CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

11/2014/GĐT-HC: Khiếu kiện quyết định hành chính về việc bồi thường do lấn chiếm đất Giám đốc thẩm Hành chính

  • 154
  • 12

Khiếu kiện quyết định hành chính về việc bồi thường do lấn chiếm đất

25-08-2014

Năm 1996, ông NĐ_Đặng Văn Hữu (trú tại Ấp Bình Long, xã TB, huyện CG, tỉnh TG) được BĐ_Ủy ban nhân dân huyện CG, tỉnh TG cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 621/QSDĐ ngày 26/11/1996, với tổng diện tích 7.159m2 đất tại ba thửa: Thửa số 556 diện tích là 1.776m2 đất ở nông thôn, thửa số 527 diện tích 5.279m2 đất 2 lúa và thửa số 526 diện tích 104m2 đất gò mả, đều toạ lạc tại ấp Bình Long, xã TB, huyện CG, tỉnh TG. Năm 1998, ông NĐ_Đặng Văn Hữu sang nhượng cho anh Nguyễn Văn Sơn diện tích 2.500m2 đất lúa tại thửa số 527, còn lại diện tích 2.779m2 đất của thửa này và diện tích đất của hai thửa 526, 556 (tổng cộng diện tích đất còn lai là 4.659m2).