cơ sở dữ liệu pháp lý


Những tranh chấp sau đây có thể hoặc đã xảy ra đối với loại hợp đồng này. Vui lòng tham khảo chi tiết từng vụ việc để phòng tránh rủi pháp lý có thể xảy ra
Tìm được 8 vụ tranh chấp đã xảy ra đối với loại HĐ này.
20/2014/KDTM-PT
24-06-2014
Phúc thẩm
20/2014/KDTM-PT
TAND cấp tỉnh
29/2014/ DSST: Tranh chấp hợp đồng thế chấp tài sản
17-01-2014
Sơ thẩm
29/2014/ DSST
TAND cấp huyện

Tại quyết định công nhận thỏa thuận của các đương sự số 56 /2012/QĐST-DS ngày 30/5/2012 của Tòa án nhân dân thị xã DA, tỉnh BD thì ông BĐ_Trần Quốc Tú và bà BĐ_Châu Ngọc Phúc có trách nhiệm trả cho bà NĐ_Nguyễn Thị Thúy số tiền 22.500.000.000đồng. Trường hợp ông BĐ_Tú và bà BĐ_Phúc không có khả năng trả nợ thì LQ_Công ty cổ phần Tiên Minh có trách nhiệm trả thay cho ông BĐ_Tú và bà BĐ_Phúc số nợ trên. Bà NĐ_Nguyễn Thị Thúy có trách nhiệm trả lại cho ông BĐ_Tú và bà BĐ_Phúc bản chính giấy chứng nhận QSDĐ số 59/QSDĐ/TA-BA do UBND huyện Thuận An ( nay là thị xã DA ) cấp ngày 13/9/1996 và bản chính giấy chứng nhận QSDĐ số 2059/QSDĐ/CQ-BA do UBND huyện Thuận An ( nay là thị xã DA ) cấp ngày 17/6/1998.

171/2011/KDTM-PT
26-09-2011
Phúc thẩm
171/2011/KDTM-PT
Tòa phúc thẩm TANDTC