CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

11/2011/LĐ-ST: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động) Sơ thẩm Lao động

  • 694
  • 48

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)

03-08-2011
TAND cấp huyện

Ngày 15/02/2008 ông NĐ_Nguyễn Bảo Thịnh và BĐ_Công ty TNHH đầu tư xây dựng Thân Phụng (sau gọi tắt là công ty) có ký Hợp đồng lao động số TP18/08/HĐLĐ, thời hạn hợp đồng là 12 tháng kể từ ngày 15/02/2008 đến ngày 15/02/2009, công việc làm theo bảng mô tả công việc của chức danh chuyên môn theo sự chỉ đạo của cấp trên, mức lương 2.500.000 đồng/ tháng. Sau đó, ngày 13/8/2008 ông NĐ_Thịnh và công ty tiếp tục ký Hợp đồng lao động số 08/08/HĐLĐ, thời hạn hợp đồng từ ngày 13/8/2008 đến 13/8/2009 với nội dung công việc giống bản hợp đồng đã ký trước đó, mức lương 2.380.000 đồng/ tháng. Ngày 01/01/2009 ông NĐ_Thịnh và công ty tiếp tục ký bản hợp đồng lao động thứ ba số 08/01/09/HĐLĐ-Jabes, thời hạn hợp đồng tính từ ngày 01/01/2009 đến ngày 01/01/2010, công việc phải làm theo chức danh công việc, mức lương theo hợp đồng là 2.500.000 đồng/ tháng, trên thực tế ông NĐ_Thịnh được nhận là 4.072.000 đồng/ tháng (trong đó tiền lương 2.500.000 đồng/ tháng, phụ cấp 1.070.000 đồng/ tháng, tiền cơm 17.000 đồng/ ngày, tiền giữ xe 60.000 đồng/ tháng).


08/2011/LĐ-ST: Tranh chấp về kỷ luật lao động Sơ thẩm Lao động

  • 745
  • 56

Tranh chấp về kỷ luật lao động

14-12-2011
TAND cấp huyện

Chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn bà NĐ_Nguyễn Thị Hữu. Buộc BĐ_Công Ty Cổ Phần Chung Anh phải trả cho bà NĐ_Nguyễn Thị Hữu tiền lương tháng 02/2011 (tính từ ngày 23/01/2011 đến ngày 14/02/2011) là 4.740.000 đồng và tiền ngày phép còn lại của năm 2010 và 2011 là 900.000 đồng, tổng cộng là 5.640.000 đồng (Năm triệu sáu trăm bốn mươi ngàn đồng).


09/2011/LĐST: Tranh chấp về kỷ luật lao động Sơ thẩm Lao động

  • 558
  • 38

Tranh chấp về kỷ luật lao động

29-09-2011
TAND cấp huyện

Không chấp toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn về việc hủy bỏ quyết định sa thải số 2331/QĐ-CN3 ngày 04/12//2009 của BĐ_Ngân Hàng TMCP Minh Quân - Chi nhánh 3 và quyết định chuẩn y số 3149/QĐ-NHCT1 ngày 16/12/2009 của Tổng Giám đốc BĐ_Ngân Hàng TMCP Minh Quân và yêu cầu được nhận trở lại làm việc, yêu cầu trả lương thưởng cùng các chế độ khác tổng cộng là 222.906.550 đồng.


10/2011/LĐ-ST: Tranh chấp về việc thực hiện hợp đồng lao động Sơ thẩm Lao động

  • 480
  • 25

Tranh chấp việc thực hiện hợp đồng lao động

21-09-2011
TAND cấp huyện

Tuyên xử : - Chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn ông NĐ_Nguyễn Thiện Ninh. Buộc BĐ_Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tú Anh phải trả cho ông NĐ_Nguyễn Thiện Ninh tiền 08 ngày phép năm của năm 2009 là 276.920 đồng và tiền 03 ngày phép năm của năm 2010 là 126.921 đồng. Tổng cộng là 403.841 đồng. Buộc BĐ_Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tú Anh phải trả Sổ bảo hiểm xã hội cho ông NĐ_Nguyễn Thiện Ninh.


07/2011/LĐ-ST: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động) Sơ thẩm Lao động

  • 489
  • 30

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)

20-09-2011
TAND cấp huyện

Tuyên xử : - Chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn ông NĐ_Lê Huyền Đinh. Buộc BĐ_Công Ty Tú Mỹ phải trả cho ông NĐ_Lê Huyền Đinh tiền 08 ngày phép năm là 1.846.160 đồng. Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp kể từ tháng 04/2009 đến hết tháng 5/2010 và trả Sổ bảo hiểm cho ông NĐ_Lê Huyền Đinh. Thực hiện việc thanh toán tiền, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và trả Sổ bảo hiểm ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật.