CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Sắp xếp:

Thỏa Thuận Tài Trợ Người Lao Động Mua xe/ Agreement on Sponsoring the Employee to Purchase Vehicle
 • 243
 • 7


Nhân Viên theo đây đề nghị với Công ty và Công ty đồng ý với đề nghị của Nhân Viên về việc Công ty sẽ mua một chiếc Xe cho Nhân Viên sử dụng. Nhân viên sẽ được quyền chọn lựa chiếc Xe mà mình muốn mua.


Thoả Thuận Ghi Nhớ Thuê Mặt Bằng (Thành lập Cty)/ MOU ON SURFACE RESERVATION
 • 342
 • 12


Bên Cho Thuê đồng ý cho Bên Thuê đặt chỗ thuê mặt bằng cho mục đích sử dụng làm văn phòng và mục đích khác phù hợp với công năng sử dụng của toà nhà do các bên thoả thuận tùy từng thời điểm, với các điều khoản và điều kiện chính được thỏa thuận tại Thoả Thuận Ghi Nhớ này


HỢP ĐỒNG LI-XĂNG NHÃN HIỆU HÀNG HÓA
 • 1267
 • 31


Li- xăng nhãn hiệu là một giao kết hợp đồng mà dựa vào đó một chủ thể được sử dụng nhãn hiệu của một chủ thể khác một cách hợp pháp để gắn lên sản phẩm/ dịch vụ của mình hoặc đơn thuần chỉ là sử dụng trong quá trình kinh doanh của mình. Đổi lại, bên sử dụng nhãn hiệu (Bên được Li Xăng) sẽ phải trả một khoản phí li xăng cho bên chủ sở hữu nhãn hiệu (Bên giao li-xăng), khoản phí sẽ do các bên thỏa thuận và theo quy định của pháp luật. thông trường được tính trên phần trăm giá bán sản phẩm/ dịch vụ được gắn nhãn hiệu được li- xăng. 


Hợp đồng đại lý phân phối/ Agency Agreement
 • 6148
 • 103


HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI này có các điều khoản: Điều 1. Định nghĩa; Điều 2. Ủy thác và phạm vi ủy thác; Điều 3. Hàng hoá, chất lượng, số lượng và bao bì; Điều 4.Giao nhận hàng, vận chuyển, chuyển giao rủi roĐiều 5. Giá, thanh toán, thưởngĐiều 6.Bảo đảm thanh toánĐiều 7.Đảm bảo hoạt động của nhà phân phốiĐiều 8.Trách nhiệm của bên AĐiều 9.Trách nhiệm của nhà phân phốiĐiều 10. Quyền sở hữu trí tuệĐiều 11. Cung cấp thông tin, khuyến mãi và quảng cáo; Điều 12. Báo cáo và lưu giữ hồ sơ; Điều 13. Tính bảo mật; Điều 14. Đơn phương chấm dứt hợp đồng; Điều 15. Chấm dứt hợp đồng; Điều 16. Sự kiện bất khả kháng; Điều 17. Luật áp dụng và thẩm quyền tài phán; Điều 18. Điều khoản chung; Điều 19. Các điều khoản thi hành khác


Hợp đồng thuê gian hàng trong Trung tâm thương mại
 • 3894
 • 32


HỢP ĐỒNG THUÊ GIAN HÀNG TRONG TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI này có các điều khoản sau: Điều 1. Phần diện tích thuê; Điều 2. Thời hạn hợp đồng và gia hạn; Điều 3. Tiền thuê; Điều 4. Phí dịch vụ; Điều 5. Thuế; Điều 6. Các dịch vụ và tiện nghi; Điều 7. Sửa chữa và bảo dưỡng; Điều 8.  Thanh toán; Điều 9. Tiền đặt cọc; Điều 10.Kiểm kê và những thay đổi với phần diện tích thuê; Điều 11.Cam kết; Điều 12. Bảo hiểm của bên thuê; Điều 13.  Ra vào; Điều 14. Vi phạm hợp đồng; Điều 15. Ngày hiệu lực và chấm dứt hợp đồng; Điều 16. Trường hợp bất khả kháng; Điều 17. Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp; Điều 18. Nội quy; Điều 19. Thông báo; Điều 20. Các điều khoản khác


