CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

Bản án/Quyết định số: 06/2012/HC-GĐT Giám đốc thẩm Hành chính

  • 298
  • 36

Khiếu nại Quyết định hành chính về quản lý nhà nước về đầu tư

28-08-2012

việc Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang đã ra Quyết định số 01/2009/QĐĐC-HCST ngày 30/6/2009 đình chỉ việc giải quyết vụ án hành chính, với lý do: “Vụ việc đã được giải quyết bằng quyết định có hiệu lực của Tòa án” (Quyết định số 11/2007/QĐĐC-HCST ngày 07/3/2007 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang) và Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã ra Quyết định phúc thẩm số 138/2009/QĐ-PT ngày 28/9/2009, với nội dung: “Không chấp nhận kháng cáo của Công ty TNHH Sông Lô, giữ nguyên Quyết định số 01/2009/QĐĐC-HCST ngày 30/6/2009 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang” là không đúng quy định của pháp luật. Do vậy, Quyết định kháng nghị số 22/QĐ-KNGĐT-V12 ngày 20/9/2010 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đối với Quyết định phúc thẩm số 138/2009/QĐ-PT ngày 28/9/2009 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội là có căn cứ pháp luật.