TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU

Thông tin về Vị trí nhà, đất có tranh chấp tại https://caselaw.vn/tra-cuu-tranh-chap-bat-dong-san được cung cấp bởi Caselaw Việt Nam được thu thập từ nguồn nội dung của các bản án mà Caselaw Việt nam cho rằng là đáng tin cậy và dựa trên cơ sở “thực tế và sẵn có”.

Các vị trí nhà, đất có tranh chấp có thể là: 1) Vị trí nhà, đất thuộc diện thi hành án; hoặc 2) Vị trí nhà, đất bị thế chấp và có khả năng bị ngân hàng phát mại; hoặc 3) Lược sử vị trí nhà, đất đã bị tranh chấp và có thể kéo dài tới hiện tại.

Mục đích duy nhất của các thông tin này là nhằm hạn chế rủi ro pháp lý trong các giao dịch bất động sản liên quan đến các vị trí nhà, đất được chỉ ra ở dưới đây. Mặc dù đã cố gắng hết sức, Caselaw Việt Nam không đảm bảo rằng các thông tin được cung cấp là chính xác hoàn toàn, trọn vẹn và có thể giúp Quý khách hàng loại bỏ các rủi ro pháp lý tuyệt đối.

Bất kỳ hình thức sử dụng thông tin nào cần được cân nhắc kỹ lưỡng, có sự tư vấn của luật sư và tuân thủ quy định pháp luật.

Chân thành cảm ơn!Vị trí mới cập nhật

Nội dung tranh chấp tại: 704 Kinh Dương vương, khu phố 1, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh


Nguồn thông tin: Bản án/Quyết định số: 142/2012/DS-PT ngày 12/04/2012  của TÒA PHÚC THẨM TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Nội dung tóm lược:

Nguyên đơn:

Ông Nguyễn Bá Minh - Sinh năm 1958.

Địa chỉ: Số 1261 Quốc lộ 1A, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố  Hồ Chí Minh (Số cũ: 606 Kinh Dương Vương, khu phố 1, thị trấn An Lạc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh) (Có mặt).

Bị đơn:

Ông Nguyễn Minh Trí - Sinh năm 1954.

Địa chỉ: Số 704 Kinh Dương Vương, khu phố 1, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh (Số cũ: 33/1 đường Hùng Vương, thị trấn An Lạc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh) (Có mặt).

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

1/ Bà Trương Thị Ngọc Ánh (Số cũ: 704 Kinh Dương vương, khu phố 1, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh) (Có mặt).

2/ Phan Thị Kim Liên

Địa chỉ: Số 1261 Quốc lộ 1A, phương An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh (Số cũ: 606 Kinh Dương Vương, khu phố 1, thị trấn An Lạc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh) (Có mặt).

3/ Ông Nguyễn Huy Hoàng

Địa chỉ: số 878 Plumtree Roacl East Westbury NY 11590 USA.

ủy quyền cho ông Trương Thành Lân đại diện (Có mặt).

4/ Bà Nguyễn Thị Bích Phượng

Địa chỉ: Số 40 Nguyễn Duy, phường 9, quận8, thành.phố Hồ Chí Minh

(Có mặt).

5/ Ông Ntguyễn Minh Thông.

6/ Bà Nguyễn Thị Bích Loan.

7/ Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc.

8/ Ông Nguyễn Minh Tánh.

Cùng địa chỉ : Số 704 Kinh Dương Vương, khu phố 1, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.

Đều ủy quyền cho ông Nguyễn Minh Trí đại diện (Có mặt).

9/ Ông Trang Kim Hỷ

10/ Ông Nguyễn Quang Nhậl

11/ Bà Nguyễn Thị Thu

(Ba người thuê mặt bầng của ông Trí).

Địa chỉ liên lạc: số 704 Kinh Dương Vương» khu phố 1, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.

Luật sư Phan Thị Thanh Hậu bảo vệ quyền và lợi ích họp pháp cho bị đơn (Có mặt).

NHẬN THẤY

Trong đơn khởi kiện gửi đến Tòa án ngày 20/6/2002, ông Nguyễn Bá Minh yêu cầu anh ruột là ông Nguyễn Minh Trí phải giao trả cho ông diện tích 180m2 nhà tường tôn nằm trong khuôn viên nhà có diện tích 357,1 m2 và diện tích 1.700m2 tại nhà số 33/1 khu phố 1, đường Hùng Vương, thị trấn An Lạc, (huyện Bình Chánh cũ) nay là số 704 Kinh Dương vương, khu phố 1, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh theo giấy phép ủy quyền cho nhà số 17/GP/ƯB ngày 09/01/1985 của ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh đã được nộp thuế trước bạ ngày 17/05/1985.

