CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM


1659/2016/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

  • 279
  • 45

Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

Sơ thẩm
15-09-2015
TAND cấp huyện

NĐ_Công ty cổ phần bảo hiểm ATT (Nguyên đơn) là công ty cổ phần kinh doanh bảo hiểm, được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động hợp pháp theo pháp luật Việt Nam vào năm 2005, có trụ sở đăng ký tại số 117-119 LCT, Phường 7, Quận A, Thành phố HCM. BĐ_Công ty cổ phần tập đoàn VTC (Bị đơn) là công ty cổ phần được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3400817828, có trụ sở đăng ký tại lầu 14-08B, Tòa nhà Vincom Center, số 72 LTT, phường BN, Quận X, Thành phố HCM. Năm 2009, NĐ_Công ty cổ phần bảo hiểm ATT và BĐ_Công ty cổ phần tập đoàn VTC có ký kết 02 hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 01/10/HĐMCP và 02/10/HĐMCP, theo đó NĐ_Công ty cổ phần bảo hiểm ATT chuyển nhượng cho BĐ_Công ty cổ phần tập đoàn VTC là 3.700.000 cổ phần của Công ty cổ phần đóng tàu và dịch vụ dầu khí Vũng Tàu với tổng số tiền là 199.805.400.000 đồng (Hợp đồng Vũng Tàu), NĐ_Công ty cổ phần bảo hiểm ATT đã hoàn thành xong việc chuyển nhượng cổ phần cho BĐ_Công ty cổ phần tập đoàn VTC, trong khi đó tính đến ngày 03/06/2013 BĐ_Công ty cổ phần tập đoàn VTC còn phải thanh toán cho NĐ_Công ty cổ phần bảo hiểm ATT số tiền là 49.951.350.000 đồng.

09/2015/KDTM-GĐT: Tranh chấp hợp đồng góp vốn kinh doanh

  • 196
  • 42

Tranh chấp hợp đồng góp vốn kinh doanh

17-12-2015

Ngày 14/7/2011, LQ_HMNo - Chi nhánh Tây HN phát hành Thư bảo lãnh số 1480 - VSB 110700068 (sau đây gọi tắt là Thư bảo lãnh 1480), với nội dung: Căn cứ hồ sơ đề nghị bảo lãnh thanh toán của BĐ_Công ty Minh Quân, LQ_HMNo - Chi nhánh Tây HN chấp thuận cung cấp một bảo lãnh thanh toán để hoàn trả tiền góp vốn hợp tác kinh doanh cộng với lợi nhuận cố định được hưởng cho người thụ hưởng là NĐ_Công ty Quốc Thịnh với số tiền 14.880.000.000 đồng, để bảo lãnh cho BĐ_Công ty Minh Quân thực hiện nghĩa vụ hoàn trả tiền góp vốn hợp tác kinh doanh cộng với lợi nhuận cố định cho NĐ_Công ty Quốc Thịnh theo Hợp đồng HTKD số 03. LQ_HMNo - Chi nhánh Tây HN cam kết vô điều kiện, không hủy ngang và không yêu cầu BĐ_Công ty Minh Quân phải xem xét trước thanh toán cho NĐ_Công ty Quốc Thịnh trong phạm vi số tiền 14.880.000.000 đồng trong vòng 5 ngày sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của NĐ_Công ty Quốc Thịnh về việc yêu cầu Ngân hàng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh. Bảo lãnh có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi BĐ_Công ty Minh Quân thanh toán đầy đủ tiền góp vốn cộng với lợi nhuận cố định theo hợp đồng cho NĐ_Công ty Quốc Thịnh. Ngày 15/7/2011, LQ_HMNo - Chi nhánh Tây HN có Công văn số 258/THN- TD gửi NĐ_Công ty Quốc Thịnh, với nội dung: Xác nhận việc phát hành Thư bảo lãnh nêu trên là đúng thẩm quyền của Giám đốc ngân hàng.

