CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

08/2015/HCST: Khiếu kiện quyết định hành chính về việc từ chối cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Sơ thẩm Hành chính

  • 239
  • 15

Khiếu kiện quyết định hành chính về việc từ chối cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

15-06-2015
TAND cấp huyện

Tháng 01/2007, ông NĐ_Nguyễn Hữu Chiến nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần đất diện tích 1.706,6m2 thuộc một phần thửa 511, tờ bản đồ số 66 (theo tài liệu 2004-2005), ranh giới đất được xác định theo bản đồ hiện trạng vị trí số 24970/GĐ-TNMT do Trung tâm Đo đạc bản đồ Thành phố HCM lập ngày 13/01/2007. Ngày 23/3/2007, UBND phường TX có công văn số 89/UBND từ chối cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông NĐ_Chiến. Ông NĐ_Chiến đã gửi đơn nhiều lần nhưng đến ngày 04/8/2009 UBND Quận X trả lời bằng công văn 1517/UBND-TNMT không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông NĐ_Chiến với lý do là hộ gia đình ông NĐ_Chiến không sử dụng phần đất nêu trên. Ông NĐ_Chiến tiếp tục khiếu nại và được trả lời bằng quyết định giải quyết khiếu nại số 43/QĐ-UBND ngày 15/8/2011, bác khiếu nại của ông NĐ_Chiến và giữ nguyên công văn 1517/UBND-TNMT ngày 04/8/2009.