TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU

Thông tin về Vị trí nhà, đất có tranh chấp tại https://caselaw.vn/tra-cuu-tranh-chap-bat-dong-san được cung cấp bởi Caselaw Việt Nam được thu thập từ nguồn nội dung của các bản án mà Caselaw Việt nam cho rằng là đáng tin cậy và dựa trên cơ sở “thực tế và sẵn có”.

Các vị trí nhà, đất có tranh chấp có thể là: 1) Vị trí nhà, đất thuộc diện thi hành án; hoặc 2) Vị trí nhà, đất bị thế chấp và có khả năng bị ngân hàng phát mại; hoặc 3) Lược sử vị trí nhà, đất đã bị tranh chấp và có thể kéo dài tới hiện tại.

Mục đích duy nhất của các thông tin này là nhằm hạn chế rủi ro pháp lý trong các giao dịch bất động sản liên quan đến các vị trí nhà, đất được chỉ ra ở dưới đây. Mặc dù đã cố gắng hết sức, Caselaw Việt Nam không đảm bảo rằng các thông tin được cung cấp là chính xác hoàn toàn, trọn vẹn và có thể giúp Quý khách hàng loại bỏ các rủi ro pháp lý tuyệt đối.

Bất kỳ hình thức sử dụng thông tin nào cần được cân nhắc kỹ lưỡng, có sự tư vấn của luật sư và tuân thủ quy định pháp luật.

Chân thành cảm ơn!Vị trí mới cập nhật

Nội dung tranh chấp tại: 99N/8-I0-12 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, Thành phổ Hồ Chí Minh


Nguồn thông tin: Bản án/Quyết định số: 130/2012/DS-PT ngày 4/4/2012 của TÒA PHÚC THẨM TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO.

Nội dung tóm lược:

Nguyên đơn:

1.  Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, sinh năm 1968 (vắng mặt)

2.  Nguyễn Ngọc Uyển Nhi, sinh ngày 04/3/1994 (vắng mặt)

Địa chỉ: 2023 Admirai Place, SanJose CA 95133 USA.

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Nguyễn Thị Ngân (có mặt)

Bị đơn:

Ông Nguyễn Văn Bính, sinh năm 1969 (có mặt)

Địa chỉ: 99N/8 -10-12 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Vĩnh Huy (có mặt)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1.  Bà Võ Thị Tứ, sinh năm 1925 (vắng mặt)

Địa chỉ: 99N/8 - 10 -12 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh,

2.  Ông Nguyễn Văn Thiện, sinh năm 1952 (vắng mặt)

Địa chỉ: Liên Hà, Thạch Hà, thành phố Hà Tình, tỉnh Hà Tĩnh.

3.  Bà Nguyễn Thị Minh, sinh năm 1956 (vắng mặt)

Địa chỉ: Đức Trung, Đức Mạnh, Đăk Mil, Đăk Nông

4.  Bà Nguyễn Thị Bé, sinh năm 1970 (vắng mặt)

Địa chỉ: Đông Tiến, Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Tất cả người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đều ủy quyền cho ông Phạm Quang Thắng (có mặt)

NHẬN THẤY

Ông Nguyễn Văn Thiện (Thìn), sinh năm 1962 và bà Nguyễn Thị Ngọc Dung đăng ký kết hôn năm 1988, có một con chung là Nguyễn Ngọc Uyên Chi, sinh ngày 04/3/1994. Ngày 13/7/2000 bà Dung đưa trẻ Chi sang Hoa Kỳ bằng con đường du lịch và lại Hoa Kỳ cho đến nay. Sau đó bà Dung có đơn xin ly hôn với ông Thiện tại Tòa án có thẩm quyền quận Santa Clara, tiểu bang Caliíornia. Tòa án Santa Clara đã chấp nhận cho ly hôn và bản án có hiệu lực ngày 31/12/2001.

