CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

30/2014/HC-GĐT: Khiếu kiện quyết định hành chính về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Giám đốc thẩm Hành chính

  • 148
  • 8

Khiếu kiện quyết định hành chính về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

29-05-2014

Người khởi kiện (Cụ NĐ_Hồ Thị Vy) trình bày: Vợ chồng (cụ NĐ_Hồ Thị Vy và cụ Phan Bô) được chính quyền địa phương giao và sử dụng 181m2 thuộc thửa đất số 465, tờ bản đồ số 12; toạ lạc tại: Thôn Hải Nội, xã HT, huyện BT từ năm 1956. Năm 1979, cụ Bô chết (trong hồ sơ không có di chúc). Hai vợ chồng cụ (cụ NĐ_Vy và cụ Bô) sinh được bốn người con là: Bà Phan Thị Hảo, sinh năm 1957; bà LQ_Phan Thị Thu, sinh năm 1959; bà Phan Thị Thu sinh năm 1961 và bà Phan Thị Hoài sinh năm 1964. Các con cụ đều đã xây dựng gia đình (ba người đi ở riêng, còn bà LQ_Phan Thị Thu và chồng là ông LQ_Phan Hưng ở với cụ). Năm 1986, cụ NĐ_Vy cùng các con cụ (bà Phan Thị Hảo, bà Phan Thị Thu và bà Phan Thị Hoài) đồng ý cho vợ chồng người con gái thứ hai là bà LQ_Phan Thị Thu và chồng là ông LQ_Phan Hưng ở lại trong nhà trên thửa đất nêu trên của gia đình cụ NĐ_Vy và có trách nhiệm thờ cúng tổ tiên và phụng dưỡng cụ NĐ_Vy lúc tuổi già.