Thỏa thuận về Điều khoản và Điều kiện cung cấp dịch vụ/General Terms and Conditions on Service Provision
 • 1133
 • 32


THỎA THUẬN VỀ ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ này có các điều khoản sau: Nhãn mác và Đóng gói; Điều 4. Giao nhận và Kiếm tra Dịch Vụ/Sản Phẩm Cung Ứng; Điều 5. Giá Trị Hợp Đồng, Tiền Cọc và Thanh Toán; Điều 6; Thời hạn hợp đồng; Điều 7. Bảo Trì và Bảo Hành Dịch Vụ/Sản Phẩm; Điều 8: Quyền và trách nhiệm của các bên; Điều 9. Chấm dứt hợp đồng, Bồi thường thiệt hại và Phạt vi phạm; Điều 10: Bất khả kháng; Điều 11: Bảo mật thông tin; Điều 12: Các điều khoản chung


Thỏa thuận về Điều khoản và Điều kiện mua bán và gia công hàng hóa/ Agreement on Terms And Conditions of Purchasing and Processing Goods
 • 1078
 • 28


THỎA THUẬN VỀ ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN MUA BÁN VÀ GIA CÔNG HÀNG HÓA này có các điều khoản sau: Điều 1: Phạm vi; Điều 2: Giao hàng; Điều 3: Giá – Phương thức thanh toán – Lập hoá đơn; Điều 4. Thời hạn cuối cùng và hình thức phạt do giao hàng trễ; Điều 5: Trường hợp bất khả kháng; Điều 6: Sở hữu công nghiệp (nếu áp dụng); Điều 7: Quyền và Nghĩa vụ; Điều 8: Chuyển giao quyền sở hữu và rủi ro; Điều 9: Pháp luật về lao động; Điều 10: Bảo mật; Điều 11: Trách nhiệm của nhà cung cấp và chính sách bảo hiểm; Điều 12: Quyền và nghĩa vụ của Công Ty; Điều 13: Quyền và Nghĩa vụ của Nhà cung cấp; Điều 14: Thủ tục thanh lý thoả thuận; Điều 15: Thất lạc; Điều 16: Thoả thuận mất hiệu lực một phần-toàn bộ; Điều 17: Không chuyển giao; Điều 18: Hải quan; Điều 19: Trách nhiệm xã hội; Điều 20: Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp


HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA BẰNG L/C VỚI DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT (MS 04)
 • 3232
 • 52


HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA BẰNG L/C VỚI DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT này có các điều khoản sau: Điều 1: Giải thích từ ngữ; Điều 2: Mua hàng; Điều 3: Điều khoản thanh toán; Điều 4: ; Điều kiện giao hàng; Điều 5: Đóng gói và ký hiệu đóng gói; Điều 6: Nghĩa vụ của các bên; Điều 7: Yêu cầu bồi thường thiệt hại; Điều 8: Các tài liệu liên quan; Điều 9: Sự kiện bất khả kháng; Điều 10: Trọng tài; Điều 11: Các quy định khác


HỢP ĐỒNG IN THẺ CÀO TRÚNG THƯỞNG (MS 01)
 • 1051
 • 12


Có những doanh nghiệp khi thực hiện các chương trình may rủi chưa trung thực và minh bạch, như phát hành thẻ cào trúng thưởng nhưng không phát hành thẻ có giải đặc biệt...


HỢP ĐỒNG LI-XĂNG NHÃN HIỆU HÀNG HÓA (MS 02)
 • 1634
 • 24


Hầu hết Hợp đồng Li-xăng nhãn hiệu giữa các bên phải được đăng ký tại cơ quan SHTT có thẩm quyền. Tuy nhiên, tại nhiều quốc gia sự đăng ký Hợp đồng Li-xăng này chủ yếu là để đảm bảo nội dung của Hợp đồng là phù hợp với quy định của pháp luật và lợi ích quốc gia, do đó việc đăng ký không phải là điều kiện bắt buộc để Hợp đồng Li-xăng có hiệu lực.