cơ sở dữ liệu pháp lý


Những tranh chấp sau đây có thể hoặc đã xảy ra đối với loại hợp đồng này. Vui lòng tham khảo chi tiết từng vụ việc để phòng tránh rủi pháp lý có thể xảy ra
Tìm được 181 vụ tranh chấp đã xảy ra đối với loại HĐ này.
18/2003/HĐTP-KT
29-05-2003
18/2003/HĐTP-KT

Thực hiện hợp đồng, NĐ_Ngân hàng Công thương Hà Nam - Sở giao dịch II đã giải ngân đủ số tiền 1.800.000.000 đ cho BĐ_Công ty TNHH thương mại Thanh Tuyền. Đến hạn thanh toán (30/7/1996), do không trả được nợ BĐ_Công ty TNHH thương mại Thanh Tuyền đã có văn bản xin gia hạn nợ và được ngân hàng chấp nhận kéo dài thời gian trả nợ đến ngày 30/10/1996, nhưng đến hết ngày 30/10/1996 BĐ_Công ty TNHH thương mại Thanh Tuyền vẫn không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ của mình, ngân hàng đã chuyển khoản vay sang nợ quá hạn từ ngày 1/11/1996.