CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Thông tin vụ việc, vụ án

 • Lĩnh vực: Kinh doanh thương mại
 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng giao nhận thầu công trình
 • Loại vụ việc: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 09/2003/HĐTP-KT
 • Ngày tuyên án: 29-05-2003
 • Số hiệu vụ việc bị Giám đốc thẩm: 74/KTPT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 06/05/2002
 • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại
Cơ sở pháp lý

82/2015/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng giao nhận thầu công trình Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

 • 276
 • 24

Tranh chấp hợp đồng giao nhận thầu công trình

30-09-2015
TAND cấp huyện

Theo đơn khởi kiện ghi ngày 11 tháng 02 năm 2015 cùng các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án và tại phiên tòa nguyên đơn là NĐ_Công ty Cổ phần kỹ thuật công trình Linh Châu có người đại diện theo ủy quyền là ông Nguyễn Đức Toàn trình bày: Ngày 26/03/2006, NĐ_Công ty Cổ phần kỹ thuật công trình Linh Châu (viết tắt là NĐ_Công ty Linh Châu) và BĐ_Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại và Dịch vụ Vũ Ninh (Vunico) (viết tắt là BĐ_Công ty Vũ Ninh) cùng ký “Hợp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp” số 06/HĐKT. Theo đó, BĐ_Công ty Vũ Ninh giao cho NĐ_Công ty Linh Châu thi công hạng mục công trình: “Đê lấn biển tạo khu dân cư mới LG, Thị xã LG, tỉnh BT”. Nội dung hợp đồng số 06/HĐKT gồm các điểm chính sau: - NĐ_Công ty Linh Châu nhận thi công theo đúng hồ sơ thiết kế kỹ thuật công trình đã được duyệt. Đê lấn biển có chiều dài toàn tuyến là: 1.373,5 m. Khối lượng thực hiện hợp đồng căn cứ theo khối lượng hồ sơ thiết kế kỹ thuật được duyệt.