CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

19/2014/GĐT-HC: Khiếu kiện quyết định hành chính liên quan đến xây dựng Nhà văn hóa khối phố Giám đốc thẩm Hành chính

  • 116
  • 8

Khiếu kiện quyết định hành chính liên quan đến xây dựng Nhà văn hóa khối phố

23-09-2014

Năm 2010, ông NĐ_Hồ Thượng Hà có đơn khiếu nại đến BĐ_Ủy ban nhân dân thành phố HT, tỉnh HT một số vấn đề liên quan đến xây dựng Nhà văn hóa khối phố trong thời gian ông làm Khối phố trưởng Khối phố 6, phường TG, thành phố HT, gồm những nội dung sau: Dự án trên được ngân sách tỉnh và thành phố hỗ trợ 80.000.000đ nhưng mới được chi 65.000.000đ, còn 15.000.000đ yêu cầu được cấp đủ. Quá trình mua sắm, xây dựng, chi tiêu của khối phố hết 78.463.000đ, nhưng quỹ khối phố và ngân sách phường mới thanh toán cho ông được 42.710.000đ, chưa thanh toán số tiền là 35.753.000đ; số tiền này Ông phải đi vay ngân hàng để chi trả, yêu cầu thanh toán hết cho Khối phố 6.