TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU

Bản án số 496/2014/HSST

  • Lĩnh vực: Hình sự
  • Vụ việc, Vụ án: (Điều 180) Vụ án Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả
  • Loại bản án: Sơ thẩm
  • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
  • Số hiệu: 496/2014/HSST
  • Ngày tuyên án: 23-12-2014
  • Ngày thụ lý: 30/10/2014
  • Lưu xem sau
  • Chia sẻ
  • Tải về