CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Sắp xếp:

Hợp Đồng Dịch Vụ Bảo Vệ/ Security Guard Service Contract
 • 709
 • 30


NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ, trong Thời hạn Hợp đồng được quy định tại khoản (5) của Điều kiện chung, sẽ cung cấp Dịch vụ cho Khách hàng để đảm bảo an toàn của các Mục tiêu Bảo vệ được quy định tại Khoản (1) của Điều kiện chung. Các Dịch vụ mà NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ cung cấp là những dịch vụ quy định tại khoản (3) của Điều kiện chung.

Hợp Đồng Dịch Vụ Bảo Vệ/ Security Guard Service Contract này có các điều khoản sau: I. Điều kiện chung; II. Điều khoản và điều kiện cơ bản; Điều 1. Dịch vụ Bảo vệ; Điều 2. Phạm vi Dịch vụ; Điều 3. Trách nhiệm của Khách hàng; Điều 4. Phạm vi trách nhiệm; Điều 5. Phí Hợp đồng tháng và Điều kiện thanh toán; Điều 6. Hành vi đạo đức; Điều 7. Đình chỉ Dịch vụ; Điều 8. Chấm dứt Hợp đồng; Điều 9. Bảo mật; Điều 10. Luật điều chỉnh; Điều 11. Giải quyết tranh chấp; Điều 12. Quy định chung; Điều 13. Ngôn ngữ


Hợp Đồng Vận Chuyển Hàng Hóa Đa Phương Thức và Dịch Vụ Logistics/ Agreement For Multi-Modal Cargo Transport And Logistics Services
 • 1152
 • 41


Trên cơ sở Hợp đồng này, Bên B tại đây cung cấp cho Bên A Dịch vụ giao nhận và vận chuyển Hàng hóa đa phương thức từ các cảng: [ ] đến nhà máy chỉ định của Bên A tại [ ], Việt Nam, bao gồm dịch vụ kết hợp được mô tả như sau:
 • Vận tải đường biển từ các cảng nước ngoài nêu bên trên đến Cảng Cái Mép, Việt Nam.
 • Khai thuê Hải quan.
 • Vận tải đường đường sông và đường bộ từ Cảng Cái Mép đến Nhà máy của Bên A nêu bên trên.
 • Bốc xếp, dỡ Hàng hóa từ phương tiện vận tải này sang phương tiện vận tải khác và từ phương tiện vận tải xuống vị trí được chỉ định tại Nhà máy của bên A.
Hợp Đồng Vận Chuyển Hàng Hóa Đa Phương Thức và Dịch Vụ Logistics/ Agreement For Multi-Modal Cargo Transport And Logistics Services này có các điều khoản sau: Điều 1. Các bên; Điều 2. Cam kết; Điều 3. Phí dịch vụ và phương thức thanh toán; Điều 4. Các Điều khoản và Điều kiện khác; Điều 5. Ký tên và đóng dấu; Điều 6. Định nghĩa; Điều 7. Áp dụng; Điều 8. Chất lượng & tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng, nghĩa vụ pháp lý; Điều 9. Giá dịch vụ & thanh toán; Điều 10. Vi phạm và xử lý vi phạm; Điều 11. Các quyền sở hữu trí tuệ; Điều 12. Các tuyên bố và cam kết; Điều 13. Kiểm tra, từ chối và chấp thuận dịch vụ; Điều 14. Bảo hiểm; Điều 15. Bồi hoàn; Điều 16. Bất khả kháng; Điều 17. Chấm dứt hoặc hủy bỏ; Điều 18. Bảo mật và công bố thông tin; Điều 19. Thông báo; Điều 20. Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp; ĐIỀU 21. Không Có Hành Vi Tham Nhũng; ĐIỀU 22. Các Quy Định Chung Khác


Hợp Đồng Cho Thuê Căn Hộ Chung Cư Cao Cấp (Thuê trực tiếp từ Chủ Dự Án)/ Apartment Lease Agreement
 • 447
 • 32


Công ty [ ] thực hiện xây dựng khu đô thị phức hợp [ ] gồm tổ hợp các căn hộ cao cấp để bán và cho thuê, siêu thị, khách sạn, trung tâm thể thao và các dịch vụ khác … tọa lạc tại [ ] đã được Sở Kế Hoạch Đầu Tư và Ủy Ban Nhân Dân [ ] chấp thuận 

