CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Sắp xếp:

Hợp Đồng Dịch Vụ Tư Vấn, Tuyển Chọn Nhân Sự Cấp Cao
 • 1097
 • 28


Hợp Đồng Dịch Vụ Tư Vấn, Tuyển Chọn Nhân Sự Cấp Cao này có các điều khoản sau: ĐIỀU 1. Phương Pháp Tuyển Chọn; ĐIỀU 2. Thời Gian Biểu Của Một Quá Trình Tuyển Chọn; ĐIỀU 3. Mức Phí Dịch Vụ; ĐIỀU 4. Thời Gian Bảo Hành; ĐIỀU 5. Bí Mật; ĐIỀU 6. Bất Khả Kháng; ĐIỀU 7. Ngày Hiệu Lực; ĐIỀU 8. Chấm Dứt Hợp Đồng; ĐIỀU 9. Luật điều Chỉnh; ĐIỀU 10. Thi Hành


Hợp Đồng Phân Phối Nước Giải Khát/ Distribution Agreement
 • 1468
 • 31


Hợp Đồng Phân Phối Nước Giải Khát này có các điều khoản sau: ĐIỀU 1. Chỉ Định; ĐIỀU 2. Sản Phẩm Và Giá Cả; ĐIỀU 3. Đặt Hàng Và Giao Hàng; ĐIỀU 4. Bao Bì Tái Sử Dụng; ĐIỀU 5. Thanh Toán; ĐIỀU 6. Cam Kết Của Nhà Phân Phối; ĐIỀU 7. Cam Kết Của Công Ty; ĐIỀU 8. Thời Hạn; ĐIỀU 9. Chấm Dứt; ĐIỀU 10. Các Quy Định Chung;


Hợp Đồng Thi Công Xây Dựng Nhà Xưởng/ Construction Contract
 • 6312
 • 46


Hợp Đồng Thi Công Xây Dựng Nhà Xưởng này có các điều khoản sau: ĐIỀU 1. Đối Tượng Hợp Đồng; ĐIỀU 2. Quy Cách Và Chủng Loại Vật Tư Do Nhà Thầu Cung Cấp; ĐIỀU 3. Thời Gian Thi Công Và Hoàn Thành; ĐIỀU 4. Trị Giá Hợp Đồng, Phương Thức Thanh Toán; ĐIỀU 5. Bảo Lãnh Thực Hiện Hợp Đồng Và Bảo Hành Công Trình; ĐIỀU 6. Bảo Hiểm; ĐIỀU 7. An Toàn Công Trường; ĐIỀU 8. Trách Nhiệm Của Chủ Đầu Tư; ĐIỀU 9. Trách Nhiệm Của Nhà Thầu; ĐIỀU 10. Trường Hợp Bất Khả Kháng; ĐIỀU 11. Điều Khoản Thi Hành


Hợp Đồng Chuyển Nhượng Cổ Phần (trong công ty sản xuất đồ gỗ)/ Share Purchase And Transfer Agreement
 • 758
 • 47


Hợp Đồng Chuyển Nhượng Cổ Phần này có các điều khoản sau: ĐIỀU 1. Bán Và Chuyển Nhượng Cổ Phần; ĐIỀU 2. Giá Chuyển Nhượng; ĐIỀU 3. Phương Thức Thanh Toán Tiền Chuyển Nhượng Cổ Phần; ĐIỀU 4. Hoàn Tất Chuyển Nhượng; ĐIỀU 5. Thời Kỳ Trước Khi Chuyển Nhượng Cổ Phần; ĐIỀU 6. Sự Bảo Đảm Của Bên Bán; ĐIỀU 7. Bồi Thường Về Thuế, Các Khoản Lệ Phí Khác Và Các Yêu Sách Về Lao Động; ĐIỀU 8. Bảo Đảm Của Bên Mua; ĐIỀU 9. Thực Hiện Hợp Đồng Và Trách Nhiệm; ĐIỀU 10. Các Cam Kết; ĐIỀU 11. Các điều Khoản Khác


