CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Sắp xếp:

Hợp Đồng Dịch Vụ Quảng Cáo TVC Tại Rạp Chiếu Phim/ TVC Advertising Agreement
 • 473
 • 12


BÊN A là chủ sở hữu các cụm rạp chiếu phim tại Việt Nam, có chức năng kinh doanh phù hợp, chuyên nghiệp và mong muốn cung cấp các dịch vụ quảng cáo để cho BÊN B tiếp thị sản phẩm/ dịch vụ tại các cụm rạp chiếu phim này. BÊN B mong muốn được quảng cáo sản phẩm/dịch vụ của mình tại các cụm rạp chiếu phim của BÊN A.

Hợp Đồng Dịch Vụ Quảng Cáo TVC Tại Rạp Chiếu Phim/ TVC Advertising Agreement này có các điều khoản sau:  Điều 1. Định Nghĩa; Điều 2. Đối Tượng Của Hợp Đồng; Điều 3. Thời Hạn Hợp Đồng; Điều 4. Phí Dịch Vụ Và Thanh Toán; Điều 5. Quyền Và Nghĩa Vụ Của Bên B; Điều 6. Quyền Và Nghĩa Vụ Của Bên A; Điều 7. Bảo Mật Thông Tin; Điều 8. Bất Khả Kháng; Điều 9. Phạt Vi Phạm Và Bồi Thường Thiệt Hại; Điều 10. Chấm Dứt Hợp Đồng; Điều 11. Luật Áp Dụng Và Giải Quyết Tranh ChấP; Điều 12. Điều Khoản Chống Hối Lộ; Điều 13.  Điều Khoản Chung; Phụ Lục 01.


Thỏa Thuận Nguyên Tắc Về Đầu Tư Xây Dựng Khu Đô Thị Phức Hợp (Khu Trung tâm thương mại, Khách sạn, Căn hộ cao tầng, Cao ốc văn phòng)
 • 306
 • 9


Bên A đang có chủ trương mời gọi các nhà đầu tư có năng lực để tham gia phát triển dự án Khu phức hợp đô thị - sân golf. Bên B là một doanh nghiệp có năng lực tài chính vững mạnh, có kinh nghiệm phát triển các dự án cùng chủng loại và mong muốn đầu tư vào dự án nêu trên.

Thỏa Thuận Nguyên Tắc Về Đầu Tư Xây Dựng Khu Đô Thị Phức Hợp (Khu Trung tâm thương mại, Khách sạn, Căn hộ cao tầng, Cao ốc văn phòng) này có các điều khoản sau: Điều 1. Định nghĩa; Điều 2. Mục tiêu và quy mô Dự án; Điều 3. Chi phí và thanh toán; Điều 4. Trách nhiệm các bên; Điều 5. Hỗ trợ đầu tư; Điều 6. Hiệu lực của Thỏa thuận; Điều 7. Điều khoản chung


Hợp Đồng Dự Án Đầu Tư Có Sử Dụng Đất (Sân Golf)
 • 511
 • 19


Dự án có mục tiêu: Xây dựng tổ hợp sân golf với các trang thiết bị, phương tiện luyện tập và thi đấu golf đáp ứng các yêu cầu của sân thể thao tổ chức các giải đấu golf quốc tế và là cơ sở luyện tập, thi đấu golf chuyên nghiệp, và tạo một quần thể du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp, đạt tiêu chuẩn quốc tế, là một trong những trung tâm du lịch, tăng khả năng đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, giải trí của các đối tượng khách trong và ngoài nước. Chi tiết theo Quyết định v/v phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng sân golf  tỷ lệ 1/500.

Hợp Đồng Dự Án Đầu Tư Có Sử Dụng Đất (Sân Golf) này có các điều khoản sau: Điều 1. Định nghĩa và diễn giải; Điều 2. Hồ sơ Hợp đồng và thứ tự ưu tiên ; Điều 3. Thời gian và tiến độ thực hiện Hợp đồng; Điều 4. Mục tiêu, phạm vi, quy mô và tổng chi phí thực hiện Dự Án; Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Nhà đầu tư (Bên B); Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Điều 7. Bảo đảm thực hiện Hợp đồng; Điều 8. Nộp ngân sách nhà nước; Điều 9. Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp; thời hạn sử dụng đất; Điều 10. Bàn giao mặt bằng xây dựng; Điều 11. Cổ vật phát hiện tại khu vực Dự Án; Điều 12. Quản lý chất lượng công trình và chuyển giao công trình thuộc Dự Án; Điều 13. Bảo đảm an toàn và bảo vệ môi trường; Điều 14. Sửa đổi, bổ sung Hợp đồng; Điều 15. Bảo hiểm các công trình thuộc Dự Án; Điều 16. Rủi ro và bất khả kháng; Điều 17. Vi phạm Hợp đồng Dự Án; Điều 18. Tạm ngừng và chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn; Điều 19. Giải quyết tranh chấp; Điều 20. Thu hồi đất do vi phạm pháp Luật về đất đai; Điều 21. Thanh lý Hợp đồng; Điều 22. Điều khoản chung


Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh Góp Vốn Bằng Giá Trị Quyền Sử Dụng Đất
 • 1636
 • 31


Các Bên thống nhất cùng hợp tác kinh doanh nhằm khai thác Khu đất do Bên A sở hữu quyền sử dụng và khai thác và các tài sản hình thành trên Khu đất này thông qua hình thức thành lập pháp công ty cổ phần. Bên A góp vốn bằng quyền sử dụng đất của toàn bộ Khu đất và tài sản trên đất theo giá trị được các Bên thống nhất tại khoản 3 Điều 1 Hợp đồng này.

Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh Góp Vốn Bằng Giá Trị Quyền Sử Dụng Đất này có các điều khoản sau: Điều 1. Nội Dung Hợp Tác; Điều 2. Hình Thức Hợp Tác; Điều 3. Bảo Đảm Thực Hiện Hợp Đồng; Điều 4. Cam Kết Của Các Bên Về Quá Trình Hợp Tác; Điều 5. Nghĩa Vụ Thuế; Điều 6. Quyền Và Nghĩa Vụ Của Bên A; Điều 7. Quyền Và Nghĩa Vụ Của Bên B; Điều 8. Phạt Vi Phạm Và Bồi Thường Thiệt Hại; Điều 9. Chấm Dứt Hợp Đồng; Điều 10. Điều Khoản Chung; Điều 11. Điều Khoản Thi Hành


Hợp Đồng Chuyển Nhượng Quyền Sử Dụng Đất Và Tài Sản Gắn Liền Trên Đất (Xây Dựng Cửa Hàng Xăng Dầu)
 • 312
 • 15


Bên B đồng ý chuyển nhượng và Bên A đồng ý nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sàn gắn liền trên đất. Tài sản gắn liền trên đất: Tài sản gắn liền trên đất là cửa hàng xăng dầu (CHXD) loại 2 và các công trình đi kèm CHXD được Bên B thiết kế, lập dự toán, thi công xây dựng theo đúng thiết kế, dự toán đã được Bên A phê duyệt. Bên B có trách nhiệm bảo hành công trình (tài sản trên đất) bằng Bảo lãnh có giá trị bằng 5% giá trị xây dựng Cửa hàng xăng dầu trong thời gian 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu Cửa hàng xăng dầu theo quy định pháp luật.

Hợp Đồng Chuyển Nhượng Quyền Sử Dụng Đất Và Tài Sản Gắn Liền Trên Đất (Xây Dựng Cửa Hàng Xăng Dầu) này có các điều khoản sau:  Điều 1. Nội Dung Hợp Đồng; Điều 2. Giá Trị Hợp Đồng Và Phương Thức Thanh Toán; Điều 3. Trách Nhiệm Của Các Bên; Điều 4. Chấm Dứt Hợp Đồng Và Bồi Thường Thiệt Hại Do Vi Phạm Hợp Đồng; Điều 5. Điều Khoản Chung


Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh Đầu Tư Xây Dựng Và Kinh Doanh Sân Golf
 • 211
 • 13


Hai bên nhất trí cùng nhau góp vốn để đầu tư, xây dựng, quản lý và kinh doanh Dự Án Sân Golf trên nguyên tắc công bằng, bình đẳng, hai bên đều có lợi và theo những nội dung được quy định tại Hợp đồng này. Hai Bên thống nhất lợi nhuận từ việc kinh doanh sân golf và các sản phẩm kèm theo sẽ được phân chia cho hai Bên theo tỷ lệ góp vốn và tỷ lệ chịu trách nhiệm về phần vốn vay.

Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh Đầu Tư Xây Dựng Và Kinh Doanh Sân Golf  này có các điều khoản sau: Điều 1. Định Nghĩa; Điều 2. Nội Dung Hợp Tác; Điều 3. Dự Kiến Tiến Độ Thực Hiện Dự Án; Điều 4. Dự Kiến Tiến Độ Góp Vốn; Điều 5. Ủy Quyền Thực Hiện Dự Án Và Thành Lập Pháp Nhân Thực Hiện Dự Án; Điều 6. Lợi Nhuận, Phân Chia Lợi Nhuận Và Xử Lý Lỗ; Điều 7. Hạn Thực Hiện Hợp Đồng; Điều 8. Hạn Chế Chuyển Nhượng; Điều 9. Cam Kết Của Các Bên; Điều 10. Ban Quản Lý Dự Án; Điều 11. Bảo Mật Thông Tin; Điều 12. Chấm Dứt Hợp Đồng; Điều 13. Bồi Thường Thiệt Hại Và Phạt; Điều 14. Sửa Đổi, Bổ Sung Hợp Đồng; Điều 15. Giải Quyết Tranh Chấp; Điều 16. Điều Khoản Cuối Cùng