Ông Thiện (Thìn), sinh năm 1962 chết ngày 25/02/2003. Ông Nguyễn Văn Thiện có cha là Nguyễn Văn Chưởng (chết năm 1986), mẹ là Võ Thị Tứ, sinh năm 1925.

Ông Nguyễn Văn Thiện (Thìn), sinh năm 1962 chết có để lại di chúc gồm:

+ Di chúc ngày 02/01/2003 của ông Thiện đối với bất động sản là nhà và đất số 99N/8-I0-12 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, Thành phổ Hồ Chí Minh, ông Thiện xác định ông là chủ sở hữu một phần căn nhà trên, sau khi ông qua đời thì trẻ Nguyễn Ngọc Uyên Chi được hưởng phần tài sản giá trị tương đương 150.000 USD được tính từ giá trị phần nhà thuộc quyền sở hữu của ông trong căn nhà. Và ông Nguyễn Ngọc Bính được hưởng phần sở hữu của ông Thiện trong căn nhà trện sau khi trừ đi phần của trẻ Chi.

+ Di chúc ngày 02/01/2003 của ổng Nguyễn Văn Thiện đối với động sản gồm 10 kỳ phiếu, trái phiếu, sổ tiết kiệm. Cụ thể như sau:

-  Trái phiếu USD của Ngân hàng đầu tư và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh BB0008775 mang tên ông Nguyễn Văn Thiện, ngày gửi 26/4/2000. Đến ngày 27/6/2005, ông Nguyễn Văn Bính rút số tiền là 340,000 USD và 11,81 USD.

-  Thẻ tiết kiệm có kỳ hạn ngoại tệ USD của Ngân hàng đầu tư và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh AA000895 mang tên ông Nguyễn Văn Thiện, kỳ hạn 12 tháng, ngày gửi 18/10/2000. Đến ngày 18/01/2003, ông Nguyễn Văn Bính rút số tiền là 54.178,34 USD.

-  Kỳ phiếu Việt Nam đồng, của Ngân hàng đầu tư và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh GY0134179 mang tên ông Nguyễn Văn Thiện, kỳ hạn 13 tháng, ngày đến hạn là 30/9/2003. Đến ngày 03/10/2003, ông Nguyễn Văn Bính rút số tiền là 223.704.000 đồng tiền lãi + 478.000 đồng lãi phụ trội + 2.390.000.000 đồng tiền gốc.

-  Kỳ phiếu Việt Nam đồng, của Ngân hàng đầu tư và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh GY 0134176 mang tên ông Nguyễn Văn Thiện, kỳ hạn 13 tháng, ngày đến hạn là 30/9/2003. Đến ngày 03/10/2003, ông Nguyễn Vãn Bính rút số tiền là 112.320.000 đồng tiền lãi + 240.000 đồng lãi phụ trội + 1.200.000.000 đồng tiền gốc.

-  Kỳ phiếu Việt Nam đồng, của Ngân hàng đầu tư và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh GY 0134175 mang tên ông Nguyễn Văn Thiện, kỳ hạn 13 tháng, ngày đến hạn là 30/9/2003. Đến ngày 03/10/2003, ông Nguyễn Văn Bính rút số tiền là 146.016.000 đồng tiền lãi + 312.000 đồng lãi phụ trội + 1.560.000.000 đồng tiền gốc.

-  Sổ tiết kiệm số BD0035019 của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh mang tên ông Nguyễn Văn Thiện ngày 06/5/2002, kỳ hạn 24 tháng. Đến ngày 06/5/2004, ông Nguyễn Văn Bính rút số tiền là 289.982.000đồng.

-  Sổ tiết kiệm số BD0035024 của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh mang tên ông Nguyễn Văn Thiện : ngày 15/5/2002, kỳ hạn 24 tháng. Đên ngày 14/5/2004, ổng Nguyễn Văn Bính rút số tiền là 323.400.000 đồng

-  Sổ tiết kiệm số 2401749 của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu mang tên ông Nguyễn Văn Thiện ngày 27/6/2002, kỳ hạn 12 tháng. Đến ngày 01/7/2003, ông Nguyễn Văn Bính rút số tiền là 1.164.546.211 đồng.

