CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

27/2014/HC-GĐT: Khiếu kiện quyết định hành chính về việc hủy kết quả đấu thầu Giám đốc thẩm Hành chính

  • 173
  • 19

Khiếu kiện quyết định hành chính về việc hủy kết quả đấu thầu

24-09-2014

Ngày 08/4/2010, Chủ tịch LQ_UBND huyện VC có Công văn số 699/UBND-KT về việc giao UBND thị trấn VA làm Chủ đầu tư dự án thi công xây dựng đường liên tổ 2-4-5 khu phố 2, thị trấn VA. Tổng mức đầu tư là 14.056.862.592 đồng, trong đó: - Chí phí xây dựng là 9.322.550.201 đồng. - Nguồn vốn đầu tư: hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm trong đó: + Ngân sách tỉnh hồ trợ: 40% xây lắp: 3.729.020.000đ + Ngân sách huyện năm 2011 : 7.736.455.072đ + Nhân dân đóng góp : 2.591.387.520đ - Đơn vị quản lý dự án, thẩm tra mời thầu và kết quả đấu thầu: LQ_Công ty TNHH xây dựng Kim Quân. - Đơn vị lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu: LQ_Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây lắp Linh Chi. - Đơn vị thẩm tra hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu: LQ_Công ty TNHH xây dựng Kim Quân. - Đơn vị giám sát: LQ_Công ty TNHH xây dựng Kim Quân.