lại cho bà Nghiêm Ánh Hồng. Ngày 04/08/1993 bà Nghiêm Ánh Hồng chuyển nhượng lại cho ông (NĐ_Hồ Văn Thắng).