-  Thẻ tiết kiệm số IK 2241596 của Ngân hàng thương mại cồ phần Công thương Việt Nam mang tên ông Nguyễn Văn Thiện ngày 12/4/2002. Đến ngày 26/3/2003, ông Nguyễn Văn Bính rút số tiền là 172.692.000 đồng.

-  Thẻ tiết kiệm số IK 2244482 của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam mang tên ông Nguyễn Văn Thiện ngày 26/3/2003.

-  Và một chiếc xe hiệu Toyota Lan Cruiser biển số 52T-7989 mang tên ông Nguyễn Văn Thiện (Thìn).

Theo đơn khởi kiện ngày 14/5/2010 và lời trình bày cùa bà Nguyễn Thị Ngân là người đại tiiện theo ủy quyền của bà Nguyễn Thị Ngọc Dung bà Dung đồng thời là người đại diện theo pháp luật của trẻ Nguyễn Ngọc Uyên Chỉ tại các bản tự khai thì: tháng 7/2000 được sự đồng ý của ông Thiện, bà Dung và con gái tên Nguyễn Ngọc Uyên Chi đi du lịch tại Hoa Kỳ và sau đổ định cư tại Hoa Kỳ. Vào tháng 12/2002 bà Dung có viết giấy ủy quyền cho ông Thiện được toàn quyền, định đoạt, mua bán, đổi cho căn nhà số 99N/8-10-12 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh với lý do ông Thiện đang bị bệnh nên bà Dung muốn ông Thiện trong trường hợp cần thiết thì bán căn nhà trên để chữa bệnh, giấy ủy quyền được Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ xác nhận Từ khi ông Thiện chết đến nay ông Nguyễn Văn Bính là người trực tiếp quàn lý, sử dụng toàn bộ tài sản mà bà Dung và ông Thiện tạo lập được trong thời gian chung sống. Do đó Bà Dung yêu cầu:

Đối với tờ di chúc số 05, bà Dung yêu cầu Tòa xác định ½ giá trị căn nhà số 99N/8-10-12 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bỉnh, thành phố Hồ Chí Minh thuộc quyền sở hữu của bà, ½ thuộc quyên sở hữu của ông Thiện mà trong đó bà Dung được hưởng một phần theo qui định của pháp luật không phụ thuộc vào đi chúc. Trẻ Uyên Chi ngoài phần được hưởng theo di chúc là 150.000 USD thì trẻ Chi còn được hưởng 1/3 của một suất thừa kế theo qui định của pháp luật, không phụ thuộc vào di chúc.

Đối với tờ di chúc số 06, bà Dung yêu cầu Tòa án chia cho bà Dung và trẻ Chi mỗi người được hưởng một phần di sản doo ông Thiện để lại theo qui định pháp luật về việc hưởng thừa kế không phụ thuộc vào di chúc.

Ngày 19/01/2011, bà Nguyễn Thị Ngọc Dung có đơn xin thay đổi một phần yêu cầu khởi kiện. Cụ thể: Căn nhà số 99N/8-10-12 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh bà yêu cầu được hưởng ½  giá trị căn nhà. Phần còn lại ½ giá trị căn nhà là di sản của ông Thiện, bà yêu cầu ông Nguyễn Văn Bính giao trả cho trẻ Nguyễn Ngọc Uyên Chi được hưởng theo di chúc là 15.000 USD.

