TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU


809/2015/HSPT: Vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

  • 116
  • 21

(Điều 139) Vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Phúc thẩm
18-12-2015
Hình sự
TAND cấp huyện

Không chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo Lê Trọng Hiếu; Chấp nhận quyết định kháng nghị số 58/QĐ – VKS – P7 của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và sửa một phần bản án hình sự sơ thẩm. Tuyên bố bị cáo Lê Trọng Hiếu phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Áp dụng khoản 1 Điều 139; điểm g, h, p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Lê Trọng Hiếu 02 (hai) năm tù.

810/2015/HSPT: Vụ án Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ

  • 130
  • 15

(Điều 202) Vụ án Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ

Phúc thẩm
18-12-2015
Hình sự
TAND cấp tỉnh

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo và quyết định kháng nghị số 02/VKS – KNPT ngày 08/10/2015 của Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Tân, giữ nguyên bản án sơ thẩm. Tuyên bố bị cáo Lê Văn Đạt phạm tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Áp dụng khoản 1 Điều 202; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Lê Văn Đạt 10 (mười) tháng tù.

740/2015/HSPT: Vụ án Tổ chức đánh bạc

  • 518
  • 13

(Điều 249) Vụ án Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc

Phúc thẩm
27-11-2015
Hình sự
TAND cấp tỉnh

Chấp nhận một phần quyết định kháng nghị số 36 – VKS ngày 14/8/2015 của Viện kiểm sát nhân dân Quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh; Chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo Đặng Liên Quế và sửa bản án sơ thẩm. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thúy Loan phạm tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Tuyên bố bị cáo Đặng Liên Quế phạm tội “Đánh bạc”.

712/2015/HSPT: Vụ án Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ

  • 56
  • 8

(Điều 202) Vụ án Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ

Phúc thẩm
20-11-2015
Hình sự
TAND cấp tỉnh

Không chấp nhận kháng cáo của bị đơn dân sự Công ty TNHH Vận Tải Toàn Thanh Long; Tuyên bố bị cáo Đinh Văn Ba phạm tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Áp dụng Khoản 1 Điều 202; Điểm p Khoản 1 Khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Đinh Văn Ba 06 (sáu) tháng tù.

711/2015/HSPT: Vụ án Sản xuất hàng giả

  • 172
  • 10

(Điều 156) Vụ án Sản xuất, buôn bán hàng giả

Phúc thẩm
20-11-2015
Hình sự
TAND cấp tỉnh

Chấp nhận quyết định kháng nghị số 03/ KN/VKS ngày 07/09/2015 của Viện Kiểm Sát nhân dân Huyện Bình Chánh và sửa bản án sơ thẩm. TUYÊN BỐ: bị cáo Nguyễn Thị Tuyết phạm tội “sản xuất hàng giả”; Áp dụng khoản 1, khoản 4 Điều 156; điểm p, h khoản 1 Điều 46, khoản 1, 2 Điều 60 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Tuyết 01 (một) năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 02 ( hai ) năm tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.