CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM


10/2015/HC-GĐT: Khiếu kiện quyết định hành chính về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế

  • 228
  • 37

Khiếu kiện quyết định hành chính về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế

29-07-2015
Hành chính

NĐ_Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Minh Lân (sau đây gọi tắt là NĐ_Công ty Minh Lân) là NĐ_Công ty Minh Lânrách nhiệm hữu hạn 2 thành viên, được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh LA cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5002000278 ngày 04/5/2003 và được đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 14/3/2005, do ông Nguyễn Quang Khải làm Giám đốc; ngành nghề kinh doanh: Cung ứng lương thực, thực phẩm, thức ăn công nghiệp, thức ăn và gia công suất ăn công nghiệp, dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế; Công ty đăng ký thực hiện hình thức kê khai nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) là theo phương pháp khấu trừ. Ngày 01/7/2009, BĐ_Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện BL, tỉnh LA ban hành Quyết định số 68/QĐ.CCT về việc kiểm tra thuế tại NĐ_Công ty Minh Lân.

09/2015/HC-GĐT: Khiếu kiện quyết định hành chính về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế

  • 134
  • 15

Khiếu kiện quyết định hành chính về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế

29-07-2015
Hành chính

NĐ_Công ty TNHH Trinh Nữ được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh QN cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 11/3/2002, với ngành nghề kinh doanh là: Xây dựng công trình dân dụng; Kinh doanh dịch vụ du lịch và các dịch vụ thương mại; Kinh doanh đầu tư hạ tầng đô thị, khu công nghiệp, các khu thương mại, siêu thị, trường học, đầu tư nhà ở”. Kể từ khi được thành lập đến năm 2005, NĐ_Công ty TNHH Trinh Nữ mới bắt đầu phát sinh thu nhập chịu thuế về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng. Năm 2006, phát sinh thu nhập chịu thuế từ hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

01/2015/HC-GĐT: Khiếu kiện quyết định hành chính về việc thu hồi đất

  • 152
  • 14

Khiếu kiện quyết định hành chính về việc thu hồi đất

15-01-2015
Hành chính

Năm 1987, Nhà nước có quy hoạch và giao đất cho Công ty Dầu thực vật Thuận Hải thực hiện dự án trồng dừa tại xã Tân Thiện, huyện Hàm Tân, tỉnh Thuận Hải cũ (nay là xã TP, thị xã LG, tỉnh BT). Thực hiện dự án trên, ngày 17/6/1989, Trạm dầu thực vật Hàm Tân ký Hợp đồng số 1005/MT-DTV(1988-1993) với ông NĐ_Đinh Văn Tú để trồng mới 80 cây dừa trên đất Nhà nước đã giao cho Công ty Dầu thực vật quản lý, sử dụng để trồng dừa. Phương thức hợp đồng theo luận chứng kinh tế kỹ thuật của Phòng Nông nghiệp Liên Hiệp các xí nghiệp dầu thực vật Việt Nam là: Trạm dầu thực vật Hàm Tân cung cấp cây giống, vật tư phân bón; ông NĐ_Tú thực hiện trồng và chăm sóc cây dừa. Hợp đồng thực hiện theo Quy định tạm thời một số chính sách trồng dừa và quản lý sản phẩm dừa (ban hành kèm theo Quyết định số 894/QĐ-UB-TH ngày 13/7/1988 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thuận Hải). Trong đó thể hiện chu kỳ kinh tế của cây dừa là 45 năm.

39/2015/HC- ST: Khiếu kiện quyết định hành chính về việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng

  • 366
  • 44

Khiếu kiện quyết định hành chính về việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng

Sơ thẩm
30-09-2015
Hành chính
TAND cấp huyện

Vào năm 2013 BĐ_Ủy ban nhân dân quận TĐ ban hành Quyết định thu hồi đất để tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng Trạm biến thế điện tại nút giao thông BT, quận TĐ. Ngày 15/7/2014 BĐ_Ủy ban nhân dân quận TĐ ban hành Quyết định số 4442/QĐ- UBND về việc chi trả tiền bồi thường – hỗ trợ trong dự án Đầu tư xây dựng Trạm biến thế điện tại nút giao thông BT, quận TĐ thuộc dự án xây dựng tuyến đường sắt Bến Thành – Suối Tiên, cụ thể đã chi trả, bồi thường cho vợ chồng bà số tiền là 6.437.509.560 đ (sáu tỷ bốn trăm ba mươi bảy triệu năm trăm lẻ chín ngàn năm trăm sáu mươi) đồng. Ngày 26/6/2015 BĐ_Ủy ban nhân dân quận TĐ ban hành Quyết định số 3185/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung tiền bồi thường, hỗ trợ về đất chi trả cho vợ chồng bà thêm số tiền 588.325.920 đ (năm trăm tám mươi tám triệu ba trăm hai mươi lăm ngàn chín trăm hai mươi) đồng. Tổng số tiền vợ chồng bà được bồi thường là 7.025.835.480 đ (bảy tỷ không trăm hai mươi lăm triệu tám trăm ba mươi lăm ngàn bốn trăm tám mươi) đồng

38/2015/HC- ST: Khiếu kiện quyết định hành chính về việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng

  • 260
  • 18

Khiếu kiện quyết định hành chính về việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng

Sơ thẩm
28-09-2015
Hành chính
TAND cấp huyện

Ngày 12/01/2011 BĐ_Uỷ ban nhân dân quận TĐ ban hành quyết định số 192/QĐ-UBND và quyết định số 193/QĐ-UBND về việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và thu hồi mặt bằng trong dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật chính khu đô thị HBP, quận TĐ do LQ_Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Bình An làm chủ đầu tư trên địa bàn phường HBP để chi trả, bồi thường cho hộ ông NĐ_Trương Minh Trà có tài sản bị thu hồi giải tỏa là 3.064 m2 đất nông nghiệp thuộc thửa 397, tờ bản đồ số 12 tại phường HBP, quận TĐ, Thành phố HCM theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A344605 do BĐ_Ủy ban nhân dân quận TĐ cấp ngày 06/9/1999. Tổng số tiền hộ ông NĐ_Trà được bồi thường theo hai quyết định nêu trên là 2.767.600.000 đồng.