Ngày 26/4/2011 bà Dung có đơn xin thay đôi một phần yêu cầu khởi kiện đối với thẻ tiết kiệm số IK 2244482 ngày 26/3/2002 tại Ngân hàng Công thương Việt Nam bà không yêu cầu Tòa án giải quyết. Đối xe du lịch hiệu Toyota Land Cruiser, biển số 52T-7989 và 9 tài khoản gửi tại các Ngân hàng, bà yêu cầu được hưởng Á giá trị. ½ giá trị còn lại là di sản của ông Thiện, bà yêu cầu phân chia cho trẻ Nguyễn Ngọc Uyên Chi được hưởng một phần di sản không phụ thuộc vào di chúc.

Đối xe đu lịch hiệu Toyota Land Cruiser, biển số 52T-7989 và 9 tài khoản gửi tại các Ngân hàng mà ông Nguyễn Văn Bính đã rút tổng cộng là 15.796.189.046 tiền mặt là 7.583.877.511 đồng và 394.178,34 USD tương đương 8.212.311.535 đong) bà yêu cầu được hưởng ½ giá trị. ½  giá trị còn lại là di sản của ông Thiện, bà yêu cầu Tòa án phân chia cho trẻ Nguyễn Ngọc Uyên Chi được hưởng một phần di sản không phụ thuộc vào di chúc.

Bị đơn - ông Nguyền Văn Bính có ông Phạm Quang Thắng đại diện theo ủy quyền trình bày: ông Nguyễn Văn Thiện là anh ruột của ông Bính. Trước khi chết ông Thiện có lập giấy ủy quyền thừa kế ghi ngày 17/6/2001, giấy ủy quyền và thừa kế tài sản ghi ngày 29/10/2002 tại Bệnh viện Gvoshadem ở Đức.

Vào năm 2000, ông Nguyễn Văn Thiện đi công tác tại Campuchia thì bà Dũng đưa con gái là Nguyễn Ngọc Uyên Chi đi xuất cảnh sang Hoa Kỳ bằng con đường du lịch mà không thông báo cho ông Thiện biết. Sau khi sang Hoa Kỳ bà Dung làm đơn xin ly hôn với ông Thiện và hồ sơ ly hôn được chánh tòa lục sự Tòa án tối cao Califonia, quận Santa Clara xét hồ sơ vào ngày 20/12/2001 thì quan hệ hôn nhân giữa bà Dung và ông Thiện đã chấm dứt. Đến ngày 19/12/2002 bà Dung đã làm giấy ủy quyền cho ông Thiện với nội dung: “Thay mặt tôi được quyền định đoạt, mua bán, đổi chác, cho căn nhà số 99N/8-10-12 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh” cũng như trước đó vào ngày 14/02/2001 bà Dung có lập tờ CHirrkết (về việc xử ly hôn vắng mặt) với nội dung; “về con chung  tôi có quyền giữ, về tài sản chồng tôi tự quyết định”. Do đó, căn nhà số 99N/8-10-12 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh thuộc quyền sở hữu ông Thiện và ông Thiện đã định đoạt căn nhà trên tại tờ đi chúc số 05 quyển số 01/TP/CC-SCC/HNGĐ ngày 02/01/2003. Khi nào trẻ Nguvễn Ngọc Uyên Chi trưởng thành ông Bính sẽ cho trẻ Nguyễn Ngọc Uyên Chi số tiền 150.000 USD.

Đối với chiếc xe và các tài khoản tạị Ngân hàng thì:

Chiếc xe du lịch hiệu Toyota Land Cruiser, biển số 52T-7989 ông Thiện mua vào ngày 08/4/2002 tức là sau khi bà Dung đi định cư tại Hoa Kỳ được hai năm,

Còn các sổ tiết kiệm, ông Thiện đã di chúc cho ông Bính nhưng do thiếu các khoản nợ nên đã ủy quyền cho ông Bính rút các sổ tiết kiệm để thanh toán các khoản sau:

+ Tiền ông Thiện nợ ông Bính về chi phí điều trị bệnh của ông Thiện tại Công Hòa Liên Bang Đức là 450.000 USD tương đương 9.000.000.000 đồng.

