TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU

Bản án số 480/2014/HSST

 • Lĩnh vực: Hình sự
 • Vụ việc, Vụ án: (Điều 267) Vụ án Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 480/2014/HSST
 • Ngày tuyên án: 18-12-2014
 • Ngày thụ lý: 10/10/2014
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ
 • Lưu xem sau
 • Chia sẻ
 • Tải về