Hợp Đồng Cho Thuê Căn Hộ Chung Cư Cao Cấp (Thuê trực tiếp từ Chủ Dự Án) này có các điều khoản: ĐIỀU 1. Định Nghĩa Và Diễn Giải; ĐIỀU 2. Đối Tượng Hợp Đồng ; ĐIỀU 3. Giá Thuê Căn Hộ Và Thanh Toán; ĐIỀU 4. Chuyển Đổi Hợp Đồng Và Chuyển Quyền Sở Hữu; ĐIỀU 5. Bàn Giao Căn Hộ; ĐIỀU 6. Quyền Và Nghĩa Vụ Của Bên A; ĐIỀU 7. Quyền Và Nghĩa Vụ Của Bên B; ĐIỀU 8. Bảo Hành; ĐIỀU 9. Thời Hạn Hợp Đồng Và Chấm Dứt Hợp Đồng; ĐIỀU 10. Bảo Mật; ĐIỀU 11. Thông Báo Và Thư Từ Giao Dịch; ĐIỀU 12. Luật Điều Chỉnh Và Giải Quyết Tranh Chấp; ĐIỀU 13. Các Điều Khoản Chung; ĐIỀU 14. Ngôn Ngữ Và Các Bản Hợp Đồng; Phụ Lục 1: Đặc Điểm Của Căn Hộ; Phụ Lục 2 : Giá Thuê Căn Hộ, Các Khoản Tiền Trả Trước và Lịch Thanh Toán;  Phụ Lục 3: Nội Quy Chung Cư;  Phụ Lục 4: Mẫu Biên Bản Bàn Giao Căn Hộ;  Phụ Lục 5: Mẫu Yêu Cầu Chuyển Nhượng Quyền Thuê Căn Hộ;  Phụ Lục 6: Mẫu Phụ Lục Hợp Đồng Thuê Về Việc Chuyển Nhượng Quyền Thuê Căn Hộ


Thỏa Thuận Cổ Đông Về Góp Vốn và Liên Doanh (phát triển Khu du lịch - Resort)/ Shareholders' Deed On Capital Contribution And Joint Venture
 • 2068
 • 64


Các bên góp vốn sẽ thành lập Công ty do Bên A sở hữu [ ]% và Bên B sở hữu [ ]% vốn Điều Lệ, trong đó Bên A giá trị lợi thế kinh doanh cùng với tài sản hữu hình trên đất gồm các tòa nhà của Khu Du Lịch cùng các tài sản khác và tiền; Bên B góp vốn bằng tiền mặt. Các bên góp vốn mong muốn phát triển Khu Du Lịch thành khu du lịch cao cấp 6 sao bao gồm các cơ sở du lịch cao cấp và nhà hàng như các cơ quan thẩm quyền cho phép.

Thỏa Thuận Cổ Đông Về Góp Vốn và Liên Doanh (phát triển Khu du lịch)/ Shareholders' Deed On Capital Contribution And Joint Venture này có các điều khoản sau: ĐIỀU 1. Giải Thích Từ Ngữ; ĐIỀU 2. Thành Lập Công Ty Sở Hữu Chung; ĐIỀU 3. Điều kiện tiên quyết cam kết bởi các bên; ĐIỀU 4. Vốn Và Tiến Độ Góp Vốn Của Các Bên; ĐIỀU 5. Hội Đồng Thành Viên; ĐIỀU 5BIS. Ban Giám Đốc Và Việc Điều Hành Hoạt Động Hang Ngày Của Công Ty; ĐIỀU 6. Điều Lệ Công Ty, Hội Đồng Thành Viên Và Tiến Trình Ra Quyết Định Của Công Ty; ĐIỀU 7. Hoạt Động Kinh Doanh Của Công Ty; ĐIỀU 7BIS. Bế Tắc Trong Hoạt Động Và Thủ Tục Chấm Dứt Đầu Tư; ĐIỀU 8. Các Nghĩa Vụ Khác Của Các Bên Góp Vốn; ĐIỀU 9. Định Đoạt Phần Vốn Góp; ĐIỀU 10. Các Đảm Bảo Khác; ĐIỀU 11. Bảo Mật; ĐIỀU 12. Hạn Chế Thông Báo; ĐIỀU 13. Cộng Sự; ĐIỀU 14. Xung Đột Với Điều Lệ; ĐIỀU 15. Khắc Phục; ĐIỀU 16. Chi Phí; ĐIỀU 17. Chuyển Nhượng; ĐIỀU 18. Toàn Bộ Thỏa Thuận; ĐIỀU 19. Sự Thay Đổi Và Quyền Đền Bù; ĐIỀU 20. Thông Báo Và Các Phương Pháp Thông Báo; ĐIỀU 21. Sự Khước Từ; ĐIỀU 22. Sự Tách Biệt; ĐIỀU 23. Xác Nhận Bởi Công Ty; ĐIỀU 24. Các Bản Của Hợp Đồng; ĐIỀU 25. Sự Tồn Tại Của Qui Định; ĐIỀU 26. Luật ; Điều Chỉnh Và Cơ Quan Xét Xử


