TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU

Thông tin về Vị trí nhà, đất có tranh chấp tại https://caselaw.vn/tra-cuu-tranh-chap-bat-dong-san được cung cấp bởi Caselaw Việt Nam được thu thập từ nguồn nội dung của các bản án mà Caselaw Việt nam cho rằng là đáng tin cậy và dựa trên cơ sở “thực tế và sẵn có”.

Các vị trí nhà, đất có tranh chấp có thể là: 1) Vị trí nhà, đất thuộc diện thi hành án; hoặc 2) Vị trí nhà, đất bị thế chấp và có khả năng bị ngân hàng phát mại; hoặc 3) Lược sử vị trí nhà, đất đã bị tranh chấp và có thể kéo dài tới hiện tại.

Mục đích duy nhất của các thông tin này là nhằm hạn chế rủi ro pháp lý trong các giao dịch bất động sản liên quan đến các vị trí nhà, đất được chỉ ra ở dưới đây. Mặc dù đã cố gắng hết sức, Caselaw Việt Nam không đảm bảo rằng các thông tin được cung cấp là chính xác hoàn toàn, trọn vẹn và có thể giúp Quý khách hàng loại bỏ các rủi ro pháp lý tuyệt đối.

Bất kỳ hình thức sử dụng thông tin nào cần được cân nhắc kỹ lưỡng, có sự tư vấn của luật sư và tuân thủ quy định pháp luật.

Chân thành cảm ơn!Vị trí mới cập nhật

Nội dung tranh chấp tại: 310/47 Đất Mới, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh


Nguồn thông tin: Bản án/Quyết định số: 52/2011/DSST ngày 21/6/2011 của TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

Nội dung tóm lược:

Nguyên đơn:

Ông Nguyễn Thanh Lâm - Sinh năm: 1973

Nơi cư trú: 342/9 Đỗ Ngọc Thạnh, Phường 6, Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.

Bi đơn:

Ông Nguyễn Hữu Tùng - Sinh năm: 1972

Bà Nguyễn Thi Minh Nguyệt - Sinh năm: 1974

Cùng cư trú: 310/47 Đất Mới, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh,

NHẬN THẤY

Theo đơn khởi kiện ngày 09 tháng 3 năm 2011 bản tự khai của các bên đương sự tại tòa cùng các tài liệu chứng cứ khác do các bên đương sự cung cấp thì nội dung vụ án dược xác định như sau:

Nguyên đơn ông Nguyễn Thanh Lâm trình bày: Vào ngày 05 tháng 08 năm 2009, ông Nguyễn Hữu Tùng, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt có mượn ông số tiền 200.000.000đ, hai bên có làm hợp đồng ra công chứng và thời gian trả nợ là 06 (sáu) tháng. Đến ngày 01/11/2009, vợ chồng ông Nguyễn Hữu Tùng, Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt mượn tiếp ông số tiền 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng), số tiền này do ông Tùng cho rằng mượn tạm để làm giấy tờ nhà nên hai bên không có làm giấy tờ đến hết thời gian 06 (sáu) tháng, vợ chồng ông Tùng vẫn không trả nợ và hẹn khi nào làm xong giấy tờ nhà vay ngân hàng sẽ trả cho ông. Sau đó, vợ chồng ông Tùng vẫn không có khả năng chi trả cho ông, nên vợ chồng ông Nguyễn Hữu Tùng, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt có làm giấy tờ tay bán căn nhà trên cho ông với giá 400.000.000đ (bốn trăm triệu đồng), số tiền mượn trước đây xem như là tiền đặt cọc. hai bên thỏa thuận trong thời gian 3 (ba) tháng nếu vợ chồng ông Tùng không trả 200.000.000đ (hai trăm triệu đồng), thì ông sẽ giao tiếp cho vợ chồng ông Tùng 200.000.000đ (hai trăm triệu đồng) nữa là lấy nhà. Trong thời gian chờ đợi thì vợ chồng ông Tùng đã đem căn nhà trên bán cho người khác. Nay việc mua bán không thành và hai bên làm giấy bán nhà chỉ để làm tin với nhau nên ông yêu cầu vợ chồng ông Tùng trả lại cho ông số tiền đã vay là 200.000.000đ (hai trăm triệu đồng) và tiền lãi suất ngay sau khi án có hiệu luật.

Bị đơn ông Nguyễn Hữu Tùng trình bày: Ông xác nhận vào năm 2009 vợ chồng ông có vay của ông Lâm số tiền 200.000.000đ (hai trăm triệu đồng) để làm ăn, riêng số tiền 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng) là tiền lãi mà ông Lâm tính cho vợ chồng ông, Nay vợ chồng ông xin trả số tiền trên khi nào vợ chồng ông bán được nhà. Vì bận công việc làm ăn nên vợ chồng ông xin vắng mặt tại tòa.

Tại tòa hôm nay phía ông Lâm đã rút lại yêu cầu đòi 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng) đối với vợ chồng ông Tùng.