+ Tiền đưa ông Thiện về quê và hậu sự: Tiền đưa về quê là 35.000.000 đồng, mua quan tài là 45.000.000 đồng, chi phí ma chay là 79.000.000 đồng, xây lăng mộ là 123.000.000 đồng , làm đám 49 ngày 60.000.000 đồng, làm đám 01 là 000 đồng. Tổng cộng 420.000.000 đồng.

+ Thanh toán tiền cho người nhà theo di chúc tại biên bản giao nhận tài sản ngày 02/10/2003: Cho bà Võ Thị Tứ, ông Nguyễn Văn Thiện (sinh năm 1952), bà Nguyễn Thị Minh, bà Nguyễn Thị Bé mỗi người là 1.600.000.000 đồng. Tổng cọng 6.400.000.000 đồng.

+ Các khoản nợ ông Thiện còn thiếu và hứa cho: Nợ tiền làm nhà số 99N/8- 10-12 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh là 960.000.000 đồng; ủng hộ làm đường tại xã Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh là 1.920,000.000 đồng; Tiền xây lăng mộ họ tộc 480.000.000 đồng; Tiền xây nhà cho mẹ là bà Vổ Thị Tứ ở quê là 560.000.000 đồng. Tổng cộng là 000 đồng.

Tổng số tiền mà ông Bính thanh toán thay cho ông Thiện là 19.740.000.000 đồng,

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

Bà Võ Thị Tứ là mẹ ruột của ông Nguyễn Văn Thiện, ông Nguyễn Văn Thiện sinh năm 1952 là anh ruột của ông Nguyễn Văn Thiện sinh năm 1962, bà Nguyễn Thị Minh là chị ruột của ông Nguyễn Văn Thiện và bà Nguyễn Thị Bé là em ruột của ông Nguyễn Văn Thiện có ông Phạm Quang Thấng đại diện theo ủy quyền trình bày: Thống nhất với lời khai của ông Nguyễn Văn Bính.

Bà Nguyễn Thị Ngân là người đại diện hợp pháp của nguyên đơn trình bày: Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung và ông Nguyễn Văn Thiện, sinh năm 1962 là vợ chồng có đăng ký kết hôn năm 1988. Bà Dung và ông Thiện có một con chung tên Nguyễn Ngọc Uyên Chi, sinh năm 1994, tài sản chung của ông Thiện và bà Dung gồm có:

-  Nhà và đất mang số 92N/8-10/12 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đứng tên ông Thiện và bà Dung, đã được định giá tổng cộng 14.760.854.025 đồng.

-  Một xe hơi hiệu Toyota, biển số 52T-7989 mang tên ông Nguyễn Văn Thiện, đã được thẩm định giá là 549.000.000 đồng.

-  10 kỳ phiếu, trái phiếu, sổ tiết kiệm đứng tên ông Thiện.

Năm 2000, bà Dưng và trẻ Nguyễn Ngọc Uyên Chi theo con đường du lịch và sau đó ở lại Mỹ để trẻ Uyên đi học cho đến nay. Tháng 02/2003, ông Thiện, sinh năm 1962 mất có để lại hai di chúc có công chứng có nội dung ông Thịện để lại tất cả các tài sản cho ông Nguyễn Văn Bính là em ruột ông Thiện, chỉ để lại cho trẻ Uyên Chi 150.000 USD. Bà Dung có thỏa thuận với ông Bính nhưng không được nên khởi kiện yêu cầu đòi ông Bính trả lại tài sàn thuộc sở hữu của bà trong khối tài sản chung vợ chồng và chia thừa kế cho bà và trẻ Uyên Chi theo quy định không phụ thuộc vào di chúc. Trong quá trình giải quyết vụ án, bà Dung thay đổi một phần yêu cầu khởi kiện về:

-  Không yêu cầu được hưởng thừa kế phần di sản của ông Thiện để lại. Không yêu cầu chia số tiền trong thẻ tiết kiệm số IK 2241596 đứng tên ông Thiện.

