TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU

Bản án số 768/2011/DS-GĐT

 • Lĩnh vực: Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế
 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng suất tái định cư
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa chuyên trách TAND tối cao
 • Số hiệu: 768/2011/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 17-10-2011
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 1531/2008/DS-PT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 23/12/2008
 • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại
 • Lưu xem sau
 • Chia sẻ
 • Tải về
Vụ án có thể tương tự
1. Bộ Luật tố tụng dân sự 2004

vào Khoản 2 Điều 291, Khoản 3 Điều 297 và Điều 299