cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2023

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Ra đa, loại dùng trên mặt đất, hoặc trang bị trên máy bay dân dụng, hoặc chỉ dùng cho tàu thuyền đi biển
Ra đa, loại dùng trên mặt đất, hoặc trang bị trên máy bay dân dụng, hoặc chỉ dùng cho tàu thuyền đi biển
VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Ra đa, loại dùng trên mặt đất, hoặc trang bị trên máy bay dân dụng, hoặc chỉ dùng cho tàu thuyền đi biển
Thiết bị Ra đa (kể cả thiết bị Ra đa dùng cho nghiệp vụ di động hàng hải, nghiệp vụ di động hàng không)
Thiết bị phát, thu - phát vô tuyến cự ly ngắn dùng cho mục đích chung
Bộ phát đáp Ra đa tìm kiếm và cứu nạn
Thiết bị khác
Thiết bị vô tuyến điện
Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện có băng tần nằm trong khoảng 9 kHz đến 400 GHz và có công suất phát từ 60 mW trở lên
Thiết bị phát, thu - phát vô tuyến cự ly ngắn
Rada dùng trên mặt đất
Ra đa hàng hải dải S, Model JMA-5332-12, dải tần phát 3030 - 3070 MHz, hiệu Japan Radio Co.Ltd, mới 100%
Ra đa hàng hải dải X, Model JMA-5312-6, dải tần phát 9380 - 9440 MHz, hiệu Japan Radio Co.,Ltd, mới 100%
RA ĐA hàng hải ký hiệu JMA-5312-6, tần số phát (9308-9440) MHz, phụ tùng đồng bộ đi kèm: 03 khối kết nối: NCT-59A, NCA-877A, hàng mới 100%.
Radar hàng hải MR-1200RII, mới 100% (1 bộ = 1 cái), hiệu Icom
Phần XVI:MÁY VÀ CÁC TRANG THIẾT BỊ CƠ KHÍ;THIẾT BỊ ĐIỆN; CÁC BỘ PHẬN CỦA CHÚNG; THIẾT BỊ GHI VÀ TÁI TẠO ÂM THANH, THIẾT BỊ GHI VÀ TÁI TẠO HÌNH ẢNH,ÂM THANH TRUYỀN HÌNH VÀ CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ TÙNG CỦA CÁC THIẾT BỊ TRÊN
Chương 85:Máy điện và thiết bị điện và các bộ phận của chúng; máy ghi và tái tạo âm thanh, máy ghi và tái tạo hình ảnh và âm thanh truyền hình, bộ phận và phụ tùng của các loại máy trên