Diện tích khuôn viên đất 10.994m2 tại thửa số 162, 163 tờ bản đồ số 5 tọa lạc tại địa chỉ số 33/1 khu phố 1 đường Hùng Vương, thị trấn An Lạc (huyện Bình Chánh cũ) nay là số 704 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh là thuộc quyền sở hữu nhà ở và sử dụng đất của cụ Nguyễn Văn Tân và cụ Lê Thị Quý là cha mẹ ruột của ông Trí, ông Minh, ông Hoàng, ông Thông, bà Phượng.

Năm 1960, cụ Nguyễn Văn Tân và cụ Lê Thị Quý có cất lên một cái trại bằng lá và một hồ chứa nước, diện tích xây dựng là 65,00 thước vuông, cụ Tân, cụ Quý ở một thời gian và làm tiếp các căn nhà tôn, nhà kho, nhà ngói để ở và sản xuất nước mắm.

Ngày 08/05/1985 cụ Tân và cụ Quý có lập giấy phép ủy quyền cho nhà cho con dâu là Trương Thị Ngọc Ánh vợ ông Trí diện tích sử dụng 140m2 căn nhà số 33/1 Khu phố 1, thị trấn An Lạc (nhà tường ngói) trong khuôn viên l.OOOm2 đất được sở hữu nhà và đất khi nộp thuế trước bạ.

Ngày 09/01/1985 cụ Nguyễn Văn Tân và Lê Thị Quý đã ủy quyền cho nhà và đất cho con là ông Nguyễn Bá Minh 1/2 càn nhà số 33/1 khu phố 1, đường Hùng Vương, thị trấn An Lạc diện tích 180m2  trong khuôn viên đất có diện tích1.700m2 ông Minh đã đi nộp thuế trước bạ cho Nhà nước và là sỡ hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo như trong giấy phép ủy quyền nhà quy định.

Năm 1998 cụ Nguyễn Văn Tân chết không để lại di chúc, năm 2000 cụ Lê Thị Quý chết không để lại di chúc.

Sau khi cụ Tân và cụ Quý chết được một thời gian vào đầu năm 2002 ông Nguyễn Bá Minh yêu cầu người anh ruột là ông Nguyễn Minh Trí phải giao trả cho ông diện tích 1/2 căn nhà số 33/1 khu phố 1, đường Hùng Vương, thị trấn An Lạc diện tích là 180m2 trong khuôn viên đất 357,1m2 và diện tích 1.700m2 đất ông Minh đã đi trước bạ nộp thuế cho Nhà nước và là sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

Việc tranh chấp nhà đất giữa hai anh em ông Minh và ông Trí đã được phường giải quyết, ông Trí thửa nhận ông đang sử dụng 1.700m2 đất của ông Minh nằm trong khuôn viên 10.994m2 ông Trí sử dụng từ vài năm nay, nhưng ông Trí không đồng ý trả nhà và đất cho ông Minh.

Bị đơn Trí trình bày: Diện tích 10.994m2 dâ't là của cha mẹ ông tạo lập được khi còn sông, ông ở đây từ năm 1975 đến nay và canh tác trên mảnh đất này, diện tích ông đang sử dụng đã được ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh cũ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông từ năm 1995 nhưng đã bị ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh thu hồi, vì có tranh chấp nhà đất giữa hai anh em ông nên ủy ban nhân dân quận Bình Tân chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông, nay ông không đồng ý trả lại diện tích nhà và đất cho ông Minh vì nhà và đất đã được cha mẹ cho mỗi người một thửa đều có phần rồi và ông đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nay ông Minh đòi giao cho ông 1.700m2 là không đúng, ông không đồng ý trả cho ông Minh.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

Bà Phan Thị Kim Liên vợ ông Minh có ý kiến như ông Minh yêu cầu được lấy lại diện tích nhà và đất mà vợ chồng ông Trí đang quản lý.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh vợ ông Trí có ý kiến như ông Trí không đồng ý trả lại nhà đất cho ông Minh.

Bà Nguyễn Thị Bích Phượng yêu cầu được chỉa cho bà một phần đất do cha mẹ bà là ông Tân và bà Quý để lại.

