CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

05/2009/KDTM-PT: Tranh chấp hợp đồng gia công khác Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 236
  • 6

Tranh chấp hợp đồng gia công khác

30-12-2009
TAND cấp tỉnh

NĐ_Công ty cổ phần cơ khí Cửu Long (Cửu Long) có sản xuất và lắp đặt cho BĐ_Công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí Phụng Anh (BĐ_Phụng Anh) các tài sản theo hợp đồng cụ thể như sau: - Hợp đồng kinh tế số 18 ngày 26/3/2007, bồn chứa 200m3 giá trị 1 11.500.000 đồng và phần phát sinh thêm là 5.915.000 đồng. Hợp đồng này đã thực hiện xong, phía BĐ_Phụng Anh đã thanh toán còn lại số tiền 84.415.000 đồng. 145.750.0 Hợp đồng kinh tế số 19 ngày 27/3/2007 bồn chứa 300m3, giá trị 145.750.000 đồng và phàn phát sinh thêm là 15.614.000 đồng, hợp đồng này đã thực hiện xong, BĐ_Phụng Anh đã thanh toán còn lại 117.364.000 đồng.


03/2009/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng thuê nhà Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 397
  • 18

Tranh chấp hợp đồng thuê nhà

22-12-2009
TAND cấp huyện

Ổng Phạm Thành Công là đại diện theo ủy quyền của bà NĐ_Võ Thị Thủy - Chủ DNTN khách sạn Hòang Thy trình bày: Ngày 11/04/2008 bà NĐ_Võ Thị Thủy - Chủ DNTN khách sạn Hòang Thy (sau đây gọi tắt là Doanh nghiệp Hoàng Thy) có ký hợp đồng số 03/08/HĐ-BS cho BĐ_Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ kỹ thuật vô tuyến TV (sau đây gọi tắt là BĐ_Công ty TV) thuê toàn bộ căn nhà số 418 TP p.7 q.5 để làm văn phòng kinh doanh, sinh hoạt và mục đích khác được pháp luật cho phép. Thời hạn cho thuê theo hợp đồng là 10 năm với giá tạm tính là 32.250USD/tháng bao gồm thuế VAT.


2339/2009/KDTM-PT: Tranh chấp hợp đồng mua bán khác Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 379
  • 41

Tranh chấp mua bán hàng hóa khác

04-12-2009
TAND cấp tỉnh

Theo đơn khởi kiện ngày 02/01/2009 cùng các tài liệu khác của nguyên đơn trình bày: Ngày 05/5/2008 NĐ_Công ty Mạnh Quỳnh (từ đây viết tắt là NĐ_Công ty Mạnh Quỳnh) và TNHH BĐ_Công ty An Minh (từ đây viết tắt là BĐ_Công ty An Minh) có ký hợp đồng mua bán số S262ES/2008 (từ đây viết tắt là hợp đồng), theo đó NĐ_Công ty Mạnh Quỳnh bán cho BĐ_Công ty An Minh mặt hàng mực ống nguyên con, chất lượng đạt tiêu chuẩn nhập khẩu thị trường Italy, số lượng 2.300 thùng, trị giá 87.750USD, thanh toán bằng tiền đồng VN, là 1.490.324.062đ.


03/2009/KDTM-PT: Tranh chấp hợp đồng thi công Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 136
  • 9

Tranh chấp hợp đồng thi công

19-11-2009
TAND cấp tỉnh

Vào ngày 17/02/2009, Doanh nghiệp tư nhân Thu Hà (Thu Hà) có ký hợp đồng kinh tế (thầu phụ) với BĐ_Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông Minh Aǹ (BĐ_Công ty Minh Aǹ) để xây lắp một số hạng mục công việc, gói thầu xây lắp toàn bộ đường vào cầu Cả Sơn km 26 + 444 và cầu Bà Bồ km 28 + 244 trên tuyến N2, đoạn Đức Hòa, Thạnh Hóa, Long An. Chủ đầu tư là Ban quản lý dự án Mỹ Thuận. Đơn vị thi công là BĐ_Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông Minh Aǹ.


1073/2009/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng mua bán cổ phiếu Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 289
  • 11

Tranh chấp hợp đồng mua bán cổ phiếu

04-05-2009
TAND cấp tỉnh

Chấp thuận lời đề nghị của BĐ_Công Ty Cổ Phần Lá Xuân, ngày 03/12/2004 và 18/02/2005, ông NĐ_Nguyễn Hoàng Sinh đã nộp tiền vào công ty để mua 1.700 cổ phần của công ty với giá 300.000 đồng/cổ phần, tổng cộng là 510.000.000 đồng. - Sau đó, do BĐ_Công Ty Cổ Phần Lá Xuân không chịu làm thủ tục công nhận ông là cổ đông của công ty đồng thời cũng do bất đồng về quan điểm hợp tác và làm việc, ông NĐ_Sinh đã yêu cầu công ty phải hoàn trả lại toàn bộ khoản tiền mà ông đã nộp cho công ty để mua cổ phần nói trên. BĐ_Công Ty Lá Xuân đã hoàn trả cho ông NĐ_Sinh 70.000.000 đồng, nhưng phần tiền còn lại 440.000.000 đồng thì không đồng ý trả lại mà chỉ đồng ý để cho ông NĐ_Sinh sang nhượng cổ phần.