CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Sắp xếp:

Hợp Đồng Đại Lý Quảng Cáo/ Advertising Agency Agreement
 • 415
 • 14


(Song ngữ VN-EN) HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ QUẢNG CÁO/ Advertising Agency Agreement này có các điều khoản sau: ĐIỀU 1. Chỉ Định Đại Lý; ĐIỀU 2. Công Việc Của Đại Lý; ĐIỀU 3. Phí Đại Lý; ĐIỀU 4. Biện Pháp Thưởng; ĐIỀU 5. Chi Phí Cho Bên Thứ Ba; ĐIỀU 6. Bản Quyền Và Các Quyền Liên Quan; ĐIỀU 7. Tuân Thủ Hợp Đồng; ĐIỀU 8. Bồi Thường; ĐIỀU 9. Thuế Và Các Nghĩa Vụ Tài Chính Khác; ĐIỀU 10. Bảo Mật Và Độc Quyền; ĐIỀU 11. Chấm Dứt Hợp Đồng Do Vi Phạm Hay Do Mất Khả Năng Thanh Toán Nợ; ĐIỀU 12. Không Được Quyền Chuyển Nhượng; ĐIỀU 13. Luật Áp Dụng Và Giải Quyết Tranh Chấp; ĐIỀU 14. Các Thông Báo; ĐIỀU 15. Trường Hợp Bất Khả Kháng; ĐIỀU 16. Tính Duy Nhất Của Hợp Đồng; PHỤ LỤC 1. Các Sản Phẩm Được Chỉ Định; Phụ Lục 2. Lãnh Thổ; Phụ Lục 3. Đặc Tính Và Chất Lượng; Phụ Lục 4. Phí Đại Lý; Phụ Lục 5. Cam Kết Bảo Mật Và Không Mâu Thuẫn Quyền Lợi; Phụ Lục 6. Danh Sách Các Đối Thủ Cạnh Tranh


Hợp Đồng Nghiên Cứu Nhật Ký Tiêu Dùng/ Consumer Panel Agreement
 • 622
 • 8


(Song ngữ VN-EN) HỢP ĐỒNG NGHIÊN CỨU NHẬT KÝ TIÊU DÙNG này có các điều khoản sau: ĐIỀU 1. Định Nghĩa; ĐIỀU 2. Chỉ Định; ĐIỀU 3. Dịch Vụ; ĐIỀU 4. Việc Giao Các Báo Cáo/Kết Quả; ĐIỀU 5. Thời Hạn Và Chấm Dứt Hợp Đồng; ĐIỀU 6. Chi Phí Đăng Ký Mua Thông Tin Và Việc Thanh Toán; ĐIỀU 7. Giới Hạn Trách Nhiệm; ĐIỀU 8. Tính Chính Xác Của Thông Tin; ĐIỀU 9. Trường Hợp Bất Khả Kháng; ĐIỀU 10. Luật điều Chỉnh; ĐIỀU 11. Giải Quyết Tranh Chấp; ĐIỀU 12. Thông Báo; ĐIỀU 13. Chính Sách Chung; ĐIỀU 14. Các Thỏa Thuận Khác


Hợp Đồng Liên Doanh (thành lập công ty kinh doanh dịch vụ sân gôn)/ Joint Venture Contract (golf course)
 • 269
 • 9


Hợp Đồng Liên Doanh (thành lập công ty kinh doanh dịch vụ sân gôn) này có các điều khoản sau: ĐIỀU 1. Định nghĩa; ĐIỀU 2. Thành lập Công ty; ĐIỀU 3. Phạm vi Hoạt động của Công ty; ĐIỀU 4. Vốn của Công ty; ĐIỀU 5. Trách nhiệm của các Bên; ĐIỀU 6. Phân Chia Lợi Nhuận; ĐIỀU 7. Hội đồng thành viên; ĐIỀU 8. Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp; ĐIỀU 9. Thời hạn và chấm dứt liên doanh; ĐIỀU 10. Chuyển nhượng phần vốn góp; ĐIỀU 11. Thỏa thuận chung; ĐIỀU 12. Bảo mật và cạnh tranh; ĐIỀU 13. Sửa đổi Hợp đồng; ĐIỀU 14. Thông báo; ĐIỀU 15. Hiệu lực


Hợp Đồng Mua Bán Cổ Phần (Phát hành thêm cổ phần cho cổ đông mới)
 • 1750
 • 34


Hợp đồng mua bán cổ phần (Phát hành thêm cổ phần cho cổ đông mới) này có các điều khoản sau: Điều 1. Định nghĩa; Điều 2. Quyền Ưu Tiên Mua Cổ Phần Của Các Cổ Đông; Điều 3. Cổ Phần Mua Bán; Điều 4. Giá Mua Cổ Phần; Điều 5. Phương Thức Thanh Toán Giá Mua Cổ Phần; Điều 6. Thời Điểm Chuyển Giao; Điều 7. Cam Kết Của Bên Bán; Điều 8. Cam Kết Của Bên Mua; Điều 9. Tuyên Bố Và Bảo Đảm Của Bên Bán; Điều 10. Tuyên Bố Và Bảo Đảm Của Bên Mua; Điều 11. Các Quyền Của Cổ Đông; Điều 12. Nghĩa Vụ Của Cổ Đông Lớn và Thành Viên Ban Giám Đốc; Điều 13. Tham Gia Quản Lý và Điều Hành Công Ty; Điều 14. Chấm Dứt Hợp Đồng; Điều 15. Thực Hiện Hợp Đồng Và Trách Nhiệm; Điều 16. Các điều Khoản Bảo Mật, Không Cạnh Tranh; Điều 17. Các điều Khoản Khác


Hợp Đồng Cho Thuê Nhà Xưởng/ Workshop Lease Contract
 • 2210
 • 30


Bên thuê xưởng sử dụng diện tích thuê để đăng ký đầu tư, xin giấy phép con hoặc xuất trình với cơ quan nhà nước cần lưu ý kiểm tra kỹ quyền cho thuê lại nhà xưởng dư thừa của Bên cho thuê nhà xưởng theo điều 175 Luật Đất đai 2014 và đảm bảo đáp ứng (các) Điều kiện tiên quyết.