Ông Nguyễn Minh Hoàng ủy quyền cho ông Lân, ông Lân xin vắng mặt nhưng ông Hoàng cũng có yêu cầu xin được chỉa cho ông một phần đất của cha mẹ.

Ông Nguyễn Minh Thông và các con của ông Trí ủy quyền cho ông Trí có ý kiến như ông Trí.

Tại bản án số 1566/2011/DS-ST ngày 06/9/2011 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định:

Áp cũng khoản 3 Điều 25 Bộ luật tố tụng dân sự có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/1/2005.

Áp dựng Điều 164, 169, 170, Điều 722, Điều 726 Bộ luật dân sự năm

2005.

Căn cứ vào điểm e, khoản 2, Điều 7 Nghị định 70/CP ngày 19/7/1997 của Chính phủ quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Áp dựng Điều 2, 6, 7, 9, 30 Luật thi hành án dân sự năm 2009.

Xử:

Chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn:

Xác định diện tích 180m2 phẫn diện tích nhà tường tôn tại (số thứ tự ô số 11) và 1.700m2 đất tại (số thứ tự ô số 9, 14, 15) tờ bản đồ hiện trạng vị trí do Trung tâm đo đạc bản đồ vẽ ngày 23/12/2005 đối với (số nhà 33/1 khu phố 1, đường Hùng Vương, thị trấn An Lạc, huyện Bình Chánh (cũ) nay là số 704 Kinh Dương Vương, khu phố 1, phường An Lạc, quận Binh Tân, thành phố Hồ Chí Minh thuộc quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Bá Minh và bà Phan Thị Kim Liên.

Diện tích 180m2 nhà đất số nhà 33/1 khu phố 1, đường Hùng Vương, thị trấn An Lạc, huyện Binh Chánh (cũ), nay là số nhà 704 Kinh Dương Vương, khu phố l, phườngAnLạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh nằm tại vị trí (ô số 11) trong bản đồ hiện trạng vị trí do Trung tâm đo đạc bản đồ vẽ ngày 23/12/2005 trong khuôn viên căn nhà tường tôn (có diện lích 357,1m2) và diện tích 1.700m2 liền kề sát với diện tích nhà tường tôn tại số thứ tự số 9, 14, 15 nằm trong thửa 162-2, 162-3, phía Bắc giáp thửa số 13, phía Nam giáp thửa 17-1, phía Đông giáp thửa 162-1, phía Tây giáp thửa 152-2, 152-3, 153-3.

Sau khi án có hiệu lực pháp luật nếu ông Trí bà Ánh cùng toàn thể gia đình ông Trí không giao diện tích nhà và đất nêu trên cho ông Minh thì ông Minh có quyền yêu cầu Cục thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh, thi hành bản án để ông nhận phần nhà và đất trên để đi làm thủ tục đổi lại giấy tờ nhà đất theo đúng quy định như hiện nay.

Căn cứ vào bản án ông Nguyễn Bá Minh và bà Phan Thị Kim Liên có quyền yêu cầu các cơ quan chức năng có thẩm quyền của Nhà nước đo vẽ nhà và đất đúng với diện tích nêu trên theo quy định để đổi lại giấy tờ chủ quyền nhà và làm quyền sử dụng đất cho ông bà.

Đối với bà Nguyễn Thị Bích Phượng và ổng Nguyễn Huy Hoàng yêu cầu chỉa thửa kế sử dụng đất nhưng không nộp tiền tạm ứng án phí nên tách ra giải quyết bằng một vụ kiện khác khi có yêu cầu.

Đối với ông Nhật, ông Kỷ, bà Thu thuê mặt bằng ở ông Trí ô số 3, ô số4, ô số 13 không nằm trong diện tích nhà đất tranh chấp, phần diện tích thuê này các ông bà thuê chỉ có trách nhiệm với ông Trí.

Ngoài ra, bán án còn tuyên về phần án phí và quyền kháng cáo theo luật

định.

Ngày 07 tháng 9 năm 2011, ông Nguyễn Minh Trí có đơn kháng cáo toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm.

Ngày 21 tháng 9 năm 2011, bà Nguyễn Thị Bích Phượng là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có đơn kháng cáo toàn bộ nội dung bản án.

Tại phiên tòa phúc thẩm ông Trí, bà Phượng giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.

Đại diện Viện kiểm sát xét xử phúc thẩm đề nghị bác đơn của ông Nguyễn Minh Trí và của bà Nguyễn Thị Bích Phượng vì không có căn cứ.