Nguyên đơn không chấp nhận các khoản chi phí thanh toán trước khi chia di sản của Ông Thiện do ông Bính đưa ra, trừ các khoản tiền chi phí ma chay chấp nhận để Hội đồng xét xử giải quyết theo pháp luật.

Đề nghị Hội đồng xét xử:

Công nhận số 92N/8-10/12 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh là tài sản chung cùa ông Thiện và bà Dung, bà Dung được hưởng Vi gỉá trị là 7.105.927.012 đồng. ½ giá trị nhà đất còn lại của ông Thiện theo di chúc ông Bính phải giao cho trẻ Uyên Chi 150.000USD tương đương với 3.131 220.000 đồng.

Tài sản là động sản gồm xe hơi và 09 ký phiếu, trái phiếu, sồ tiết kiệm có giá trị tổng cộng là 16.345.189.046 đồng, đây là tài sản chung vợ chồng, bà Dung được hưởng ½ là 8.172.594.523. Trẻ Uyên Chi được hưởng một suất thừa kế không phụ thuộc vào di chúc là 2.724.198.174 đồng. Tổng cộng ông Bính phải giao lại cho bà Dung là 15.278.521.535 đồng; giao cho trẻ Uyên Chi có bà Dung là người đại diện hợp pháp tồng cộng 5.855.448.174 đồng.

Bị đơn ông Phạm Quang Thắng là người đại diện hợp pháp trình bày: ông Nguyễn Văn Thiện và bà Nguyễn Thị Ngọc Dung kết hôn năm 1988, có một con chung là Nguyễn Ngọc Uyên Chi, sinh ngày 04/3/1994. Ngày 13/7/2000 bà Dung đưa trẻ Uyên Chi sang Hoa Kỳ bằng con đường du lịch và ở lại luôn, không có sự đồng ý của ông Thiện. Tháng 11/2000 bà Dung có đơn xin ly hôn ông Thiện gửi Tòa án có thầm quyền tại quận Santa Clara, tiểu bang Califonia. Tòa án quận Santa Clara đã chấp nhận cho ly hôn và bản án có hiệu lực ngày 31/12/2001. Trong năm 2001 bà Dung cũng đã có giấy ủy quyền giao cho ông Thiện định đoạt tài sản và cam kết xin xét xử văng mặt ly hôn.

Về nhà đất thì đất đứng tên ông Thiện, bà Dung trước năm 2000, nhá do ông Thiện tự xây cất từ tháng 9/2000 đến năm 2002 mới hoàn thiện, sau khi bà Dung đi nước ngoài.

Về chiếc xe Toyota Land Cruiser, biển số 52T-7989 do ông Thiện mua vào ngày 08/4/2002.

10 kỳ phiếu, trái phiếu, sổ tiết kiệm thì trong đó có hai khoản tiền ông Thiện gửi năm 2000, còn 08 khoản tiền gửi năm 2002. Hiện ông Bính đã rút hết để giải quyết các chi phí trong quá trình ông Thiện bệnh cho đén sau khi ông Thiện mất. Các khoản chi bao gồm: 

Chia cho bà Võ Thị Tứ, ông Nguyễn Văn Thiện, sinh năm 1958, bà Nguyễn Thị Minh, bà Nguyễn Thị Bé là mẹ và anh em ruột của ông Thiện, mỗi người 1.600.000 đồng theo ý nguyện của ông Thiện sinh năm 1962. Tổng cộng là 6.400.000.000 đồng,

Số tiền ông Thiện hứa ủng hộ làm đường tại xã Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh là 1.920.000.000 đồng.

Tiền mượn ông Bính trong thời gian ông Thiện chữa bệnh tại Cộng Hòa Liên Bang Đức là 450.000 USD, tương đương với 9.000.000.000 đồng Việt Nam.