Hợp Đồng Liên Doanh (thành lập công ty Logistics)/ Joint Venture Contract
 • 575
 • 22


Bên Việt Nam là công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp, kinh doanh trong lĩnh vực đại lý vận tải, kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa bằng ô tô, kinh doanh vận tải đa phương thức, dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu. Bên nước ngoài có kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ giao nhận hàng hoá ở Ấn Độ, Bănglađét và nhiều vùng thị trường quốc tế khác nhau trên thế giới và muốn đầu tư vào Việt Nam theo Luật đầu tư tại Việt Nam.

Hợp Đồng Liên Doanh (thành lập công ty Logistics)/ Joint Venture Contract này có các điều khoản sau: ĐIỀU 1. Định Nghĩa Và Giải Thích; ĐIỀU 2. Thành Lập Và Phạm Vi Hoạt Động Của Công Ty; ĐIỀU 3. Tên Và Địa Chỉ Của Công Ty; ĐIỀU 4. Tổng Vốn Đầu Tư Và Vốn Pháp Định; ĐIỀU 5. Tăng Và Giảm Vốn ; Điều Lệ; ĐIỀU 6. Chuyển Nhượng Vốn; ĐIỀU 7. Thời Hạn Liên Doanh; ĐIỀU 8. Góp Vốn Và Các Quyền Và Nghĩa Vụ Của Các Bên; ĐIỀU 9. ; Điều Hành Công Ty; ĐIỀU 10. Thuế Ưu Đãi Và Các Ưu Đãi Đầu Tư; Phân Chia Lợi Nhuận Và Các Khoản Lỗ; ĐIỀU 11. Cam Kết Cơ Hội Hợp Tác Và Không Mâu Thuẫn Quyền Lợi; ĐIỀU 12. Bảo Mật; ĐIỀU 13. Sự Kiện Bất Khả Kháng; ĐIỀU 14. Vi Phạm Hợp Đồng; ĐIỀU 15. Giải Quyết Tranh Chấp; ĐIỀU 16. Các Điều Khoản Thi Hành


(Song ngữ Việt Anh) NỘI QUY CHUNG CƯ CAO CẤP
 • 925
 • 24


Việc quản lý, sử dụng nhà chung cư phải tuân thủ nội quy quản lý, sử dụng của từng nhà chung cư, quy định của pháp luật về nhà ở, Quy chế này và pháp luật có liên quan. 

NỘI QUY CHUNG CƯ CAO CẤP (song ngữ) này có các điều khoản sau Điều 1: Định nghĩa và Diễn giải; Điều 2: Tham chiếu; Điều 3: Mục Đích Của Nội Quy Chung; Điều 4: Phạm vi áp dụng; Điều 5: Chủ Sở hữu phải:; ĐIỀU 6. Hội Nghị Cao Ốc; ĐIỀU 7. Ban Quản Trị; ĐIỀU 8. Công ty Quản lý; ĐIỀU 9. Bảo hiểm; ĐIỀU 10. Dịch Vụ Quản Lý và Bảo Trì; ĐIỀU 11. Phí Quản Lý; ĐIỀU 12. Chi phí Bảo Trì và Quỹ Bảo trì; ĐIỀU 13. Chi Phí; ĐIỀU 14. Tiền ký quỹ; ĐIỀU 15. Quyền lợi của Chủ Đầu tư; ĐIỀU 16. Sử Dụng Các Công Trình Tiện Ích Chung; ĐIỀU 17. Mỹ Quan, An Toàn Sức Khỏe và Vệ Sinh Môi Trường; ĐIỀU 18. Trật Tự An Ninh và Yên Tĩnh Chung; ĐIỀU 19. Sử Dụng Căn Hộ; ĐIỀU 20. Hư Hỏng, Thay Đổi hay Lắp Đặt Thêm; ĐIỀU 22. Khu Vực Để Xe và Phí Gửi Xe; ĐIỀU 23. Mọi Chủ Sở hữu và Cư Dân Khác có trách nhiệm; Phụ Lục 1: Các Công Trình Tiện Ích Chung; Phụ Lục 2: Dịch Vụ Quản Lý, Bảo Trì và Phí Quản Lý, Bảo Trì Hàng Tháng; Phụ Lục 3: Cam kết