03/2015/KDTM-GĐT: Tranh chấp hợp đồng cung cấp, lắp đặt công trình

  • 90
  • 8

Tranh chấp hợp đồng cung cấp, lắp đặt công trình

16-12-2015

Ngày 12/11/2004, Công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng- Chi nhánh Long An (Bên A) và Công ty cổ phần kết cấu không gian TEINR sau được đổi là BĐ_Công ty cổ phần TEINR Việt Nam (Bên B, sau đây gọi tắt là BĐ_Công ty TEINR) ký Hợp đồng giao khoán số 911/HĐGK về việc khoán gọn cung cấp, lắp đặt hạng mục kiến trúc và kết cấu mái công trình nhà lồng Chợ mới Tân An, thị xã Tân An, tỉnh Long An. Theo nội dung hợp đồng thì Bên A đồng ý giao, Bên B đồng ý nhận khoán cung cấp vật tư, nhân công lắp dựng hoàn chỉnh hạng mục kiến trúc và kết cấu mái công trình nhà lồng Chợ mới Tân An theo thiết kế và dự toán đã được chủ đầu tư phê duyệt với tổng giá tri hợp đồng là 7.086.314.630 đồng (Điều I); Vật tư cung cấp phải đúng chủng loại ghi trong thiết kế, dự toán, được chủ đầu tư đồng ý.. .(Điều II); Việc thanh toán được thực hiện như sau: Đợt 1. Sau khi ký hợp đồng Bên A ứng cho Bên B 20% giá trị hợp đồng; Đợt 2. Sau khi Bên B gia công chế tạo và tập kết đủ sản phẩm kết cấu thép tới công trình, được Bên A và chủ đầu tư nghiệm thu chất lượng, Bên A sẽ thanh toán 50% giá trị hợp đồng; Đợt 3. Sau khi lắp đặt xong và lợp mái hoàn chỉnh được nghiệm thu các bên, Bên A sẽ thanh toán tiếp 15% giá tri hợp đồng.. .(Điều III); về thời gian thực hiện: Ngày bắt đầu thực hiện 12/11/2004; ngày hoàn thành 30/7/2005. Trong đó: Thời gian gia công sản xuất từ 12/11/2004 đến 12/3/2005, thời gian lắp đặt, nghiệm thu từ 12/3/2005 đến 30/7/2005 (Điều IV); Các bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản thỏa thuận, không được đơn phương thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng, bên nào sai phải bồi thường cho bên kia và phạt 5% giá trị hợp đồng (Điều V)...

03/2015/KDTM-GĐT: Tranh chấp hợp đồng thuê đất

  • 91
  • 11

Tranh chấp hợp đồng thuê đất

16-12-2015

Theo Đơn khởi kiện đề ngày 24/5/2012 và trong quá trình tố tụng, nguyên đơn là NĐ_Công ty liên doanh Khu công nghiệp Đinh Quan (sau đây gọi tắt là NĐ_Công ty liên doanh Đinh Quan) trình bày: Ngày 01/8/2006, NĐ_Công ty liên doanh Đinh Quan - bên A và BĐ_Công ty trách nhiệm hữu hạn Văn phòng phẩm Vinh Long Việt Nam (sau đây gọi tắt là BĐ_Công ty Vinh Long) - bên B ký Hợp đồng thuê đất số 07 có các điều khoản chính được tóm tắt như sau: Điều 1. Bên A cho bên B thuê 10.000m2(theo diện tích đất giao thực tế) từ lô L3.3 đến lô L3.4 trong khu công nghiệp Đinh Quan, HP để bên B xây dựng nhà xưởng sản xuất. Điều 2.Thời gian thuê 41 năm, từ năm 2006 đến năm 2047. Điều 3. Giá thuê đất: 0,55USD/m2/năm (chưa có VAT, bên A sẽ cung cấp cho bên B hóa đơn VAT có giá trị bằng 0%). Tổng giá trị hợp đồng: 225.000USD.

02/2015/KDTM-GĐT: Tranh chấp hợp đồng tín dụng

  • 171
  • 18

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

19-11-2015

NĐ_Ngân hàng NN&PTNT thành phố TN đã cho BĐ_Doanh nghiệp tư nhân sửa chữa ô tô Hà Dân (sau đây viết tắt là BĐ_DNTN Hà Dân) do ông Đào Ngọc X làm Giám đốc vay các khoản theo các Hợp đồng tín dụng sau: Hợp đồng tín dụng ký ngày 11/4/2008, vay 1.000.000.000 đồng, dư nợ là 633.000.000đồng;Hợp đồng tín dụng ký ngày 23/4/2008, vay 100.000.000 đồng, dư nợ là 100.000.000 đồng; Hợp đồng tín dụng ký ngày 29/11/2005, vay 600.000.000 đồng,dư nợ là 400.000.000 đồng; Hợp đồng tín dụng ký ngày 14/11/2007, vay 2.400.000.000 đồng, dư nợ là 1.312.000.000 đồng; Hợp đồng tín dụng ký ngày 15/11/2007, vay 2.450.000.000 đồng, dư nợ là 2.346.043.000 đồng và Hợp đồng tín dụng ký ngày 21/11/2007, vay 3.185.000.000 đồng, dư nợ là 3.084.750.000 đồng. Do BĐ_DNTN Hà Dân vi phạm nghĩa vụ thanh toán, nên yêu cầu Tòa án buộc BĐ_DNTN Hà Dân cùng người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã ký kết các hợp đồng thế chấp tài sản để bảo đảm nghĩa vụ thanh toán cho BĐ_DNTN Hà Dân tại các hợp đồng tín dụng nêu trên, bao gồm các ông, bà LQ_Nguyễn Thị Én, Vũ Thị Lộc, LQ_Dương Văn Hiếu, LQ_Đỗ Mạnh Tân, LQ_Nguyễn Thị Tiên phải trả tổng số nợ gốc theo các hợp đồng tín dụng nêu trên là 7.875.793.000 đồng và tổng số nợ lãi theo quy định của pháp luật.