Tiền đưa ông Thiện về quê và lo hậu sự tổng cộng 420.000.000 đồng (gồm các khoản đưa ông Thiện về quê là 35.000.000 đông, mua quan tài 45.000.000 đồng, chi phí ma chay là 79.000.000 đồng, xây lăng mộ họ tộc 123.000.00 đồng, xây mộ ông Thiện 57.000.000 đồng).

Tiền xây nhà cho bà Tứ là mẹ của ông Thiện ở quê là 560.000.000 đồng

Tiền chăm sóc, nuôi dưỡng ông Thiện của ông Bính từ khi ông Thiện bị bệnh phải nghỉ việc tại Cộng Hòa Liên Bang Nga để về chăm sóc ông Thiện và đưá ông Thiện qua Cộng Hòa Liên Bang Nga chữa bệnh, đề nghị tính bằng một suất thừa kế theo pháp luật.

Đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Tại bản án dân sự sơ thẩm số 1873/2011/DS-ST ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định:

Căn cứ khoản 2 Điều 202, Điều 25, điểm c khoản 1 Điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự năm 1995;

Điều 27 pháp lệnh vế án phí, lệ phí Tòa án.

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện nguyên đơn. Xử:

1/ Công nhận nhà đất số 92N/8-10/12 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh là tài sản chung của ông Nguyễn Văn Thiện (Thìn), sinh năm 1962 và bà Nguyễn Thị Ngọc Dung.

2/ Công nhận hai bản di chúc lập cùng ngày 02/01/2003 về bất động sản và động sản do ông Nguyễn Văn Thiện (Thìn), sinh năm 1962 lập có chứng thực của Phòng công chứríg thực ngày 24/01/2003 là hợp pháp.

3/ Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung được sở hữu ½ giá trị nhà đất số 92N/8-10/12 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Binh, thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Bính có trách nhiệm trả cho bà Dung số tiền 7.427.012.500 đồng.

4/ ông Nguyễn Văn Bính có trách nhiệm giao cho bà Dung là người đại diện theo pháp luật của trẻ Nguyễn Ngọc Uyên Chi số tiền 150.000 USD tương đương đồng theo di chúc.

5/ Không châp nhận yêu cầu của bà Dung đòi hưởng ½ giá trị động sản là chiéc xe du lịch hiệu Toyota Land Cruiser, biển số 52T-7989 do ông Nguyễn Văn Thiện (Thìn), sinh năm 1962 đứng tên và 09 sổ tiết kiệm, kỳ phiếu, trái phiếu đo ông Thiện, sinh năm 1962 đứng tên người gửi.

6/ Ông Nguyễn Văn Bính được quyền sử dụng đất và sở hữu nhà số 92N/8- 10/12 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh và quyền sở hữu. chiếc xe du lịch hiệu Toyota Land Cruiser, biển số 52T-7989 do ông Nguyễn Văn Thiện (Thìn), sinh năm 1962 đứng tên sau khi thanh toán cho bà Nguyễn Thị Ngọc Dung và trẻ Nguyễn Ngọc Uyên Chi cổ bà Dung là người đại diện theo pháp luật các khoản tiền nêu trên.

7/ Ngoài ra bàn án sơ thầm còn tuyên về án phí, thi hành án dân sự và quyền kháng cáo theo luật định.

Ngày 03/11/2011 bị đơn Nguyễn Văn Bính có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Ngày 04/11/2011 đại diện nguyện đơn bà Nguyễn Thị Ngân kháng cáo một phần bản án sơ thẩm.

Xét nội dung đơn kháng cáo của nguyên đơn. Căn cứ các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ được thẩm tra tại phiện tòa. Xét lời trình bày của các đương sự tại phiên tòa và quan điểm của đại diện Viện kiểm sát, sau khi nghị án.