Hợp Đồng Vay Tiền (Có Thế Chấp) Giữa Công Ty Việt Nam và Công Ty Nước Ngoài
 • 2269
 • 57


Hợp Đồng Vay Tiền (Có Thế Chấp) Giữa Công Ty Việt Nam và Công Ty Nước Ngoài này có các điều khoản sau: ĐIỀU 1. Định Nghĩa; ĐIỀU 2. Khoản Vay; ĐIỀU 3. Rút Tiền; ĐIỀU 4. Tiền Lãi; ĐIỀU 5. Trả Gốc Và Trả Gốc Trước Hạn; ĐIỀU 6. Ngày Thanh Toán; ĐIỀU 7. Thuế; ĐIỀU 8. Xử Lý Tài Sản Thế Chấp; ĐIỀU 9. Sự Đảm Bảo; ĐIỀU 10. ; Điều Kiện Tiên Quyết; ĐIỀU 11. Chi Phí; ĐIỀU 12. Hoàn Trả; ĐIỀU 13. Vi Phạm Hợp Đồng; ĐIỀU 14. Các Thỏa Thuận Khác; ĐIỀU 15. Chuyển Nhượng; ĐIỀU 16. Ngôn Ngữ; ĐIỀU 17. Các Sửa Đổi Và Từ Bỏ Quyền; ĐIỀU 18. Các Thông Báo; ĐIỀU 19. Luật ; Điều Chỉnh; ĐIỀU 20. Giải Quyết Tranh Chấp; ĐIỀU 21. Số Bản GốcPHỤ LỤC 1: Thông Báo Rút TiềnPHỤ LỤC 2: Danh Sách Tài Sản Thế Chấp


Hợp Đồng Vay Tiền (Người Việt Nam - Người Nước Ngoài)
 • 1185
 • 35


Hợp Đồng Vay Tiền (Người Việt Nam - Người Nước Ngoài) này có các điều khoản sau: ĐIỀU 1. Định Nghĩa; ĐIỀU 2. Số Tiền Vay Và Thời Hạn Vay; ĐIỀU 3. Tuyên Bố Và Đảm Bảo; ĐIỀU 4. Các Điều Kiện; ĐIỀU 5. Các Cam Kết; ĐIỀU 6. Hành Vi Vi Phạm; ĐIỀU 7. Cầm Cố Và Bảo Đảm; ĐIỀU 8. Các Điều Khoản Khác; PHỤ LỤC: Tài Sản Đảm Bảo


Hợp Đồng Thuê Sân Tennis và các dịch vụ đi kèm cho nhân viên công ty
 • 1669
 • 13


Hợp Đồng Thuê Sân Tennis và các dịch vụ đi kèm cho nhân viên công ty này có các điều khoản sau: ĐIỀU 1. Dịch Vụ Và Tiện Nghi Do Bên A Cung Cấp; ĐIỀU 2. Thời Hạn Hợp Đồng; ĐIỀU 3. Giờ sử dụng; ĐIỀU 4.Phí Thuê Sân; ĐIỀU 5. Các Trách Nhiệm Của Bên B; ĐIỀU 6. Các Trách Nhiệm Của Bên A; ĐIỀU 7. Điều Khoản Chung; Phụ Lục 1


Hợp Đồng Thuê Nhà Làm Trụ Sở Văn Phòng
 • 633
 • 26


Hợp Đồng Thuê Nhà Làm Trụ Sở Văn Phòng này có các điều khoản sau: ĐIỀU 1. Địa Điểm Cho Thuê; ĐIỀU 2. Thời Hạn Của Hợp Đồng Thuê; ĐIỀU 3. Tiền Thuê; ĐIỀU 4. Phí Tiện Ích; ĐIỀU 5. Phương Thức Thanh Toán; ĐIỀU 6. Trách Nhiệm Của Các Bên; ĐIỀU 7. Cam Kết; ĐIỀU 8. Chấm Dứt Hợp Đồng; ĐIỀU 9. Luật Điều Chỉnh; ĐIỀU 10. Cơ Quan Giải Quyết Tranh Chấp


