CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Lĩnh vực: Hình sự
  • Vụ việc, Vụ án: (Điều 250) Vụ án Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
  • Số hiệu: 502/2014/HSST
  • Ngày tuyên án: 25-12-2014
  • Ngày thụ lý: 17/11/2014