CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

04/2017/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng thi công Thủy điện A Lưới Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1051
  • 66

Tranh chấp hợp đồng thi công

27-09-2017
TAND cấp huyện

Căn cứ Khoản 2, Điều 57 Luật Đấu thầu năm 2005 thì Hội đồng quản trị công ty đã xem xét rất kỹ theo các quy định pháp luật về đấu thầu và các văn bản pháp luật có liên quan nên đã đồng ý chấp thuận điều chỉnh giá nguyên liệu và nhân công do lỗi chậm tiến độ nhưng vì nguyên nhân khách quan như: Nguồn vật liệu nổ khan hiếm ảnh hưởng đến tiến độ nổ phá đá; do địa chất long song thay đổi so với thiết kế


24/2017/KDTM-ST: Tranh chấp kết quả đấu thầu Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 556
  • 27

Tranh chấp hợp đồng thi công

25-09-2017
TAND cấp huyện

Ngày 24/11/2015, OCS có Công văn số 338/CV-OCS về việc BĐ_MPC không công nhận kết quả đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần du lịch An Giang và sẽ hoàn trả lại các khoản tiền đã nhận cho các nhà đầu tư mà không đưa ra bất kỳ lý do tại sao. BĐ_MPC hiện nay đã hoàn trả cho ông NĐ_Nguyễn Ngọc Hưng số tiền 45.344.202.000 đồng. Ông NĐ_Nguyễn Ngọc Hưng khẳng định ông trúng đầu giá là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật và Quy chế đấu giá do OCS ban hành. BĐ_MPC không công nhận kết quả đấu giá là gây thiệt hại cho ông


24/2017/KDTM-ST: Tranh chấp Hợp đồng thuê trạm xăng dầu Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 563
  • 25

Tranh chấp Hợp đồng thuê trạm xăng dầu

07-04-2017
TAND cấp huyện

Xét BĐ_Công ty HBC vi phạm Hợp đồng tại các điều khoản đã nêu trên nên yêu cầu buộc BĐ_Công ty HBC thanh toán tiền thuê tính đến ngày 01/10/2016 là có cơ sở để Hội đồng xét xử chấp nhận. NĐ_Công ty Mai Loan không yêu cầu phạt vi phạm theo Điều 300 của Luật Thương mại năm 2005 nên Hội đồng xét xử không xét.


27/2017/KDTM-ST: Tranh chấp Hợp đồng tín dụng Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 903
  • 53

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

21-04-2017
TAND cấp huyện

NĐ_Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Minh - Chi nhánh 10 Thành phố HCM không đồng ý với ý kiến của BĐ_Công ty cổ phần Nhựa Trường Vinh và của ông LQ_Thức, đề nghị chủ tải sản thực hiện đúng nghĩa vụ đã ký kết theo Hợp đồng đã thế chấp vì việc giao dịch giữa BĐ_Công ty cổ phần Nhựa Trường Vinh và Chủ sở hữu hai căn nhà trên Ngân hàng không biết, trong Hợp đồng thế chấp không ghi thời hạn.


19/2017/KDTM-ST: Tranh chấp Hợp đồng dịch vụ Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 442
  • 17

Tranh chấp hợp đồng dịch vụ

12-04-2017
TAND cấp huyện

Đối với lãi suất chậm trả: trong quá trình đưa vụ án ra xét xử và tại phiên tòa nguyên đơn tự nguyện không yêu cầu tính lãi suất chậm trả đối với bị đơn trong suốt quá trình từ khi phát sinh nợ phải trả cho đến nay và suốt quá trình thi hành án.