Hợp Đồng Đại Lý Phân Phối (Xi măng)/ Distribution Agrement (Cement)
 • 610
 • 31


Bán hàng qua nhà phân phối là phương pháp lựa chọn trên từng địa bàn, một số đơn vị đáp ứng các tiêu chí để làm Nhà phân phối. Nhà phân phối chính là người trực tiếp mua hàng của công ty thông qua Văn phòng đại diện hoặc Đơn hàng, việc đăng ký nhận hàng có thể qua fax hoặc trực tiếp. Điều kiện tiên quyết của phương thức Nhà phân phối là tiền được trả trước khi nhận hàng. Nhà phân phối chính sẽ tổ chức các đại lý bán lẻ tại các địa bàn đã được đăng ký để quản lý tốt công tác vận tải và chống bán phá giá thị trường theo khu vực.

(Song ngữ VN-EN) HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI (Xi măng) này có các điều khoản sau: ĐIỀU 1. Định Nghĩa; ĐIỀU 2. Ủy Thác Và Phạm Vi Ủy Thác; ĐIỀU 3. Hàng Hoá, Chất Lượng, Số Lượng Và Bao Bì; ĐIỀU 4. Giao Nhận Hàng, Vận Chuyển, Chuyển Giao Rủi Ro; ĐIỀU 5. Giá, Thanh Toán, Thưởng; ĐIỀU 6. Bảo Đảm Thanh Toán; ĐIỀU 7. Đảm Bảo Hoạt Động Của Bên B; ĐIỀU 8. Trách Nhiệm Của Bên A; ĐIỀU 9. Trách Nhiệm Của Bên B; ĐIỀU 10. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ; ĐIỀU 11. Cung Cấp Thông Tin, Khuyến Mãi Và Quảng Cáo; ĐIỀU 12. Báo Cáo Và Lưu Giữ Hồ Sơ; ĐIỀU 13. Tính Bảo Mật; ĐIỀU 14. Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng; ĐIỀU 15. Chấm Dứt Hợp Đồng; ĐIỀU 16. Sự Kiện Bất Khả Kháng; ĐIỀU 17. Luật Áp Dụng Và Thẩm Quyền Tài Phán; ĐIỀU 18. Điều Khoản Chung; ĐIỀU 19. Các Điều Khoản Thi Hành Khác


Hợp Đồng Đại Lý Quảng Cáo/ Advertising Agency Agreement
 • 985
 • 24


(Song ngữ VN-EN) HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ QUẢNG CÁO/ Advertising Agency Agreement này có các điều khoản sau: ĐIỀU 1. Chỉ Định Đại Lý; ĐIỀU 2. Công Việc Của Đại Lý; ĐIỀU 3. Phí Đại Lý; ĐIỀU 4. Biện Pháp Thưởng; ĐIỀU 5. Chi Phí Cho Bên Thứ Ba; ĐIỀU 6. Bản Quyền Và Các Quyền Liên Quan; ĐIỀU 7. Tuân Thủ Hợp Đồng; ĐIỀU 8. Bồi Thường; ĐIỀU 9. Thuế Và Các Nghĩa Vụ Tài Chính Khác; ĐIỀU 10. Bảo Mật Và Độc Quyền; ĐIỀU 11. Chấm Dứt Hợp Đồng Do Vi Phạm Hay Do Mất Khả Năng Thanh Toán Nợ; ĐIỀU 12. Không Được Quyền Chuyển Nhượng; ĐIỀU 13. Luật Áp Dụng Và Giải Quyết Tranh Chấp; ĐIỀU 14. Các Thông Báo; ĐIỀU 15. Trường Hợp Bất Khả Kháng; ĐIỀU 16. Tính Duy Nhất Của Hợp Đồng; PHỤ LỤC 1. Các Sản Phẩm Được Chỉ Định; Phụ Lục 2. Lãnh Thổ; Phụ Lục 3. Đặc Tính Và Chất Lượng; Phụ Lục 4. Phí Đại Lý; Phụ Lục 5. Cam Kết Bảo Mật Và Không Mâu Thuẫn Quyền Lợi; Phụ Lục 6. Danh Sách Các Đối Thủ Cạnh Tranh