Hợp Đồng Mua Bán Tài Sản Đấu Giá (bán đấu giá tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ)
 • 467
 • 7


Tài sản đấu giá được chuyển nhượng là Dự án Đầu tư Xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng và nhà xưởng trong Khu công nghiệp theo Giấy chứng nhận đầu tư, bao gồm quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho Công ty và toàn bộ tài sản gắn liền với đất. Nguồn gốc tài sản là tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty đối với Bên A, được Bên A thu giữ, bán đấu giá để thu hồi khoản nợ theo quy định của pháp luật.

Hợp Đồng Mua Bán Tài Sản Đấu Giá (bán đấu giá tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ)  này có các điều khoản sau: Điều 1: Tài sản chuyển nhượng; Điều 2: Giá chuyển nhượng, thời hạn, hình thức và phương thức thanh toán; Điều 3: Chất lượng tài sản chuyển nhượng; Điều 4. Thủ Tục Chuyển Nhượng Và Bàn Giao Tài Sản Chuyển Nhượng; Điều 5. Quyền Hạn Và Trách Nhiệm Của Mỗi Bên; Điều 6. Cam Kết Của Các Bên; Điều 7. Chấm Dứt Hợp Đồng Và Giải Quyết Vi Phạm; Điều 8. Trao Đổi Thông Tin; Điều 9. Tính Độc Lập Của Điều Khoản; Điều 10. Sự Kiện Bất Khả Kháng; Điều 11. Giải Quyết Tranh Chấp; Điều 12. Điều Khoản Thi Hành


Biên Bản Thỏa Thuận Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Lưới Điện, Cung Cấp Khai Thác, Sử Dụng Và Quản Lý Vận Hành Hệ Thống Điện Trung Thế Trong Khu Công Nghiệp
 • 667
 • 5


Hệ thống điện/ Hệ thống điện trung thế có nghĩa là là hệ thống các phương tiện, trang thiết bị, máy móc, kết cấu xây dựng, lưới điện trên không, hệ thống bảo vệ, hành lang bảo vệ an toàn lưới điện và các trang thiết bị phụ trợ được liên kết với nhau và được chỉ huy thống nhất để xây dựng, điều hành hệ thống điện trung thế trong KCN. Bên A đồng ý và cam kết để Bên B sẽ là đơn vị duy nhất đầu tư xây dựng, cung cấp, khai thác, sử dụng và quản lý vận hành toàn bộ Hệ thống điện trung thế trên không tại KCN.

Biên Bản Thỏa Thuận Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Lưới Điện, Cung Cấp Khai Thác, Sử Dụng Và Quản Lý Vận Hành Hệ Thống Điện Trung Thế Trong Khu Công Nghiệp này có các điều khoản sau:  Điều 1. Định nghĩa và diễn giải; Điều 2: Nội dung hợp tác; Điều 3: Phạm vi hợp tác; Điều 4. Thời gian thực hiện Biên bản; Điều 5. Quyền và Nghĩa vụ Bên A; Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên B; Điều 7. Chấm dứt Biên bản; Điều 8. Cam kết của các bên; Điều 9. Sự kiện bất khả kháng; Điều 10. ; Điều khoản chung.


Thỏa Thuận Tài Trợ Dự Án Bảo Tồn Của Tổ Chức Phi Chính Phủ/ Project Funding Agreement
 • 824
 • 19


Hai bên có mong muốn hợp tác với nhau vì lợi ích của việc bảo tồn các loài chim hoang dã và môi trường sống của chúng, và nhằm thúc đấy các hoạt động hợp tác này, HIỆP HỘI mong muốn đóng góp cho các chi phí cho dự án.

Thỏa Thuận Tài Trợ Dự Án Bảo Tồn Của Tổ Chức Phi Chính Phủ/ Project Funding Agreement này có các điều khỏan sau: Điều 1. Dự Án; Điều 2. Tài Trợ; Điều 3. Thanh Toán; Điều 4. Báo Cáo; Điều 5. Hồ Sơ Tài Chính Và Kiểm Soát; Điều 6. Phố Biến Kết Quả Của Dụ Án; Điều 7. Sự Công Nhận; Điều 8. Bắt Đầu, Thời Gian Và Két Thúc; Điều 9. Miễn Thường; Điều 10. Quyền Xét Xử; Điều 11. Bất Khả Kháng; Điều 12. Quyền Sở Hũu Trí Tuệ; Điều 13. Các Điều Khoản Khác