HỢP ĐỒNG PHÂN PHỐI - sản phẩm Đậu phộng hoặc mặt hàng nông sản khác
 • 560
 • 25


Nhà Cung cấp là một công ty chuyên cung cấp mặt hàng đậu phộng chất lượng cao và mong muốn bán sản phẩm đậu phộng của mình cho các khách hàng thông qua các đại lý không độc quyền. Đại lý là một công ty có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại và mong muốn được ký kết hợp đồng này với Nhà Cung cấp bằng cách tìm kiếm khách hàng, nhận đơn đặt hàng từ khách hàng cho Nhà Cung cấp và sau đó nhận tiền hoa hồng từ Nhà Cung cấp.

HỢP ĐỒNG PHÂN PHỐI - sản phẩm Đậu phộng hoặc mặt hàng nông sản khác này có các điều khoản sau: ĐIỀU 1. Các Định Nghĩa; ĐIỀU 2. Thời Hạn; ĐIỀU 3. Tiền Hoa Hồng Và Tiền Thưởng; ĐIỀU 4. Trách Nhiệm Của Đại Lý; ĐIỀU 5. Trách Nhiệm Của Nhà Cung Cấp; ĐIỀU 6. Chấm Dứt Hợp Đồng; ĐIỀU 7. Bất Khả Kháng; ĐIỀU 8. Luật Điều Chỉnh Và Giải Quyết Tranh Chấp; ĐIỀU 9. Điều Khoản Chung


Hợp Đồng Thi Công Xây Dựng Khu Nghỉ Mát
 • 349
 • 18


Hợp Đồng Thi Công Xây Dựng Khu Nghỉ Mát này có các điều khoản sau: ĐIỀU 1. Công Trình Xây Dựng; ĐIỀU 2. Nội Dung Công Việc; ĐIỀU 3. Quy Cách Và Chủng Loại Vật Tư; ĐIỀU 4. Thời Gian Thi Công Và Hoàn Thành; ĐIỀU 5. Trị Giá Công Trình, Phương Thức Và Thời Gian Thanh Toán; ĐIỀU 6. Các Biện Pháp Bảo Đảm Thực Hiện Hợp Đồng; ĐIỀU 7. Bảo Hành, Bảo Dưỡng; ĐIỀU 8. Trách Nhiệm Của Bên A Và Bên B; ĐIỀU 9. Trường Hợp Bất Khả Kháng; ĐIỀU 10. Điều Khoản Thi Hành


Hợp Đồng Gia Công Hàng May Mặc/ Garment Processing Agreement
 • 1611
 • 37


Hợp Đồng Gia Công Hàng May Mặc này có các điều khoản sau: Điều 1. Hàng hóa, Chất lượng, Số lượng và Giá gia công; Điều 2. Các Điều kiện; Điều 3. Nhãn hiệu hàng hóa; Điều 4. Yêu cầu chất lượng, Vật liệu và Thay đổi Quy trình gia công; Điều 5. Kiểm tra; Điều 6. Kế hoạch đặt hàng, Đơn đặt hàng và ; Điều chỉnh; Điều 7. Giao hàng và Vận chuyển; Điều 8. Thanh toán và các khoản thuế; Điều 9. Bảo mật; Điều 10. Chấm dứt Hợp đồng; Điều 11. Điều khoản chung


Hợp Đồng Cho Mượn Đất
 • 5024
 • 27


Hợp Đồng Cho Mượn Đất này có các điều khoản sau: ĐIỀU 1. Định Nghĩa; ĐIỀU 2. Thời Hạn Mượn Đất; ĐIỀU 3. Mục Đích Sử Dụng Diện Tích Đất Mượn; ĐIỀU 4. Gia Hạn Hợp Đồng; ĐIỀU 5. Tài Sản Trên Đất; ĐIỀU 6. Cho Thuê Lại; ĐIỀU 7. Cam Kết Riêng Của Bên Cho Mượn; ĐIỀU 8. Trách Nhiệm Của Các Bên; ĐIỀU 9. Cam Kết; ĐIỀU 10. Chấm Dứt Hợp Đồng; ĐIỀU 11. Luật Điều Chỉnh;ĐIỀU 12. Cơ Quan Giải Quyết Tranh Chấp