Hợp đồng cho thuê nhà xưởng này có các điều khoản sau: Điều 1: Định nghĩa; Điều 2: Các điều khoản thuê; Điều 3: Tiền Đặt Cọc; Điều 4: Quyền và trách nhiệm của Bên Thuê; Điều 5: Quyền và trách nhiệm của Bên Cho Thuê; Điều 6: Trường Hợp Bất Khả Kháng; Điều 7: Chấm dứt Hợp đồng; Điều 8: Điều khoản chung;


Hợp Đồng Đại Lý Phân Phối - Kem, Đồ uống/ Distributorship Agreement (F&B products)
 • 1420
 • 52


Hợp Đồng Đại Lý Phân Phối (Kem, Đồ uống) này có các điều khoản sau: Điều 1. Định nghĩa; Điều 2. Chỉ định Đại Lý Độc Quyền, Giá bán Sản phẩm và Tiền hoa hồng Đại Lý; Điều 3. Sắp xếp việc cung cấp; Điều 4. Các tiện ích của Đại Lý Độc Quyền; Điều 5. Các tiện ích của Công Ty; Điều 6. Nghĩa vụ của Công Ty; Điều 7. Nghĩa vụ của Đại Lý Độc Quyền; Điều 8. Hỗ trợ tiền thuê đất; Điều 9. Cơ sở lập hóa đơn; Điều 10. Hồ sơ, chứng từ và thống kê; Điều 11. Cẩm nang nghiệp vụ; Điều 12. Xe cộ; Điều 13. Bảo đảm quyền sở hữu và bảo đảm thực hiện hợp đồng; Điều 14. Thời hạn của Hợp đồng; Điều 15. Kế hoạch kinh doanh; Điều 16. Thanh toán; Điều 17. Chấm dứt Hợp đồng; Điều 18. Giải quyết tranh chấp; Điều 19. Quyền sở hữu trí tuệ; Điều 20. Bảo mật; Điều 21. Trường hợp bất khả kháng; Điều 22. Bồi thường; Điều 23. Thông báo; Điều 24. Các điều khoản tổng quát


Hợp Đồng Tư Vấn Lập Quy Hoạch Chi Tiết Xây Dựng Tỷ Lệ 1/2000/ Contract On Master Planning Design Scale 1/2000
 • 794
 • 26


Nội dung của quy hoạch 1/2000 là bản đồ không gian, kiến trúc cảnh quan, bản đồ tổng mặt bằng sử dụng đất, quy hoạch giao thông, các sơ đồ đơn tuyến hạ tầng kỹ thuật và cơ điện. Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 là bước triển khai của quy hoạch chung xây dựng đô thị, là cơ sở cho việc triển khai lập và quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500. Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 phải phù hợp với quy hoạch chung xây dựng đô thị và do chính quyền địa phương tổ chức lập.


Hợp Đồng Dịch Vụ Quảng Cáo - mỹ phẩm/ Endorsement Service Contract
 • 575
 • 17


Hợp Đồng Dịch Vụ Quảng Cáo (mỹ phẩm) này có các điều khoản sau: Điều 1 - Nội dung công việc; Điều 2 - Phí dịch vụ; Điều 3 - Phương thức thanh toán; Điều 4 - Quyền và nghĩa vụ của các bên; Điều 5 - Quyền sở hữu trí tuệ và bảo mật; Điều 6 - Không chuyển nhượng; Điều 7 - Chấm dứt hợp đồng; Điều 8 - Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp; Điều 9 - Các Điều khoản chung


Thỏa thuận Đưa người lao động đi công tác nước ngoài/ Agreement on the Oversea Business Trip of the Employee
 • 331
 • 15


Công ty đã thông báo cho Ông [ ] (“Ông [ ]”) về việc Công ty đã xét đến năng lực và kinh nghiệm làm việc cũng như quá trình công tác của Ông [ ] trong thời gian qua tại Công ty, nên có ý định cử Ông [ ] đi công tác tại Công ty [ ], tại [ ] trong khoảng thời gian [ ] tháng từ ngày [ ] đến ngày [ ]. Sau khi nghe Người đại diện của Công ty trình bày những thuận lợi cũng như khó khăn liên quan đến chuyến đi, sau khi thận trọng xem xét, Ông [ ] sau cùng đã đồng ý thực hiện chuyến công tác này theo đề nghị của Công ty. 


Hợp Đồng Thi Công Lắp Đặt Nhà Kho/ Warehouse Installation Contract
 • 886
 • 16


Hợp Đồng Thi Công Lắp Đặt Nhà Kho này có các điều khoản sau: Điều 1: Công trình - Địa điểm thi công lắp đặt; Điều 2: Nội dung công việc; Điều 3: Thời gian lắp đặt; Điều 4: Phương thức giao nhận và bảo quản hàng hóa; Điều 5: Thi công lắp đặt; Điều 6: Yêu cầu về Quản lý chất lượng - An toàn; Điều 7: Giá trị hợp đồng - Phương thức thanh toán; Điều 8: Điều Khỏan Phạt; Điều 9: Trách nhiệm vật chất trong việc thực hiện hợp đồng; Điều 10: Thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng; Điều 11: Các thỏa thuận khác; Điều 12: Hiệu lực của hợp đồng