CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

23/2014/GĐT-HC: Khiếu kiện quyết định hành chính về việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng Giám đốc thẩm Hành chính

  • 268
  • 17

Khiếu kiện quyết định hành chính về việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng

23-09-2014

Ngày 16/10/1998, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 937/QĐ-TTg về việc thu hồi 269.167m2 đất thuộc xã Bình An, huyện Thuận An, tỉnh BD và giao cho Công ty Công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc thành phố HồChí Minh sử dụng toàn bộ diện tích đất này để xây dựng Công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc theo dự án đã được duyệt. Ngày 18/5/2000, ủy ban nhân dân tỉnh BD ban hành Thông báo số 1277/UB.SX gửi Công ty Công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc và ủy ban nhân dân huyện DA về việc áp dụng giá đền bù khu vực xây dựng Công viên Lịch sử- Văn hóa dân tộc, có nội dung: “Thong nhất áp dụng giả đền hù, di dời trong khu vực 27ha quy hoạch xây dựng Công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc thuộc xã Bình An, huyện DA theo giả đền bù của thành pho Hồ Chỉ Minh như tỉnh thần Thông bảo 216/TB. UB ngày 08/11/1996 trước đây của tỉnh”.


22/2014/GĐT-HC: Khiếu kiện quyết định hành chính về việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng Giám đốc thẩm Hành chính

  • 248
  • 13

Khiếu kiện quyết định hành chính về việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng

23-09-2014

Ngày 15/5/2006, ủy ban nhân dân huyện BC ban hành Quyết định số 2583/QD-UBND bồi thường cho hộ bà NĐ_Nguyễn Thị Ren như sau: Bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về đất đối với diện tích 2.155,8m2 bị giải tỏa gồm một phần các thửa 816, 817, 818, 819, 1585, 939, 941; với số tiền là 1.057.154.035đ (đính kèm phương án bồi thường số 433/PABT-GGT ngày 17/4/2006). Bà NĐ_Nguyễn Thị Ren đã nhận toàn bộ số tiền là 1.057.154.035đ, nhưng vẫn khiếu nại yêu cầu bồi thường gấp 5 lần đất ở và hỗ trợ 25% đối vói toàn bộ diện tích 2.200,4m2 đất nông nghiệp xen kẽ khu dân cư.


17/2014/HC-GĐT: Khiếu kiện quyết định hành chính về việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng Giám đốc thẩm Hành chính

  • 211
  • 8

Khiếu kiện quyết định hành chính về việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng

22-09-2014

Ngày 22/4/2008, Ban giải phóng mặt bằng huyện NS, tỉnh HD lập phương án bồi thường đất bị thu hồi (100,lm2) của gia đình cụ NĐ_Thủy ở vị trí II, giá bồi thường là 1.300.000đ/m2. Ngày 13/5/2008, ủy ban nhân dân huyện NS ban hành Quyết định số 3973/QĐ-UBND về việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp đường 17A (nay là đường 397) đoạn từ Km 0-Km 1 thuộc địa phận xã Nam Hồng (nay là thị trấn NS), trong đó thu hồi của gia đình cụ NĐ_Thủy là 100,1m2 đất ở tại 03 thửa đất nói trên. Không đồng ý với Quyết định số 3973/QĐ-UBND và phương án đền bù do Ban giải phóng mặt bằng huyện NS đã lập, cụ NĐ_Thủy uỷ quyền cho con gái là bà Nguyễn Thị Loan khiếu nại ngày 18/10/2009 đến ủy ban nhân dân huyện NS.


12/2014/GĐT-HC: Khiếu kiện quyết định hành chính về việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng Giám đốc thẩm Hành chính

  • 216
  • 13

Khiếu kiện quyết định hành chính về việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng

25-08-2014

Ngày 19/01/2004, ủy ban nhân dân thành phố HCM ban hành Quyết định số 211/QĐ-UB về việc thu hồi diện tích 552,3ha đất và tạm giao cho Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố để chuẩn bị đầu tư xây dựng Khu Công nghiệp TPT, huyện CC. Trong đó hộ gia đình ông NĐ_Đào Văn Nhân bị thu hồi diện tích là 10.425m2 đất. Ngày 30/5/2007, ủy ban nhân dân huyện CC, thành phố HCM ban hành Quyết định số 2006/QĐ-UBND về việc bồi thường, hỗ trợ thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất cho hộ ông NĐ_Đào Văn Nhân, số tiền là 1.775.559.360đ. Không đồng ý với việc bồi thường theo quyết định, ông NĐ_Nhân có đơn khiếu nại.


13/2014/GĐT-HC: Khiếu kiện quyết định hành chính về việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng Giám đốc thẩm Hành chính

  • 147
  • 11

Khiếu kiện quyết định hành chính về việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng

15-08-2014

Ngày 29/8/2008, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh BD ban hành Quyết định số 2680/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Công trình đường ấp Đông và ấp Tây đi quốc lộ 1K, huyện DA, tỉnh BD. Để thực hiện Dự án đã được phê duyệt; ngày 31/12/2009, ủy ban nhân dân huyện DA, tỉnh BD ban hành Quyết định số 8771/QD-UBND về việc thu hồi diện tích 29,4m2 đất của hộ ông NĐ_Hoàng Văn Minh, thuộc thửa đất số 261d1 và 261k, Tờ bản đồ địa chính số 04, tọa lạc tại ấp Đông A, xã ĐH, huyện DA, tỉnh BD. Ngày 02/6/2010, ủy ban nhân dân huyện DA, tỉnh BD ban hành Quyết định số 3130/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của hộ ông NĐ_Hoàng Văn Minh, vói diện tích 199,4m2 thuộc thửa đất số 801, Tờ bản đồ địa chính số 4, tọa lạc tại ấp Đông A, xã ĐH, huyện DA, tỉnh BD do ông NĐ_Minh đang quản lý, sử dụng để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ công trình xây dựng đường ấp Đông đi Quốc lộ 1K, huyện DA, tỉnh Bmh Dương.