CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

259/2016/HSST: Vụ án Cướp tài sản Sơ thẩm Hình sự

  • 165
  • 6

(Điều 133) Vụ án Cướp tài sản

29-09-2016
TAND cấp huyện

Tuyên bố các bị cáo Lê Anh Khoa, Nguyễn Kiều Mẫn phạm tội “Cướp tài sản”. - Áp dụng Điểm d Khoản 2 Điều 133; các Điểm g, p Khoản 1 Khoản 2 Điều 46; Điểm h Khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Lê Anh Khoa 07 (bảy) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 09/5/2016. - Áp dụng Điểm d Khoản 2 Điều 133; các Điểm g, p Khoản 1 Khoản 2 Điều 46; Điểm h Khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Kiều Mẫn 07 (bảy) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 09/5/2016.


186/2016/HSST: Vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Sơ thẩm Hình sự

  • 124
  • 5

(Điều 140) Vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

29-09-2016
TAND cấp huyện

- Tuyên bố bị cáo Nguyễn Minh Trí phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. - Ap dụng điểm a khoản 1 Điều 140; điểm h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 42; Điều 51 của Bộ luật hình sự; Điều 76 của Bộ luật Tố tụng hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Minh Trí: 12 (mười hai) tháng tù. Tổng hợp với hình phạt 09 tháng tù theo bản án số 192/2016 ngày 14/7/2016 của Tòa án nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của 02 bản án là 21 (hai mốt) tháng tù; thời hạn tù tính từ ngày 10/3/2016.


235/2016/HSST: Vụ án Cướp tài sản Sơ thẩm Hình sự

  • 149
  • 4

(Điều 133) Vụ án Cướp tài sản

21-09-2016
TAND cấp huyện

Tuyên bố các bị cáo Hoàng Văn Linh, Nguyễn Hiền Vương, Nguyễn Ngọc Vương phạm tội “Cướp tài sản”. - Áp dụng Điểm a Khoản 2 Điều 133; Điểm p Khoản 1 Điều 46; Điểm g Khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Hoàng Văn Linh 08 (tám) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 17/12/2015. - Áp dụng Điểm a Khoản 2 Điều 133; Điểm p Khoản 1 Khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Hiền Vương 07 (bảy) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 17/12/2015.


229/2016/HSST: Vụ án Cố ý gây thương tích Sơ thẩm Hình sự

  • 144
  • 14

(Điều 104) Vụ án Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác

16-09-2016
TAND cấp huyện

Tuyên bố bị cáo Trần Duy Linh phạm tội “Cố ý gây thương tích”. - Áp dụng Điểm a, c Khoản 1 Điều 104; các Điểm đ, h, p Khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Trần Duy Linh 09 (chín) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo thi hành án. - Áp dụng các Điểm a, đ Khoản 2 Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự. Tịch thu tiêu hủy 01 cái kéo cán bằng nhựa màu hồng dài khoảng 10,2cm và lưỡi bằng kim loại dài khoảng 12cm; 01 con dao Thái Lan cán bằng nhựa màu vàng dài khoảng 10cm và lưỡi bằng kim loại dài khoảng 11,5cm.


169/2016/HSST: Vụ án Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ Sơ thẩm Hình sự

  • 155
  • 8

(Điều 202) Vụ án Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ

09-09-2016
TAND cấp huyện

Tuyên bố bị cáo NGUYỄN NHƯ THI phạm tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”; - Áp dụng điểm khoản 1 Điều 202, điểm b, p khoản 1 Điều 46 của Bộ luật hình sự; Xử phạt bị cáo Nguyễn Như Thi 02 (hai) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo thi hành án.